Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZECIWDZIAŁAMY ŁAMANIU NORM SPOŁECZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZECIWDZIAŁAMY ŁAMANIU NORM SPOŁECZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PRZECIWDZIAŁAMY ŁAMANIU NORM SPOŁECZNYCH

2 czym są normy społeczne?
To właściwe zachowania obowiązujące w danym środowisku.

3 JAKIE NORMY SPOŁECZNE OBOWIĄZUJĄ W SZKOLE?
Kultura osobista Witamy się i żegnamy Używamy słów: proszę, dziękuję i przepraszam Porozumiewamy się w kulturalny sposób Szacunek do innych Słuchamy siebie nawzajem Stosujemy się do próśb i poleceń Tolerancja Nie wyśmiewamy się z innych

4 Dbanie o bezpieczeństwo
Obowiązkowość Jesteśmy przygotowani do lekcji Nie spóźniamy się na zajęcia Odpowiedzialność Gdy popełnimy błąd, przyznajemy się Odbywamy wymierzone kary Dbanie o bezpieczeństwo Nie biegamy Nie siedzimy na parapecie czy schodach Nie stosujemy przemocy fizycznej (nie popychamy się, bijemy, kopiemy itp.)

5 Poszanowanie mienia szkoły
Dbamy o porządek w salach i na korytarzach Korzystamy ze sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem Nie niszczymy wyposażenia szkoły – służą one także innym

6 PRZYKŁADY ŁAMANIA NORM SPOŁECZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE
Brak szacunku Brak kultury Używanie wulgaryzmów Przemoc słowna (wyzwiska, obrażanie)

7 Lekceważenie obowiązków ucznia
Niewłaściwie zachowanie na lekcji i w czasie przerw Niereagowanie na polecenia nauczycieli Unikanie odpowiedzialności Ignorowanie kar

8 Przemoc fizyczna (bicie, popychanie)
Narażanie innych na niebezpieczeństwo Nieposzanowanie mienia szkoły (niszczenie sprzętów, niedbanie o porządek)

9 SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI ŁAMIĄCYMI NORMY SPOŁECZNE
Upomnienie ustne Wpisanie uwagi do dziennika lub zeszytu Rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem Rozmowa z rodzicami Zakaz wyjazdu na wycieczki, wyjścia do kina itp. Zakaz uczestniczenia w pozalekcyjnych imprezach szkolnych takich jak dyskoteki, zabawy szkolne.

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRZECIWDZIAŁAMY ŁAMANIU NORM SPOŁECZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google