Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka dzisiejszego „rynku” szkód osobowych likwidowanych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka dzisiejszego „rynku” szkód osobowych likwidowanych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka dzisiejszego „rynku” szkód osobowych likwidowanych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

2 Na likwidacje szkód z ubezpieczeń oc wpływa wiele czynników zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Do najważniejszych z nich należą: Rosnąca świadomość ubezpieczeniowa zarówno ubezpieczonych jak i poszkodowanych wpływa nie tylko na wzrost liczby zgłaszanych szkód ale również na jakość i wysokość roszczeń. Poszkodowany, który zdaje sobie sprawę, że doznany uszczerbek na zdrowiu pociąga za sobą możliwość dochodzenia odszkodowania z różnych tytułów wykorzysta to do maksimum. Mało tego stara się wesprzeć fachową siłą tj. kancelaria prawną, czy inną firmą działającą na polu pozyskiwania odszkodowań. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

3 Na likwidacje szkód z ubezpieczeń oc wpływa wiele czynników zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Do najważniejszych z nich należą: Postępująca specjalizacja firm prawniczych oraz powstawanie w gwałtownym tempie nowych i skutecznych instytucji pomagających poszkodowanym to czynnik, który w ostatnim czasie ma największy wpływ na likwidację szkód. Do tej pory udział kancelarii i innych firm był znacznie mniejszy, w zasadzie wkraczały one do likwidacji, gdy klient niezadowolony z jakości obsługi szukał pomocy poza zakładem ubezpieczeń. Obecnie sytuacja ta uległa diametralnej zmianie. To kancelarie jak i pozostałe instytucje docierają do poszkodowanych lub ich rodzin bezpośrednio po wypadku oferując pomoc już w postępowaniu przedsądowym. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

4 Na likwidacje szkód z ubezpieczeń oc wpływa wiele czynników zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Do najważniejszych z nich należą: Tutaj można podzielić te instytucje na 2 części: te które przygotowują zgłoszenia szkód w sposób profesjonalny tzn. każde zgłaszane roszczenie jest udokumentowane rachunkami, dowodami zakupu, odpowiednia dokumentacja medyczna - te które nadsyłają zgłoszenie szkody z wyolbrzymionymi roszczeniami bez jakiegokolwiek udokumentowania. Ich działanie opiera się na arogancji, wymuszaniu, pisaniu skarg do Rzecznika Ubezpieczonych itp. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

5 Ponadto ostatnio kancelarie i pozostałe instytucje zaczęły „specjalizować się„ w zgłaszaniu szkód na pograniczu upływu terminu przedawnienia. Są to nowe szkody albo dodatkowe roszczenia w szkodach, których likwidacja odbywała się ponad 8 lat temu. I tutaj pojawiają się trudności w dotarciu do starych akt. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną okres przechowywania wynosi 5 lat od ostatniej wypłaty i jest krótszy od okresu przedawnienia. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

6 Działalność sądów – wydawanie precedensowych wyroków (np
Działalność sądów – wydawanie precedensowych wyroków (np. wyrok zasadzający od policji na rzecz poszkodowanego b. wysokie odszkodowanie ponad zł) podnosi granice składanych roszczeń. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

7 Działalność mediów – nagłaśnianie takich spraw jak w/w sprawa odszkodowania od policji wpływa negatywnie na proces likwidacji. Zawsze w takich przypadkach pojawiają się „pouczające” artykuły prasowe wskazujące na możliwość uzyskania odszkodowania przez każdego poszkodowanego co bardzo często mija się z prawdą, ale niestety powoduje lawinę zgłoszeń szkód, które nie mogą być objęte odpowiedzialnością. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

8 Sytuacja materialna społeczeństwa – każde najmniejsze zdarzenie, nie skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest zgłaszane jako szkoda i obwarowane wysokimi roszczeniami. Jest to działanie a „może się uda coś wyciągnąć”. Zabiera to likwidatorom mnóstwo czasu, który mógłby by przeznaczony na obsługę dużych szkód. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

9 Nie bez wpływu na proces likwidacji pozostaje sytuacja wewnętrzna zakładów ubezpieczeń. Patrząc na większość z nich, uważam, że można dokonać pewnych zmian , które przyspieszą proces likwidacji jednak wymagają zgody władz zakładu. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

10 Umożliwienie dokonywania wypłat zaliczek na poczet zgłaszanych roszczeń bez konieczności oczekiwania na badanie lekarskie. Obecnie w sporej większości ZU taka sytuacja jest niemożliwa. Podstawą wypłaty jest orzeczenie lekarskie, na które niestety trzeba długo oczekiwać. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

11 Długie oczekiwanie na zakończenie leczenia
Długie oczekiwanie na Notatkę Policyjną Długie oczekiwanie na zakończenie postępowania przez Prokuraturę, Sąd. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

12 Fikcyjne rachunki za leki
Likwidacja szkód osobowych napotyka na coraz większe problemy stwarzane przez poszkodowanych jak: Fikcyjne szkody Fikcyjne rachunki za leki Podciąganie „dawnych chorób” pod następstwa wypadku Symulacja Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.


Pobierz ppt "Charakterystyka dzisiejszego „rynku” szkód osobowych likwidowanych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google