Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozszerzenia granic miast w latach 2005-2008 Adam Misiuwianiec Z-ca Dyrektora Departament Administracji Publicznej MSWiA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozszerzenia granic miast w latach 2005-2008 Adam Misiuwianiec Z-ca Dyrektora Departament Administracji Publicznej MSWiA."— Zapis prezentacji:

1 Rozszerzenia granic miast w latach 2005-2008 Adam Misiuwianiec Z-ca Dyrektora Departament Administracji Publicznej MSWiA

2 Podstawowe regulacje prawne Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa. (art. 15 ust.2)

3 Podstawowe regulacje prawne cd. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:(…) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice (art. 4 ust. 1 pkt 2), – nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy (art. 4 ust. 4).

4 Podstawowe regulacje prawne cd. ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych (art. 4 ust. 3)

5 Kryteria ocen 1. Urbanistyczne ( typ, zwartość i gęstość zabudowy) 2. Infrastrukturalne: Techniczne (ciepłownictwo, gazownictwo itd.), Społeczne (placówki oświaty, kultury, ochrony zdrowia, rekreacji i sportu)

6 Kryteria ocen cd. 3. Demograficzne (liczba mieszkańców >2000; struktura zatrudnienia > 60% mieszkańców uzyskujących dochody z działalności pozarolniczej), 4. Administracyjne (funkcja miejscowości), 5. Geograficzne (położenie w istniejącej sieci miast oraz powiązań ekonomiczno- przestrzennych.

7 Kryteria ocen cd. 6. Historyczne ( czy miejscowość posiadała prawa miejskie w przeszłości, w jakich okolicznościach i kiedy je utraciła), 7. Przestrzenne: Jednorodność układu przestrzennego, Racjonalnie określona powierzchnia oraz wyznaczone granice, Stopień wykorzystania terenów (istniejące rezerwy).

8 Kryteria ocen cd. 8. Społeczne (opinia mieszkańców – ew. konflikty), 9. Ekonomiczne (koszty wymiany dokumentów, zmiany w rejestrach itd.)

9 Zmiany granic miast w latach 2005-2008 rokZmiana granic gmin o statusie miasta Nadanie statusu miasta Zmiana granic miasta 2005Kamienna Góra Raciąż Leżajsk Poznań OlszynaPolkowice Opoczno Olkusz Ropczyce Prabuty Nowy Staw

10 Zmiany granic miast w latach 2005-2008 cd. rokZmiana granic gmin o statusie miasta Nadanie statusu miasta Zmiana granic miasta 2006Dębica Rzeszów Białystok Rzgów Zakliczyn Bystrzyca Kłodzka Kargowa Koluszki Wieliczka Konstancin-Jeziorna Lewin Brzeski Sędziszów Młp.

11 Zmiany granic miast w latach 2005-2008 cd. rokZmiana granic gmin o statusie miasta Nadanie statusu miasta Zmiana granic miasta 2007Międzyrzec Podlaski Ostrołęka Wałcz Wojnicz Daleszyce Warka Krzywiń Dobra

12 Zmiany granic miast w latach 2005-2008 cd. rokZmiana granic gmin o statusie miasta Nadanie statusu miasta Zmiana granic miasta 2008Rzeszów Czarnków Szczecin Szczawnica Boguchwała Mrocza Jasień Brzesko Trzebinia

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozszerzenia granic miast w latach 2005-2008 Adam Misiuwianiec Z-ca Dyrektora Departament Administracji Publicznej MSWiA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google