Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2 Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

3 Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka W latach 2007-2013 w ramach Programu przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.

5 Nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w 2011 roku

6 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Nabór wniosków: Cel: prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Maksymalne dofinansowanie: 60% (średnie przedsiębiorstwa) lub 70% (mikro i małe przedsiębiorstwa), jeśli projekt dotyczy prac przemysłowych, 35% (średnie przedsiębiorstwa) lub 45% (mikro i małe przedsiębiorstwa), jeśli projekt dotyczy prac rozwojowych. 1)od 7.III.2011 do 8.IV.2011 2)od 29.VIII.2011 do 30.IX.2011

7 Działanie 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP – wsparcie dla MSP Nabór wniosków: Cel: zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności Wnioskodawcy. Maksymalny poziom dofinansowania: 50%. Od 14 lutego 2011 do wyczerpania budżetu konkursu (20.000.000 PLN)

8 Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Nabór wniosków: Cel: wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych. 1)Luty 2011 r. 2)Od 19.09.2011 r. do 30.11.2011 r.

9 Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie / realizację ochrony własności przemysłowej Nabór wniosków: Cel: projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej. Od 14 lutego 2011 r. do wyczerpania budżetu konkursu (10.800.000 PLN)

10 Działanie 6.1 Paszport do eksportu Nabór wniosków: Cel: projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. 1)od 21.II,2011 do 11.III.2011 2)od 20.VI.2011 do 8.VII.2011 3)od 17.X.2011 do 4.XI.2011

11 Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Nabór wniosków: Cel: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Maksymalne dofinansowanie: 700.000 PLN, nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych. 1)od 9.V.2011 do 3.VI.2011

12 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Nabór wniosków: Cel: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Maksymalny poziom dofinansowania: 2.000.000 PLN (60% na inwestycje, 50% na doradztwo, 45% na szkolenia). 1)od 4.IV.2011 do 29.IV.2011 2)od 3.X.2011 do 28.X.2011

13 Więcej informacji: Regionalny Punkt Konsultacyjny BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE Tel. 32 78-75-777 www.spk.info.pl

14 Dziękuję za uwagę Barbara Wydra Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich Tel. 32 781 49 94 e-mail: bwydra@rig.katowice.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google