Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja założeń ekonomicznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu budżetu powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja założeń ekonomicznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu budżetu powiatu."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja założeń ekonomicznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu budżetu powiatu na rok 2011.

2 Dochody Powiatu w latach Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan Dochody ogółem , , , , , , ,00 Dochody majątkowe , , , , , , ,00

3 Wydatki Powiatu w latach Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan Wydatki ogółem , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe , , , , , , ,00

4 Zadłużenie Powiatu Kwota długu Wskaźnik długu20,28%25,63%33,45%34,97%34,71%27,82%22,97%

5 Wskaźniki obsługi długu Powiatu w latach Spłata rat kredytów i poręczenia , , , , , , ,00 Wskaźnik obsługi długu5,70%5,22%5,70%7,59%7,83%7,69%7,12%

6 Dochody bieżące i wydatki bieżące Powiatu w latach Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan Dochody bieżące , , , , , , ,00 Wydatki bieżące , , , , , , ,00

7 Dochody bieżące91,8% zł Dochody majątkowe8,2% zł Razem zł Plan Dochodów Powiatu na 2011r.

8 Struktura dochodów powiatu na 2011 r.Kwota Procentowy udział źródeł dochodów Subwencja oświatowa i równoważąca ,9% Udziały w podatku PIT i CIT ,6% Dotacje na zadania zlecone ,5% Dochody ze sprzedaży mienia ,5% Dochody z komunikacji i świadczonych usług ,3% Dotacje na zadania własna i realizowane na podst. porozumień ,5% Dochody z zadań zleconych Skarbu Państwa ,5% Pozostałe dochody ,1% Dotacje ze środków UE ,1% Razem ,00% Struktura Planu dochodów Powiatu na 2011r.

9 Wydatki bieżące 90,3% zł Wydatki majątkowe 9,7% zł Razem zł Plan Wydatków Powiatu na 2011r.

10 wynagrodzenia i pochodne59,5% zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21,9% zł dotacje na zadania bieżące2,0% zł świadczenia na rzecz osób fizycznych2,3% zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - zadania bieżące 0,8% zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji1,9% zł obsługa długu1,9% zł Wydatki majątkowe 9,7% zł 100,0% zł Struktura Planu Wydatków Powiatu w 2011r.

11 Struktura wydatków powiatu na 2011 r.Kwota Procentowy udział wydatków Oświata ,5% Opieka Społeczna ,6% Administracja ,9% Inwestycje ,7% Straże Pożarne i Zarządzanie Kryzysowe ,4% Drogi powiatowe i komunikacja ,0% Powiatowy Urząd Pracy ,5% Obsługa długu ,8% Wpłata do budżetu państwa (janosikowe) ,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja ,1% Inne ,7% Nadzór budowlany ,6% Rada Powiatu ,5% Razem ,0% Struktura planu wydatków Powiatu na 2011r.

12 Struktura wydatków majątkowych w 2011 roku Drogi66,5% zł Oświata14,5% zł Szpital5,6% zł Opieka społeczna6,0% zł Starostwo5,6% zł Inne1,8% zł Razem zł


Pobierz ppt "Prezentacja założeń ekonomicznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu budżetu powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google