Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Na realizację działań objętych projektem w 2010 roku przyznano kwotę dofinansowania 196 843,61 zł przy wkładzie własnym 23 093,39 zł ( JST 18 707,39 zł, Fundusz Pracy 4 386,00 zł)

2 Głównym celem projektu był wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów (K/M) Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie w wieku aktywności zawodowej, którzy nie są obecni na rynku pracy i ich obecność w życiu społecznym - środowisku jest niewystarczająca. Cele szczegółowe projektu: zwiększenie motywacji do działania mającego na celu powrót na rynek pracy, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych pozwalających na powtórne wejście na rynek pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w oparciu o 15 kontraktów socjalnych z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji. Grupy docelowe: - -12 kobiet, w tym 6 kobiet z terenów wiejskich, - -3 mężczyzn, w tym 2 mężczyzn z terenów wiejskich.

3 Rezultaty twarde : - -15 K/M zostanie objętych kontraktami socjalnymi (12 kobiet, 3 mężczyzn), - -5 K/M weźmie udział w pracach społecznie użytecznych, - -co najmniej 8 K/M (6K i 2M) ukończy udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Wyżej wymienione rezultaty osiągnęło 100% osób biorących udział w projekcie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty miękkie: - -zwiększenie pewności siebie i wiary we własne siły, - -zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji, - -zmiana motywacji do poszukiwania pracy, - -podniesienie umiejętności zawodowych.

4 Działania: 1. Aktywizacja edukacyjna: - -Opiekun/opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 - Pierwsza pomoc przedmedyczna - Tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Aktywizacja społeczna: - -Szkoła dla rodziców - -Kurs samoobrony

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - -konsultacje psychologiczne - -konferencja w zakresie Profilaktyka uzależnień od alkoholu i Tworzenie spółdzielni socjalnych

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Aktywizacja zawodowa: - -konsultacje z doradcą zawodowym

9 4. W dniach od 30 lipca do 12 sierpnia 2010 roku, w ramach wsparcia towarzyszącego w projekcie, sfinansowano udział 9 dzieci i młodzieży z otoczenia uczestników/uczestniczek projektu w 14 - dniowym obozie letnim w miejscowości Mielno – Unieście. Realizator obozu: Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Kluczborskiego Hufca im. Szarych Szeregów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 5. Wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. 6. Od czerwca do października 2010 roku 5 osób (K/M) wykonywało prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wołczyn. 7. W ramach projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest nadal na umowę o pracę koordynator projektu odpowiedzialny za nadzór nad formalną częścią realizacji projektu oraz pracownik socjalny odpowiedzialny za większą część kontraktów socjalnych podpisanych w ramach projektu. Aby spełnić wymogi organizacyjne w grudniu został zatrudniony nowy pracownik socjalny. 8. W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google