Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WAPIEŃ Zięborak Paulina Akademia Techniczno-Humanistyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WAPIEŃ Zięborak Paulina Akademia Techniczno-Humanistyczna"— Zapis prezentacji:

1 WAPIEŃ Zięborak Paulina Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Ochrona Środowiska WAPIEŃ Zięborak Paulina

2 SKAŁA OSADOWA - powstaje z utworów osadzonych i nagromadzoych na powierzchni Ziemi. W jej tworzeniu bierze kilka procesów : Wietrzenie (proces przygotowawczy) Transport Sedymentacja (proces prowadzący do złożenia osadu)

3 Skały osadowe dzieli się ze względu na genezę na :
Skały okruchowe : np. piasek, żwir Skały chemiczne : np. gips, WAPIEŃ Skały organogeniczne : np. węgiel, fosforyt

4 WAPIEŃ Skała osadowa chemiczna, powstała w wyniku sedymentacji
chemicznej z wytrącenia osadów bezpośrednio z roztworów. Zbudowana głównie z kalcytu i aragonitu, może zawierać domieszki takie jak: dolomit, chalcedon, kwarc i hematyt. Budowa ziarnista, krystaliczna lub oolitowa. Barwa wapieni może być biała (gdy nie ma żadnych domieszek), jasnoszara, kremowa, żółta, różowa, czerwona, a czasami nawet czarna.

5 Przykłady wapieni: wapień mikrytowy drobnoziarnisty –>
spoiwo wapieni = mikryt utworzony przez niewidoczne makroskopowo kryształy węglanów o rozmiarach rzędu kilku tysięcznych milimetra. Fragment amonita wapień krynoidowy widoczne fragmenty łodyg liliowców; G. Ostrówka k. Gałęzic (G. Świętokrzyskie)

6 wapień detrytyczny składa się z intraklastów wapiennych
(intraklasty – to rozdrobnione okruchy skalne, pochodzące z tego samego basenu sedymentacyjnego, co skała, którą tworzą ] Bałtów wapień numulitowy powstały ze szkieletów dużych otwornic

7 wapień onkoidowy zbudowane są z onkoidów - kilkumilimetrowych
ziaren o fasolowatym kształcie i koncetrycznej budowie, powstałe w czasie wytrącania węglanu wapnia na fragmentach muszli itp. przy udziale glonów Małogoszcz, G. Świętokrzyskie

8 wapienie rafowe martwica wapienna
zbudowane są głównie z węglanowych elementów szkieletowych koralowców. martwica wapienna Jest to skała jasno zabarwiona, porowata, powstała w wyniku wytrącenia kalcytu z wód źródlanych lub rzecznych, np. przy wodospadach

9 wapień muszlowy powstały w wyniku akumulacji
skorup, najczęściej małżów lub ramienionogów muszlowiec wapień detrytyczny złożony z muszli (małży, ramienionogów) Karsznice muszlowiec marglisty wapień marglisty z muszlami (margiel to wapień z zawartością materiału ilastego), Wierzbica

10 wapień pelitowy z ooidami
(powierzchnia przekroju) Wapień oolitowy charakterystyczne dla sedymentacji jurajskiej. Składają się z ooidów, czyli tzw. ziaren obleczonych o średnicy mniejszej niż 2 mm Stróża

11 wapienie litotamniowe
kamieniołom Humieńce, Ukraina Są to zwapniałe plechy krasnorostów (wyspecjalizowane glony), które następnie uległy obtoczeniu Wapień laminowany czasami też można to określić jako stromatolit, efekt działania mat sinicowych/glonowych Grzegorzowice-Skały

12 wapień pelitowy dewoński wapień praktycznie gładki, bez ziaren
Karsznice dewoński wapień Góry Świętokrzyskie

13 Karboński wapień, fragment rdzenia wiertniczego
okolice Rzeszowa jurajski wapień z belemnitami Ogrodzieniec, Jura Krakowsko-Częstochowska jurajski wapień Jura Krakowsko-Częstochowska

14 Kreda Kreda pisząca - zbudowana jest głównie z mikroskopowych skorupek kokolitów i otwornic oraz bardzo drobnoziarnistego mikrytu. Duże złoża kredy występują w Polsce w okolicach Chełma, Zamościa i Siedlec. Kreda jeziorna ma odmienną genezę i skład .Często zawiera w swym składzie sporą ilość minerałów ilastych oraz szczątków roślinnych. Kredowe klify w Dover ( Wielka Brytania)

15 Jaskinia Niedźwiedzia - wapienna polewa
Wskutek małej odporności wapieni na procesy krasowienia powstają malownicze formy rzeźby krasowej, m.in.: wywierzyska, lejki krasowe, uwały, jaskinie, żłobki krasowe. Jaskinia Niedźwiedzia (Sudety) - wapienna polewa

16 Jaskinia Mažarná w Veľká Fatra (Wielka Fatra)
Karpaty Zachodnie (Słowacja) W komorze pomiędzy korytarzami, znajduje się interesująca misa wapienna z krystalicznie czystą wodą. Niczym nie zmącona, jest tak przejrzysta i klarowna, że stanowi prawdziwy klejnot tej jaskini

17 WYSTĘPOWANIE WAPIENI Wapienie należą do najbardziej rozpowszechnionych skał na świecie. W Polsce występują m.in.: na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Górach Świętokrzyskich, Tatrach, Pieninach i Sudetach.

18 ZASTOSOWANIE: Jest używany głównie w budownictwie, przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym, cukrowniczym, w hutniczym (jako topnik, do wyrobu szkła), w rolnictwie (jako nawóz) oraz w energetyce jako sorbent w procesie odsiarczania spalin.

19 BIBLIOGRAFIA Fotografie zapożyczone ze strony:  ( ok. godz ) Encyklopedia Szkolna Geografia, wydawnictwo GREG , Kraków 2007


Pobierz ppt "WAPIEŃ Zięborak Paulina Akademia Techniczno-Humanistyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google