Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka dzisiejszego rynku szkód osobowych likwidowanych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka dzisiejszego rynku szkód osobowych likwidowanych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka dzisiejszego rynku szkód osobowych likwidowanych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

2 Na likwidacje szkód z ubezpieczeń oc wpływa wiele czynników zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Do najważniejszych z nich należą: Rosnąca świadomość ubezpieczeniowa zarówno ubezpieczonych jak i poszkodowanych wpływa nie tylko na wzrost liczby zgłaszanych szkód ale również na jakość i wysokość roszczeń. Poszkodowany, który zdaje sobie sprawę, że doznany uszczerbek na zdrowiu pociąga za sobą możliwość dochodzenia odszkodowania z różnych tytułów wykorzysta to do maksimum. Mało tego stara się wesprzeć fachową siłą tj. kancelaria prawną, czy inną firmą działającą na polu pozyskiwania odszkodowań.

3 Na likwidacje szkód z ubezpieczeń oc wpływa wiele czynników zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Do najważniejszych z nich należą: Postępująca specjalizacja firm prawniczych oraz powstawanie w gwałtownym tempie nowych i skutecznych instytucji pomagających poszkodowanym to czynnik, który w ostatnim czasie ma największy wpływ na likwidację szkód. Do tej pory udział kancelarii i innych firm był znacznie mniejszy, w zasadzie wkraczały one do likwidacji, gdy klient niezadowolony z jakości obsługi szukał pomocy poza zakładem ubezpieczeń. Obecnie sytuacja ta uległa diametralnej zmianie. To kancelarie jak i pozostałe instytucje docierają do poszkodowanych lub ich rodzin bezpośrednio po wypadku oferując pomoc już w postępowaniu przedsądowym.

4 Na likwidacje szkód z ubezpieczeń oc wpływa wiele czynników zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Do najważniejszych z nich należą: -Tutaj można podzielić te instytucje na 2 części: te które przygotowują zgłoszenia szkód w sposób profesjonalny tzn. każde zgłaszane roszczenie jest udokumentowane rachunkami, dowodami zakupu, odpowiednia dokumentacja medyczna - te które nadsyłają zgłoszenie szkody z wyolbrzymionymi roszczeniami bez jakiegokolwiek udokumentowania. Ich działanie opiera się na arogancji, wymuszaniu, pisaniu skarg do Rzecznika Ubezpieczonych itp.

5 Ponadto ostatnio kancelarie i pozostałe instytucje zaczęły specjalizować się w zgłaszaniu szkód na pograniczu upływu terminu przedawnienia. Są to nowe szkody albo dodatkowe roszczenia w szkodach, których likwidacja odbywała się ponad 8 lat temu. I tutaj pojawiają się trudności w dotarciu do starych akt. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną okres przechowywania wynosi 5 lat od ostatniej wypłaty i jest krótszy od okresu przedawnienia.

6 Działalność sądów – wydawanie precedensowych wyroków (np. wyrok zasadzający od policji na rzecz poszkodowanego b. wysokie odszkodowanie ponad 900.000 zł) podnosi granice składanych roszczeń.

7 Działalność mediów – nagłaśnianie takich spraw jak w/w sprawa odszkodowania od policji wpływa negatywnie na proces likwidacji. Zawsze w takich przypadkach pojawiają się pouczające artykuły prasowe wskazujące na możliwość uzyskania odszkodowania przez każdego poszkodowanego co bardzo często mija się z prawdą, ale niestety powoduje lawinę zgłoszeń szkód, które nie mogą być objęte odpowiedzialnością.

8 Sytuacja materialna społeczeństwa – każde najmniejsze zdarzenie, nie skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest zgłaszane jako szkoda i obwarowane wysokimi roszczeniami. Jest to działanie a może się uda coś wyciągnąć. Zabiera to likwidatorom mnóstwo czasu, który mógłby by przeznaczony na obsługę dużych szkód.

9 Nie bez wpływu na proces likwidacji pozostaje sytuacja wewnętrzna zakładów ubezpieczeń. Patrząc na większość z nich, uważam, że można dokonać pewnych zmian, które przyspieszą proces likwidacji jednak wymagają zgody władz zakładu.

10 Umożliwienie dokonywania wypłat zaliczek na poczet zgłaszanych roszczeń bez konieczności oczekiwania na badanie lekarskie. Obecnie w sporej większości ZU taka sytuacja jest niemożliwa. Podstawą wypłaty jest orzeczenie lekarskie, na które niestety trzeba długo oczekiwać.

11 Długie oczekiwanie na zakończenie leczenia Długie oczekiwanie na Notatkę Policyjną Długie oczekiwanie na zakończenie postępowania przez Prokuraturę, Sąd.

12 Likwidacja szkód osobowych napotyka na coraz większe problemy stwarzane przez poszkodowanych jak: Fikcyjne szkody Fikcyjne rachunki za leki Podciąganie dawnych chorób pod następstwa wypadku Symulacja


Pobierz ppt "Charakterystyka dzisiejszego rynku szkód osobowych likwidowanych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google