Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja założeń ekonomicznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu budżetu powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja założeń ekonomicznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu budżetu powiatu."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja założeń ekonomicznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu budżetu powiatu na rok 2011.

2 Dochody Powiatu w latach 2008-2014 2008 Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan Dochody ogółem86 135 723,5885 800 709,7199 321 642,0099 076 453,00101 759 194,00109 105 580,00110 556 365,00 Dochody majątkowe7 232 111,252 934 255,7312 407 949,008 150 242,007 020 188,0010 008 580,007 000 000,00

3 Wydatki Powiatu w latach 2008-2014 2008 Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan Wydatki ogółem86 177 636,7291 050 181,47113 395 506,00104 281 451,00102 427 790,00104 141 588,00105 592 373,00 Wydatki majątkowe11 669 694,7511 248 408,1624 968 722,0010 069 295,008 360 019,007 665 122,004 451 046,00

4 Zadłużenie Powiatu 2008200920102011201220132014 Kwota długu17 470 50721 994 70032 224 19734 650 83635 319 43230 355 44025 391 448 Wskaźnik długu20,28%25,63%33,45%34,97%34,71%27,82%22,97%

5 Wskaźniki obsługi długu Powiatu w latach 2008-2014 2008200920102011201220132014 Spłata rat kredytów i poręczenia 4 912 523,984 479 110,525 661 794,007 522 130,007 970 783,008 386 620,007 867 745,00 Wskaźnik obsługi długu5,70%5,22%5,70%7,59%7,83%7,69%7,12%

6 Dochody bieżące i wydatki bieżące Powiatu w latach 2008-2014 2008 Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan Dochody bieżące78 903 612,3382 866 453,9886 913 693,0090 926 211,0094 739 006,0099 097 000,00103 556 365,00 Wydatki bieżące74 507 941,9779 801 773,3188 426 784,0094 212 156,0094 067 771,0096 476 466,00101 141 327,00

7 Dochody bieżące91,8% 90 926 211 zł Dochody majątkowe8,2% 8 150 242 zł Razem 99 076 453 zł Plan Dochodów Powiatu na 2011r.

8 Struktura dochodów powiatu na 2011 r.Kwota Procentowy udział źródeł dochodów Subwencja oświatowa i równoważąca39 518 10739,9% Udziały w podatku PIT i CIT27 430 63027,6% Dotacje na zadania zlecone9 401 7479,5% Dochody ze sprzedaży mienia6 414 1446,5% Dochody z komunikacji i świadczonych usług 6 272 5686,3% Dotacje na zadania własna i realizowane na podst. porozumień 4 438 1154,5% Dochody z zadań zleconych Skarbu Państwa 2 454 6252,5% Pozostałe dochody2 098 6902,1% Dotacje ze środków UE1 047 8271,1% Razem99 076 453100,00% Struktura Planu dochodów Powiatu na 2011r.

9 Wydatki bieżące 90,3%94 212 156 zł Wydatki majątkowe 9,7%10 069 295 zł Razem 104 281 451 zł Plan Wydatków Powiatu na 2011r.

10 wynagrodzenia i pochodne59,5%62 049 119 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21,9%22 886 316 zł dotacje na zadania bieżące2,0%2 133 798 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych2,3%2 370 182 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - zadania bieżące 0,8%823 972 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji1,9%1 935 362 zł obsługa długu1,9%2 013 407 zł Wydatki majątkowe 9,7%10 069 295 zł 100,0% 104 281 451 zł Struktura Planu Wydatków Powiatu w 2011r.

11 Struktura wydatków powiatu na 2011 r.Kwota Procentowy udział wydatków Oświata41 190 81539,5% Opieka Społeczna13 183 77212,6% Administracja11 362 86410,9% Inwestycje10 069 2959,7% Straże Pożarne i Zarządzanie Kryzysowe5 648 9555,4% Drogi powiatowe i komunikacja5 222 5475,0% Powiatowy Urząd Pracy4 730 7904,5% Obsługa długu3 948 7693,8% Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)3 940 1483,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja 2 176 3972,1% Inne1 752 4001,7% Nadzór budowlany580 8490,6% Rada Powiatu473 8500,5% Razem104 281 451100,0% Struktura planu wydatków Powiatu na 2011r.

12 Struktura wydatków majątkowych w 2011 roku Drogi66,5%6 696 565 zł Oświata14,5%1 463 000 zł Szpital5,6%560 000 zł Opieka społeczna6,0%605 883 zł Starostwo5,6%565 000 zł Inne1,8%178 847 zł Razem 10 069 295 zł


Pobierz ppt "Prezentacja założeń ekonomicznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu budżetu powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google