Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa programowa a wybór podręcznika

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa programowa a wybór podręcznika"— Zapis prezentacji:

1 Podstawa programowa a wybór podręcznika
Targi podręczników – matematyka Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu

2 Definicja Źródło: www.pwn.pl Podstawa
rzecz, na której coś stoi, opiera się zasada, podwalina czegoś dolna część kolumny, rzeźby, itp. wyróżniony bok w figurze geometrycznej; też: ściana wielościanu niebędąca jego ścianą boczną Źródło:

3 Podstawa programowa Akt prawny, ustalany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania regulujący działanie edukacyjne oraz wyznaczający kierunki pracy nad koncepcją edukacji w danej szkole.

4 Nowa podstawa programowa
23 grudnia 2008 roku została podpisana nowa podstawa programowa. Jest wprowadzana od roku szkolnego 2009/2010. Ostatni etap będzie miał miejsce w roku 2014/2015 (liceum ogólnokształcące)

5 Wprowadzenie nowej podstawy programowej
rok klasa/szkoła 2009/2010 I/podstawowa I/gimnazjum 2010/2011 II/podstawowa II/gimnazjum 2011/2012 III/podstawowa III/gimnazjum 2012/2013 IV/podstawowa I/ponadgimnazjalna 2013/2014 V/podstawowa II/ponadgimnazjalna 2014/2015 VI/podstawowa III/ponadgimnazjalna

6 Cele kształcenia W podstawach programowych dla matematyki określono cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe).

7 Wymagania ogólne - klasy IV-VI szkoły podstawowej
I. Sprawność rachunkowa. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. III. Modelowanie matematyczne IV. Rozumowanie i tworzenie strategii.

8 Wymagania ogólne - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne kończące się egzaminem maturalnym
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii. V. Rozumowanie i argumentacja.

9 Wymagania szczegółowe
Treści nauczania zawarte w PP – zapis porządkuje kolejność przyjętą w dokumencie programowym MEN. W procesie edukacyjnym kolejność ta nie musi być jednak zachowana (również w podręczniku). Ważne, aby na zakończenie danego etapu edukacyjnego uczeń osiągnął cele zawarte w podstawie programowej.

10 Podręczniki W podręczniku mogą pojawić się zagadnienia, których nie ma w nowej PP: niektóre z nich są wymienione w PP dla klas niższego etapu, inne to treści nadobowiązkowe. Jedne i drugie można potraktować dowolnie realizując je lub nie. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel, uzależniając ją od takich czynników jak: liczebność klas, poziom umiejętności uczniów, liczba godzin przewidzianych na realizację programu.

11 Wybierajmy podręcznik taki, który:
Podsumowanie zawiera wszystkie hasła nowej podstawy programowej najlepiej pomoże nam osiągnąć zamierzone cele pozwoli na pracę z każdym uczniem zadba o zróżnicowanie trudności zadań PP Wybierajmy podręcznik taki, który:

12 Dziękujemy za uwagę Materiały z konferencji do pobrania na platformie moodle Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu


Pobierz ppt "Podstawa programowa a wybór podręcznika"

Podobne prezentacje


Reklamy Google