Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.10.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.10.2008."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.10.2008

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG dr Olaf Gajl Dyrektor OPI Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji 2 Warszawa, 17.10.2008

3 3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poddziałania 1.1.1 "Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight, którego celem jest wsparcie badań naukowych, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, którego celami są: wspieranie projektów o charakterze rozwojowym mogących w istotny sposób przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju oraz zwiększenie skuteczności działań w obszarze ochrony praw własności przemysłowej Ośrodek Przetwarzania Informacji, w ramach osi priorytetowej 1. PO IG, odpowiada za wdrożenie: Warszawa, 17.10.2008

4 Ośrodek Przetwarzania Informacji 4 Przykładowe projekty i typy Beneficjentów W ramach Poddziałania 1.1.1: Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: –Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych; –przygotowania regionalnych strategii rozwoju; –przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym; –przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych. Beneficjentami mogą być: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo- przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia), samorząd województwa, spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku, minister właściwy ds. nauki. Warszawa, 17.10.2008

5 5 Przykładowe projekty i typy Beneficjentów W ramach Poddziałania 1.3.1: Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. Beneficjentami mogą być: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, konsorcja naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. Warszawa, 17.10.2008

6 6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Przykładowe projekty i typy Beneficjentów W ramach Poddziałania 1.3.2: Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R. Beneficjentami mogą być: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, konsorcja naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. Warszawa, 17.10.2008

7 7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Stan wdrażania poddziałania 1.1.1 i działania 1.3 PO IG 2007-2013 Warszawa, 17.10.2008 Poddziałanie Data zakończenia I konkursu Liczba złożonych wniosków Kwota na jaką wpłynęły wnioski 1.1.1 (Foresight)30.05.20081628 071 539,55 zł 1.3.1 (Projekty badawcze)31.08.2008152903 557 081,74 zł 1.3.2 (Patenty)28.06.200881 547 049,00 zł RAZEM176933 175 670,29 zł w tym: gr. Techno 63 414 308 020,38 zł. gr. Bio 53 340 734 214,03 zł. gr. Info 36 148 514 847,33 zł. Nabór wniosków w ramach Poddziałań PO IG wdrażanych przez OPI :

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji 8 Stan wdrażania poddziałania 1.1.1 i działania 1.3 PO IG 2007-2013 Warszawa, 17.10.2008 Wnioski złożone w ramach Poddziałań wdrażanych przez OPI jako procent alokacji

9 Ośrodek Przetwarzania Informacji 9 Stan wdrażania poddziałania 1.1.1 i działania 1.3 PO IG 2007-2013 Warszawa, 17.10.2008 Wnioskodawcy według wartości i liczby złożonych projektów Ogólna liczba wnioskodawców - 92 instytucje

10 Ośrodek Przetwarzania Informacji 10 Stan wdrażania poddziałania 1.1.1 i działania 1.3 PO IG 2007-2013 Warszawa, 17.10.2008 Liczba złożonych wniosków w podziale na województwa

11 Ośrodek Przetwarzania Informacji 11 Stan wdrażania poddziałania 1.1.1 i działania 1.3 PO IG 2007-2013 Warszawa, 17.10.2008 Wartość złożonych projektów w podziale na województwa

12 Ośrodek Przetwarzania Informacji 12 Stan wdrażania poddziałania 1.1.1 i działania 1.3 PO IG 2007-2013 Warszawa, 17.10.2008 Stan realizacji poddziałania 1.1.1

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji 13 Stan wdrażania poddziałania 1.1.1 i działania 1.3 PO IG 2007-2013 Warszawa, 17.10.2008 Stan realizacji poddziałania 1.3.1

14 Ośrodek Przetwarzania Informacji 14 Stan wdrażania poddziałania 1.1.1 i działania 1.3 PO IG 2007-2013 Warszawa, 17.10.2008 Stan realizacji poddziałania 1.3.2

15 Planowany harmonogram konkursów realizowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji na 2008 i 2009 rok 15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.10.2008 Poddziałanie Rok 2008Rok 2009 Data ogłoszenia II konkursu Termin zakończenia naboru Alokacja (euro) Data ogłoszenia I konkursu Termin zakończenia naboru Alokacja (euro) Data ogłoszenia II konkursu Termin zakończenia naboru Alokacja (euro) 1.1.113.10.200821.11.20082 600 00002.03.200930.04.20092 500 000 1.3.1 05.01.200931.03.200959 142 857 1.3.222.09.200831.10.20083 134 67002.02.200931.03.20093 134 67001.09.200930.10.20093 134 670

16 Dziękuję za uwagę!! Ośrodek Przetwarzania Informacji 16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodległości 188 B 00-608 Warszawa tel. 22 825 12 40 faks 22 825 33 19 Dział Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG Tel. 22 351 70 87 poig@opi.org.pl www.opi.org.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Warszawa, 17.10.2008


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.10.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google