Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, czerwiec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, czerwiec 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, czerwiec 2009

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec czerwca 2009 roku wyniosła 14,11 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 33,2 tys. osób (+0,24%). Duży wzrost liczby klientów OFE spowodowany jest nasilonymi działaniami marketingowymi funduszy przed zbliżającym się lipcowym losowaniem. Największy procentowy wzrost liczby członków odnotował AXA OFE (+0,7%) oraz OFE Pocztylion (+0,7%). Z dużych funduszy, na uwagę zasługuje OFE PZU, który powiększył liczbę swoich członków o 7,8 tys. klientów (+0,4%). Na koniec czerwca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 152,9 mld zł, co stanowi wzrost o 3,96% w porównaniu z końcem maja. Na wzrost aktywów największy wpływ miała utrzymująca się dobra koniunktura na rynku akcji. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu czerwca 25% i nie zmieniło się w porównaniu z końcem maja. Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze AXA OFE(+6,6%), oraz Allianz OFE (+6,0%). Wszystkie fundusze zanotowały w czerwcu dodatnią stopę zwrotu z inwestycji (średnio 1,7%). Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał Pekao OFE, który osiągnął ponad 1,83% stopę zwrotu. Najsłabiej radził sobie OFE Generali (1,46%). Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+174,4%), ING OFE (+165,9%) oraz OFE Generali (+164,7%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion (+136,2%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 38,2 punktów procentowych. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna

3 3 3 20,5% 20,3% 14,6% 7,8% 5,7% 5,4% 5,2% 4,6% 3,3% 3,0% 2,6% 2,4% 2,2% Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, czerwiec 2009 Udział w rynku 0,1% 0,4% 0,2% 0,6% 0,3% 0,7% 0,1% 0,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% Zmiana (VI09/V09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 4 25,7% 24,2% 13,6% 7,9% 4,9% 4,2% 4,1% 3,8% 2,8% 2,7% 2,0% 1,6% 1,5% 0,9% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), czerwiec 2009 Udział w rynku 3,2% 3,8% 4,2% 3,1% 6,6% 5,1% 3,9% 5,3% 3,8% 6,0% 3,5% 4,1% 3,2% Zmiana (VI09/V09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Zagregowany portfel inwestycyjny Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny, lipiec 2008 – czerwiec 2009

6 6 6 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny wg OFE, czerwiec 2009

7 7 7 Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Stopy zwrotu, czerwiec 2009

8 8 8 Działalność inwestycyjna – od początku działalności +38,2 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

9 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, czerwiec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google