Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Ochrona Środowiska Zięborak Paulina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Ochrona Środowiska Zięborak Paulina."— Zapis prezentacji:

1 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Ochrona Środowiska Zięborak Paulina

2 SKAŁA OSADOWA - powstaje z utworów osadzonych i nagromadzoych na powierzchni Ziemi. W jej tworzeniu bierze kilka procesów : - Wietrzenie (proces przygotowawczy) - Transport - Sedymentacja (proces prowadzący do złożenia osadu)

3 Skały osadowe dzieli się ze względu na genezę na : Skały okruchowe : np. piasek, żwir Skały chemiczne : np. gips, WAPIEŃ Skały organogeniczne : np. węgiel, fosforyt

4 WAPIEŃ Skała osadowa chemiczna, powstała w wyniku sedymentacji chemicznej z wytrącenia osadów bezpośrednio z roztworów. Zbudowana głównie z kalcytu i aragonitu, może zawierać domieszki takie jak: dolomit, chalcedon, kwarc i hematyt. Budowa ziarnista, krystaliczna lub oolitowa. Barwa wapieni może być biała (gdy nie ma żadnych domieszek), jasnoszara, kremowa, żółta, różowa, czerwona, a czasami nawet czarna.

5 Przykłady wapieni : wapień mikrytowy wapień krynoidowy drobnoziarnisty –> spoiwo wapieni = mikryt utworzony przez niewidoczne makroskopowo kryształy węglanów o rozmiarach rzędu kilku tysięcznych milimetra. -widoczne fragmenty łodyg -liliowców; G. Ostrówka k. Gałęzic (G. Świętokrzyskie)

6 wapień detrytyczny wapień numulitowy składa się z intraklastów wapiennych (intraklasty – to rozdrobnione okruchy skalne, pochodzące z tego samego basenu sedymentacyjnego, co skała, którą tworzą ] powstały ze szkieletów dużych otwornic Bałtów

7 wapień onkoidowy Małogoszcz, G. Świętokrzyskie zbudowane są z onkoidów - kilkumilimetrowych ziaren o fasolowatym kształcie i koncetrycznej budowie, powstałe w czasie wytrącania węglanu wapnia na fragmentach muszli itp. przy udziale glonów

8 martwica wapienna wapienie rafowe zbudowane są głównie z węglanowych elementów szkieletowych koralowców. Jest to skała jasno zabarwiona, porowata, powstała w wyniku wytrącenia kalcytu z wód źródlanych lub rzecznych, np. przy wodospadach

9 wapień muszlowy powstały w wyniku akumulacji skorup, najczęściej małżów lub ramienionogów muszlowiec wapień detrytyczny złożony z muszli (małży, ramienionogów) Karsznice muszlowiec marglisty wapień marglisty z muszlami (margiel to wapień z zawartością materiału ilastego), Wierzbica

10 Wapień oolitowy charakterystyczne dla sedymentacji jurajskiej. Składają się z ooidów, czyli tzw. ziaren obleczonych o średnicy mniejszej niż 2 mm wapień pelitowy z ooidami (powierzchnia przekroju) Stróża

11 wapienie litotamniowe kamieniołom Humieńce, Ukraina Są to zwapniałe plechy krasnorostów (wyspecjalizowane glony), które następnie uległy obtoczeniu czasami też można to określić jako stromatolit, efekt działania mat sinicowych/glonowych Grzegorzowice-Skały Wapień laminowany

12 dewoński wapień Góry Świętokrzyskie wapień pelitowy praktycznie gładki, bez ziaren Karsznice

13 jurajski wapień z belemnitami Ogrodzieniec, Jura Krakowsko-Częstochowska jurajski wapień Jura Krakowsko-Częstochowska Karboński wapień, fragment rdzenia wiertniczego okolice Rzeszowa

14 Kreda pisząca - zbudowana jest głównie z mikroskopowych skorupek kokolitów i otwornic oraz bardzo drobnoziarnistego mikrytu. Duże złoża kredy występują w Polsce w okolicach Chełma, Zamościa i Siedlec. Kreda jeziorna ma odmienną genezę i skład.Często zawiera w swym składzie sporą ilość minerałów ilastych oraz szczątków roślinnych. Kreda Kredowe klify w Dover ( Wielka Brytania)

15 Wskutek małej odporności wapieni na procesy krasowienia powstają malownicze formy rzeźby krasowej, m.in.: wywierzyska, lejki krasowe, uwały, jaskinie, żłobki krasowe. Jaskinia Niedźwiedzia - wapienna polewa Jaskinia Niedźwiedzia (Sudety) - wapienna polewa

16 W komorze pomiędzy korytarzami, znajduje się interesująca misa wapienna z krystalicznie czystą wodą. Niczym nie zmącona, jest tak przejrzysta i klarowna, że stanowi prawdziwy klejnot tej jaskini Jaskinia Mažarná w Veľká Fatra (Wielka Fatra) Karpaty Zachodnie (Słowacja)

17 WYSTĘPOWANIE WAPIENI Wapienie należą do najbardziej rozpowszechnionych skał na świecie. W Polsce występują m.in.: na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Górach Świętokrzyskich, Tatrach, Pieninach i Sudetach.

18 ZASTOSOWANIE: Jest używany głównie w budownictwie, przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym, cukrowniczym, w hutniczym (jako topnik, do wyrobu szkła), w rolnictwie (jako nawóz) oraz w energetyce jako sorbent w procesie odsiarczania spalin.

19 BIBLIOGRAFIA Fotografie zapożyczone ze strony: http://aghgrupab3.za.pl/skalki.htm http://aghgrupab3.za.pl/skalki.htm http://gr.introne.com/teoria/Skaly/sk_osadinne.htm http://gr.introne.com/teoria/jura/skaly/wap_siedlec.htm (25.11.2010 ok. godz. 18 00 ) Encyklopedia Szkolna Geografia, wydawnictwo GREG, Kraków 2007


Pobierz ppt "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Ochrona Środowiska Zięborak Paulina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google