Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjność szansą rozwoju nowych firm. Wyniki analizy możliwości wsparcia innowacyjności w Polsce północno-wschodniej i centralnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjność szansą rozwoju nowych firm. Wyniki analizy możliwości wsparcia innowacyjności w Polsce północno-wschodniej i centralnej."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjność szansą rozwoju nowych firm. Wyniki analizy możliwości wsparcia innowacyjności w Polsce północno-wschodniej i centralnej.

2 Gdzie? warminsko-mazurskie podlaskie mazowieckie lubelskie

3 Kto? WMARR Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego (Partner) PFRR Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Lider) PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Partner)

4 Analiza: European Innovation Scoreboard

5 Ogólny poziom innowacji MSP

6 Proces mapowania Strategia: –Analiza sektorów w regionach (Analiza kompleksowa) –Brak podobnych inicjatyw –Podział źródeł wsparcia na kategorie –Zdefiniowanie potrzeb i wybór podwykonawcy

7 Proces mapowania Identyfikacja dostawców usług: –Dokumentacja usług – karta identyfikacyjna –Podział usług na kategorie

8 Proces mapowania Karta identyfikacyjna: Lokalizacja - określa miejsce dostępności usługi Kategoria - określa rodzaj główny usługi Podkategoria – określa rodzaj podusługi w ramach kategorii Nazwa produktu - nazwa własna oferowanej usługi Źródło finansowania – źródło finansowania usługi bądź w przypadku braku nazwy własnej produktu, podmiotu udzielającego usługi Zakres – opis co zawiera dana usługa Podmioty uprawnione – kto może skorzystać z usługi Warunki skorzystania – co trzeba spełnić by skorzystać z usługi Instytucja udzielająca wsparcia – kto udziela usługi Kontakt – dane teleadresowe instytucji udzielającej usługi

9 Proces mapowania Kategorie usług: - Dostępność i finansowanie środkami komercyjnymi (np. fundusze zalążkowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, venture capital, profesjonalne doradztwo). - Dostępność i finansowanie środkami unijnymi (np. Programy Operacyjne, Programy Ramowe, Źródła wyspecjalizowane: EUROPE INNOVA, PRO INNO EUROPE, Program CIP, EUROSTARS, CORNET, Kredyt technologiczny, inne).

10 Proces mapowania Kategorie usług: - Pozostałe instrumenty wsparcia innowacyjności (np. NewConnect, Knowledge4Innovation, środki NCBiR, środki EARTO, inne). - profesjonalne doradztwo z zakresu transferu technologii, rozwoju technologii itp. (audyty technologiczne, transfer technologii, współpraca B+R, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne).

11 Proces mapowania Kategorie usług: - Profesjonalne doradztwo z zakresu wdrażania rozwiązań innowacyjnych (ogólne wsparcie przedsiębiorstw z zakresu wdrażania rozwiązań innowacyjnych). - usługi ochrony praw własności intelektualnej (np. usługi prawne związane z własnością intelektualną, zarządzanie własnością intelektualną, upowszechnianie wiedzy z zakresu własności intelektualnej).

12 Proces mapowania Lokalizacja usług: Podlaskie Lubelskie Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie Polska

13 Proces mapowania Metodologia Desk research Podwykonawca

14 Proces mapowania Publikacja Analiza możliwości wsparcia innowacyjności w 4 regionach Analiza możliwości wsparcia innowacyjności w Polsce

15 Proces mapowania Główne bariery Kategoryzacja usług Ilość usług

16 Dziękuję za uwagę Tomasz Stypułkowski stypulkowski@pfrr.pl +48 85 740 86 73


Pobierz ppt "Innowacyjność szansą rozwoju nowych firm. Wyniki analizy możliwości wsparcia innowacyjności w Polsce północno-wschodniej i centralnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google