Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.10.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.10.2008."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG dr Olaf Gajl Dyrektor OPI Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji 2 Warszawa,

3 3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poddziałania "Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight, którego celem jest wsparcie badań naukowych, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, którego celami są: wspieranie projektów o charakterze rozwojowym mogących w istotny sposób przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju oraz zwiększenie skuteczności działań w obszarze ochrony praw własności przemysłowej Ośrodek Przetwarzania Informacji, w ramach osi priorytetowej 1. PO IG, odpowiada za wdrożenie: Warszawa,

4 Ośrodek Przetwarzania Informacji 4 Przykładowe projekty i typy Beneficjentów W ramach Poddziałania 1.1.1: Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: –Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych; –przygotowania regionalnych strategii rozwoju; –przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym; –przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych. Beneficjentami mogą być: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo- przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia), samorząd województwa, spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku, minister właściwy ds. nauki. Warszawa,

5 5 Przykładowe projekty i typy Beneficjentów W ramach Poddziałania 1.3.1: Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. Beneficjentami mogą być: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, konsorcja naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. Warszawa,

6 6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Przykładowe projekty i typy Beneficjentów W ramach Poddziałania 1.3.2: Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R. Beneficjentami mogą być: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, konsorcja naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. Warszawa,

7 7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Stan wdrażania poddziałania i działania 1.3 PO IG Warszawa, Poddziałanie Data zakończenia I konkursu Liczba złożonych wniosków Kwota na jaką wpłynęły wnioski (Foresight) ,55 zł (Projekty badawcze) ,74 zł (Patenty) ,00 zł RAZEM ,29 zł w tym: gr. Techno ,38 zł. gr. Bio ,03 zł. gr. Info ,33 zł. Nabór wniosków w ramach Poddziałań PO IG wdrażanych przez OPI :

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji 8 Stan wdrażania poddziałania i działania 1.3 PO IG Warszawa, Wnioski złożone w ramach Poddziałań wdrażanych przez OPI jako procent alokacji

9 Ośrodek Przetwarzania Informacji 9 Stan wdrażania poddziałania i działania 1.3 PO IG Warszawa, Wnioskodawcy według wartości i liczby złożonych projektów Ogólna liczba wnioskodawców - 92 instytucje

10 Ośrodek Przetwarzania Informacji 10 Stan wdrażania poddziałania i działania 1.3 PO IG Warszawa, Liczba złożonych wniosków w podziale na województwa

11 Ośrodek Przetwarzania Informacji 11 Stan wdrażania poddziałania i działania 1.3 PO IG Warszawa, Wartość złożonych projektów w podziale na województwa

12 Ośrodek Przetwarzania Informacji 12 Stan wdrażania poddziałania i działania 1.3 PO IG Warszawa, Stan realizacji poddziałania 1.1.1

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji 13 Stan wdrażania poddziałania i działania 1.3 PO IG Warszawa, Stan realizacji poddziałania 1.3.1

14 Ośrodek Przetwarzania Informacji 14 Stan wdrażania poddziałania i działania 1.3 PO IG Warszawa, Stan realizacji poddziałania 1.3.2

15 Planowany harmonogram konkursów realizowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji na 2008 i 2009 rok 15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, Poddziałanie Rok 2008Rok 2009 Data ogłoszenia II konkursu Termin zakończenia naboru Alokacja (euro) Data ogłoszenia I konkursu Termin zakończenia naboru Alokacja (euro) Data ogłoszenia II konkursu Termin zakończenia naboru Alokacja (euro)

16 Dziękuję za uwagę!! Ośrodek Przetwarzania Informacji 16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodległości 188 B Warszawa tel faks Dział Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG Tel Warszawa,


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.10.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google