Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śladami bł. ks. M. Sopoćki po Wileńszczyznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śladami bł. ks. M. Sopoćki po Wileńszczyznie"— Zapis prezentacji:

1 Śladami bł. ks. M. Sopoćki po Wileńszczyznie
Połukniańska Szk. Średnia Opracowała: Wiktoria Małachowska i Justyna Pucz ucz. 10 kl. Opiekunka: naucz. jęz. polsiego Teresa Rynkiewicz

2 Błogosławiony ks. Michał Sopoćko
( )

3 Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy siostry Faustyny, za jej pośrednictwem, był bezpośrednio związany z tajemnicą objawień Jezusa Miłosiernego. Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę - realizację misji przekazanej przez Pana Jezusa św. siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił on niemalże całe swe życie.

4 DZIECIŃSTWO MICHAŁA Michał Sopoćko urodził się l listopada 1888 r
DZIECIŃSTWO MICHAŁA Michał Sopoćko urodził się l listopada 1888 r. w Nowosadach na Wileńszczyźnie (Litwa) w rodzinie szlacheckiej pielęgnującej tradycje patriotyczne. Mimo trudnych warunków bytowych, rodzice zadbali o jego podstawowe wykształcenie. Ciężka praca na roli, konieczność ciągłej walki o byt rodzinny stanowiły dla członków rodziny Sopoćków szkołę życia i charakterów.

5 Postawa moralna rodziców, ich głęboka pobożność i miłość rodzicielska wpłynęły na właściwy rozwój duchowy Michała i jego rodzeństwa. W rodzinie praktykowano wspólne codzienne modlitwy i regularne uczęszczanie na nabożeństwa do kościoła parafialnego, odległego o 18 km, do którego dojeżdżano wozem zaprzężonym w konie. Atmosfera panująca w domu Sopoćków rozbudziła w Michale już od dzieciństwa gorącą pobożność i pragnienie poświęcenia się służbie Bożej w kapłaństwie.

6 Michał w młodzieńczym wieku

7 STUDIA W SEMINARIUM DUCHOWNYM W WILNIE
W 1910 r. Michał Sopoćko rozpoczął czteroletnie studia w Seminarium Duchownym w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 r.

8 . Ks. Michał wśród uczestników wakacyjnego kursu dla nauczycieli w Wilnie

9 Ks. Sopoćko został mianowany Kierownikiem Wojskowego Rejonu Duszpasterstwa na Wileńszczyźnie, który obejmował 12 samodzielnych jednostek.

10 Ksiądz Sopoćko z organizatorami i członkami Związku Stowarzyszeń Młodzieży (Wilno 1926)

11 Wśród studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

12 „Święci chodzą parami”
Spotkanie z siostrą Faustyną okazało się istotne dla dalszego całego jego życia i przyszłej misji.

13 OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO
4 kwietnia 1937 r. został poświęcony i umieszczony, na wyraźne życzenie Pana Jezusa, pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego

14 Ksiądz Sopoćko w Czarnym Borze u sióstr Urszulanek

15 Ks. M. Sopoćko opuszcza Wilno
Przed wyjazdem, ze złudnymi nadziejami, że rozstanie z Wilnem będzie trwało krótko, nawiedził kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie i w końcu sierpnia 1947 r. wyruszył do Białystoku.

16 „Starość należy traktować jako powołanie do większej miłości Boga i bliźniego. Bóg ma względem starych nowe plany pogłębienia człowieka przez ujawnienie mu swego wewnętrznego życia twarzą w twarz. Jedynym aktem skutecznym, do którego jesteśmy zdolni, jest modlitwa. W tej czynnej bierności wszystko się przygotowuje, wszystko się decyduje, wszystko wypracowuje. Niebo będzie odmawianiem „OJCZE NASZ”.

17 Zmarł w swym pokoiku przy ul. Poleskiej 15 lutego 1975 roku

18 SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Białystok,ul. Radzymińska 1
SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Białystok,ul. Radzymińska 1. Miejsce spoczynku doczesnych szczątków ks. Michała Sopoćki

19 " na tym świecie największe siły i skarby nie pomogą, jeżeli Bóg sam nie wesprze, nie umocni, nie pocieszy,nie nauczy, nie strzeże."( bł. ks. M.Sopoćko).

20 Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu i Kościołowi
Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu i Kościołowi. Wyróżniał się nadzwyczajną gorliwością o chwałę Bożą, wyrażającą się w niezwykłej aktywności, osadzonej w głębokim życiu duchowym. Zadziwia różnorodność jego prac. Był duszpasterzem parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwersytecie i w Seminarium, ojcem duchownym, spowiednikiem alumnów, księży i sióstr zakonnych, kapelanem wojskowym, działaczem trzeźwościowym, budowniczym kościołów. W jego bogatym w wieloraką działalność życiu dominujący i najpiękniejszy rys pozostawiła służba idei Miłosierdzia Bożego. Jemu to bez wątpienia przysługuje obok św. Faustyny Kowalskiej zaszczytny tytuł Apostoła Miłosierdzia Bożego. Jako jej spowiednik i kierownik duchowy z czasów wileńskich, zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. Opublikował szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym, zabiegał o ustanowienie święta, przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela, współtworzył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego. 28 września 2008 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku odbyła się beatyfikacja ks. Michała Sopoćki.


Pobierz ppt "Śladami bł. ks. M. Sopoćki po Wileńszczyznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google