Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śladami bł. ks. M. Sopoćki po Wileńszczyznie Połukniańska Szk. Średnia Opracowała: Wiktoria Małachowska i Wiktoria Małachowska i Justyna Pucz ucz. 10 kl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śladami bł. ks. M. Sopoćki po Wileńszczyznie Połukniańska Szk. Średnia Opracowała: Wiktoria Małachowska i Wiktoria Małachowska i Justyna Pucz ucz. 10 kl."— Zapis prezentacji:

1 Śladami bł. ks. M. Sopoćki po Wileńszczyznie Połukniańska Szk. Średnia Opracowała: Wiktoria Małachowska i Wiktoria Małachowska i Justyna Pucz ucz. 10 kl. Opiekunka: naucz. j naucz. j ęz. polsiego Teresa Rynkiewicz

2 Błogosławiony ks. Michał Sopoćko (1888-1975)

3 Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy siostry Faustyny, za jej pośrednictwem, był bezpośrednio związany z tajemnicą objawień Jezusa Miłosiernego. Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę - realizację misji przekazanej przez Pana Jezusa św. siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił on niemalże całe swe życie. Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy siostry Faustyny, za jej pośrednictwem, był bezpośrednio związany z tajemnicą objawień Jezusa Miłosiernego. Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę - realizację misji przekazanej przez Pana Jezusa św. siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił on niemalże całe swe życie.

4 DZIECIŃSTWO MICHAŁA Michał Sopoćko urodził się l listopada 1888 r. w Nowosadach na Wileńszczyźnie (Litwa) w rodzinie szlacheckiej pielęgnującej tradycje patriotyczne. Mimo trudnych warunków bytowych, rodzice zadbali o jego podstawowe wykształcenie. Ciężka praca na roli, konieczność ciągłej walki o byt rodzinny stanowiły dla członków rodziny Sopoćków szkołę życia i charakterów.

5 Postawa moralna rodziców, ich głęboka pobożność i miłość rodzicielska wpłynęły na właściwy rozwój duchowy Michała i jego rodzeństwa. W rodzinie praktykowano wspólne codzienne modlitwy i regularne uczęszczanie na nabożeństwa do kościoła parafialnego, odległego o 18 km, do którego dojeżdżano wozem zaprzężonym w konie. Atmosfera panująca w domu Sopoćków rozbudziła w Michale już od dzieciństwa gorącą pobożność i pragnienie poświęcenia się służbie Bożej w kapłaństwie.

6 Michał w młodzieńczym wieku

7 W 1910 r. Michał Sopoćko rozpoczął czteroletnie studia w Seminarium Duchownym w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 r. STUDIA W SEMINARIUM DUCHOWNYM W WILNIE

8 . Ks. Michał wśród uczestników wakacyjnego kursu dla nauczycieli w Wilnie

9 Ks. Sopoćko został mianowany Kierownikiem Wojskowego Rejonu Duszpasterstwa na Wileńszczyźnie, który obejmował 12 samodzielnych jednostek. Ks. Sopoćko został mianowany Kierownikiem Wojskowego Rejonu Duszpasterstwa na Wileńszczyźnie, który obejmował 12 samodzielnych jednostek.

10 Ksiądz Sopoćko z organizatorami i członkami Związku Stowarzyszeń Młodzieży (Wilno 1926)

11 Wśród studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

12 Spotkanie z siostrą Faustyną okazało się istotne dla dalszego całego jego życia i przyszłej misji. Święci chodzą parami

13 OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO 4 kwietnia 1937 r. został poświęcony i umieszczony, na wyraźne życzenie Pana Jezusa, pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego 4 kwietnia 1937 r. został poświęcony i umieszczony, na wyraźne życzenie Pana Jezusa, pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego

14 Ksiądz Sopoćko w Czarnym Borze u sióstr Urszulanek

15 Ks. M. Sopoćko opuszcza Wilno Przed wyjazdem, ze złudnymi nadziejami, że rozstanie z Wilnem będzie trwało krótko, nawiedził kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie i w końcu sierpnia 1947 r. wyruszył do Białystoku. Przed wyjazdem, ze złudnymi nadziejami, że rozstanie z Wilnem będzie trwało krótko, nawiedził kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie i w końcu sierpnia 1947 r. wyruszył do Białystoku.

16 Starość należy traktować jako powołanie do większej miłości Boga i bliźniego. Bóg ma względem starych nowe plany pogłębienia człowieka przez ujawnienie mu swego wewnętrznego życia twarzą w twarz. Jedynym aktem skutecznym, do którego jesteśmy zdolni, jest modlitwa. W tej czynnej bierności wszystko się przygotowuje, wszystko się decyduje, wszystko wypracowuje. Niebo będzie odmawianiem OJCZE NASZ.

17 Zmarł w swym pokoiku przy ul. Poleskiej 15 lutego 1975 roku

18 SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Białystok,ul. Radzymińska 1. Miejsce spoczynku doczesnych szczątków ks. Michała Sopoćki

19 " na tym świecie największe siły i skarby nie pomogą, jeżeli Bóg sam nie wesprze, nie umocni, nie pocieszy,nie nauczy, nie strzeże."( bł. ks. M.Sopoćko). " na tym świecie największe siły i skarby nie pomogą, jeżeli Bóg sam nie wesprze, nie umocni, nie pocieszy,nie nauczy, nie strzeże."( bł. ks. M.Sopoćko).

20 Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu i Kościołowi. Wyróżniał się nadzwyczajną gorliwością o chwałę Bożą, wyrażającą się w niezwykłej aktywności, osadzonej w głębokim życiu duchowym. Zadziwia różnorodność jego prac. Był duszpasterzem parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwersytecie i w Seminarium, ojcem duchownym, spowiednikiem alumnów, księży i sióstr zakonnych, kapelanem wojskowym, działaczem trzeźwościowym, budowniczym kościołów. W jego bogatym w wieloraką działalność życiu dominujący i najpiękniejszy rys pozostawiła służba idei Miłosierdzia Bożego. Jemu to bez wątpienia przysługuje obok św. Faustyny Kowalskiej zaszczytny tytuł Apostoła Miłosierdzia Bożego. Jako jej spowiednik i kierownik duchowy z czasów wileńskich, zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. Opublikował szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym, zabiegał o ustanowienie święta, przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela, współtworzył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego. 28 września 2008 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku odbyła się beatyfikacja ks. Michała Sopoćki.


Pobierz ppt "Śladami bł. ks. M. Sopoćki po Wileńszczyznie Połukniańska Szk. Średnia Opracowała: Wiktoria Małachowska i Wiktoria Małachowska i Justyna Pucz ucz. 10 kl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google