Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa programowa a wybór podręcznika Targi podręczników – matematyka 7.03.2012 Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa programowa a wybór podręcznika Targi podręczników – matematyka 7.03.2012 Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu."— Zapis prezentacji:

1 Podstawa programowa a wybór podręcznika Targi podręczników – matematyka 7.03.2012 Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu

2 Definicja Podstawa rzecz, na której coś stoi, opiera się zasada, podwalina czegoś dolna część kolumny, rzeźby, itp. wyróżniony bok w figurze geometrycznej; też: ściana wielościanu niebędąca jego ścianą boczną Źródło: www.pwn.pl

3 Podstawa programowa Akt prawny, ustalany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania regulujący działanie edukacyjne oraz wyznaczający kierunki pracy nad koncepcją edukacji w danej szkole.

4 Nowa podstawa programowa 23 grudnia 2008 roku została podpisana nowa podstawa programowa. Jest wprowadzana od roku szkolnego 2009/2010. Ostatni etap będzie miał miejsce w roku 2014/2015 (liceum ogólnokształcące)

5 Wprowadzenie nowej podstawy programowej rokklasa/szkoła 2009/2010I/podstawowaI/gimnazjum 2010/2011II/podstawowaII/gimnazjum 2011/2012III/podstawowaIII/gimnazjum 2012/2013IV/podstawowaI/ponadgimnazjalna 2013/2014V/podstawowaII/ponadgimnazjalna 2014/2015VI/podstawowaIII/ponadgimnazjalna

6 Cele kształcenia W podstawach programowych dla matematyki określono cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe).

7 Wymagania ogólne - klasy IV-VI szkoły podstawowej I. Sprawność rachunkowa.II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.III. Modelowanie matematyczneIV. Rozumowanie i tworzenie strategii.

8 Wymagania ogólne - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne kończące się egzaminem maturalnym I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii.V. Rozumowanie i argumentacja.

9 Wymagania szczegółowe Treści nauczania zawarte w PP – zapis porządkuje kolejność przyjętą w dokumencie programowym MEN. W procesie edukacyjnym kolejność ta nie musi być jednak zachowana (również w podręczniku). Ważne, aby na zakończenie danego etapu edukacyjnego uczeń osiągnął cele zawarte w podstawie programowej.

10 Podręczniki W podręczniku mogą pojawić się zagadnienia, których nie ma w nowej PP: niektóre z nich są wymienione w PP dla klas niższego etapu, inne to treści nadobowiązkowe. Jedne i drugie można potraktować dowolnie realizując je lub nie. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel, uzależniając ją od takich czynników jak: liczebność klas, poziom umiejętności uczniów, liczba godzin przewidzianych na realizację programu.

11 Podsumowanie zawiera wszystkie hasła nowej podstawy programowej najlepiej pomoże nam osiągnąć zamierzone cele pozwoli na pracę z każdym uczniem zadba o zróżnicowanie trudności zadań Wybierajmy podręcznik taki, który: PP

12 Dziękujemy za uwagę Materiały z konferencji do pobrania na platformie moodle Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu www.moodle.zs1olkusz.edu.pl


Pobierz ppt "Podstawa programowa a wybór podręcznika Targi podręczników – matematyka 7.03.2012 Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google