Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie międzynarodowe Opiekunowie: Dr Tomasz Czapla Dr Janusz Kornecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie międzynarodowe Opiekunowie: Dr Tomasz Czapla Dr Janusz Kornecki."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie międzynarodowe Opiekunowie: Dr Tomasz Czapla Dr Janusz Kornecki

2 Kontekst kształcenia Pojawienie się międzynarodowych firm stało się faktem tak jak wejście Polski do UE

3 Ogólny układ Specjalności Moduł E Zarządzanie firmą międzynarodową Moduł F1 Prowadzenie działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych Moduł F2 Zarządzanie ludźmi w firmie międzynarodowej

4 Moduł E Podstawy zarządzania międzynarodowego Prawo międzynarodowe Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym Międzynarodowa współpraca gospodarcza Internalizacja biznesu Badania marketingowe na rynkach międzynarodowych Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym

5 Moduł F1 Międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe Polityka gospodarcza UE Dystrybucja w biznesie międzynarodowym Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw Fundusze Strukturalne i programy pomocowe UE Praktyka handlu międzynarodowego Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa Prawne aspekty działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych

6 Moduł F2 Zarządzanie karierą globalną Zarządzanie międzykulturowe Międzynarodowe standardy jakości Innowacje i międzynarodowy transfer technologii Międzynarodowy rynek i stosunki pracy Zarządzanie zmianami w firmach międzynarodowych Doradztwo personalne międzynarodowych firm konsultingowych Menedżer personalny w firmie międzynarodowej

7 Sylwetka Absolwenta ma szeroką i pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania biznesem międzynarodowym; potrafi analizować i oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym uwzględniając czynniki ekonomiczne, organizacyjne i społeczne; identyfikuje i umie rozwiązywać problemy kulturowe i marketingowe pojawiające się w procesie współpracy międzynarodowej; potrafi poszukiwać środków dla finansowania własnego biznesu; nabywa umiejętność myślenia interdyscyplinarnego.

8 Możliwości zatrudnienia Stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach prowadzących działalność międzynarodową; Stanowiska związane ze świadczeniem usług doradczych dla firm działających na rynkach międzynarodowych;. Stanowiska w instytucjach i organizacjach międzynarodowych wspomagających działalność gospodarczą np. instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach promujących i realizujących programy unijne, instytucjach otoczenia biznesu prowadzących działalność promocyjną itd.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie międzynarodowe Opiekunowie: Dr Tomasz Czapla Dr Janusz Kornecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google