Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

czyli nauka o budowie skorupy Ziemi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "czyli nauka o budowie skorupy Ziemi"— Zapis prezentacji:

1 czyli nauka o budowie skorupy Ziemi
TEKTONIKA czyli nauka o budowie skorupy Ziemi

2 DZIELI SIĘ NA: GEOTEKTONIKĘ – CZYLI NAUKĘ O RUCHACH SKORUPY ZIEMSKIEJ
MIKROTEKTONIKĘ – CZYLI NAUKĘ O DEFORMACJACH SKAŁ W SKALI MIKRO

3 TEKTONOFIZYKĘ – CZYLI NAUKĘ
O DEFORMACJACH SKAŁ GEODYNAMIKĘ – CZYLI NAUKĘ O PROCESACH WEWNĄTRZ ZIEMI I ICH WPŁYWIE NA POWIERZCHNIĘ

4 GEOLOGIĘ STRUKTURALNĄ – CZYLI NAUKĘ O STRUKTURACH GEOLOGICZNYCH

5 CZYLI NAUKA O PROCESACH ZACHODZĄCYCH WEWNĄTRZ ZIEMI
GEOTEKTONIKA CZYLI NAUKA O PROCESACH ZACHODZĄCYCH WEWNĄTRZ ZIEMI

6 I OCEANÓW ORAZ MECHANIZMÓW
PODSTAWOWYM CELEM GEOTEKTONIKI JEST WYJAŚNIENIE OBECNEJ BUDOWY ZIEMI A SZCZEGÓLNOŚCI ROZMIESZCZENIE LĄDÓW I OCEANÓW ORAZ MECHANIZMÓW POWSTAWANIA GÓR

7 TEORII GEOTEKTONICZNYCH
CELEM BADAŃ JEST UDOWODNIENIE PRAWDZIWOŚCI TEORII GEOTEKTONICZNYCH DOMINUJĄCĄ OBECNIE JEST TEORIA TEKTONIKI PŁYT LICZNYCH ZWOLENNIKÓW MA RÓWNIEŻ TEORIA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI

8 TEORIA TEKTONIKI PŁYT

9

10 KOLEJNE WARSTWY TO; Litosfera Astenosfera Mezosfera Barysfera

11

12 A PODZIAŁ WYNIKA Z ICH WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH
OPIERA SIĘ NA STWIERDZENIU ŻE ZEWNĘTRZNA WARSTWA ZIEMII ZBUDOWANA JEST Z DWÓCH ELEMENTÓW LITOSFERY ASTENOSFERY A PODZIAŁ WYNIKA Z ICH WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

13 PŁYTA TEKTONICZNA NAJWIĘKSZA JEDNOSTKA PODZIAŁU LITOSFERY
MOGĄ SIĘ PRZEMIESZCZAĆ PO GÓRNEJ CZĘŚCI ASTENOSFERY I WZAJEMNIE NA SIEBIE ODDZIAŁYWAĆ, LECZ JAKO JEDNOSTKI SĄ SPÓJNE I SZTYWNE

14 WYRÓZNIAMY PŁYTY TEKTONICZNE
Pacyficzna Północnoamerykańska Południowoamerykańska Euroazjatycka Afrykańska Indoaustralijska Antarktyczna Nazca

15 Oprócz wymienionych wyróżnia się szereg mniejszych jednostek które znajdują się pomiędzy wymienionymi i na nie oddziaływają

16

17

18

19 Istnieją różne wzajemne oddziaływania płyt tektonicznych na siebie
Oddziaływania te koncentrują się na granicach i dają różne wzajemne wpływy między płytami. Wyróżniamy GRANICE (STREFY) RYFTU GRANICE (STREFY) SUBDUKCJI GRANICE PRZESUWCZE

20

21 RYFT – TYP ROWU TEKTONICZNEGO KTÓRY POWSTAJE NA SKUTEK ROZSUWANIA SIĘ SKORUPY ZIEMSKIEJ

22

23

24

25 RYFTY MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ NA KONTYNENTACH LUB W OBRĘBIE OCEANÓW
RYFTY KONTYNENTALNE Wielkie rowy afrykańskie Ryft morza Czerwonego Ryft górnego Renu

26 Wielkie rowy Afrykańskie ciągną się w dużej części kontynentu
Wielkie rowy Afrykańskie ciągną się w dużej części kontynentu. Duże obszary tych rowów są wypełnione wodą i tworzą jeziora

27

28

29

30 Zjawisko subdukcji Polega na podsuwaniu się płyt jedna pod drugą, a na skutek tego ruchu tworzą się różne obiekty i wzrasta intensywność działalności sejsmicznej Wyróżniamy trzy typy subdukcji

31

32

33

34

35 WYSTĘPUJĄCE FORMY ZABURZEŃ SKORUPY ZIEMSKIEJ MOGĄ PRZYJMOWAĆ FORMY
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE PŁYT TEKTONICZNYCH POWODUJE ŻE W TYM REJONIE POJAWIAJĄ SIĘ WZMOŻONE DEFORMACJE SKAŁ I STRUKTUR WYSTĘPUJĄCE FORMY ZABURZEŃ SKORUPY ZIEMSKIEJ MOGĄ PRZYJMOWAĆ FORMY CIĄGŁE NIECIĄGŁE

36 ZABURZENIA CIĄGŁE CZYLI FAŁDY

37 FAŁD JEST TO CIĄGŁA DEFORMACJA TEKTONICZNA POWSTAŁA PRZEZ PLASTYCZNĄ DEFORMACJĘ WARSTW SKALNYCH BEZ PRZERWANIA ICH CIĄGŁOŚCI

38 GŁÓWNYMI SKŁADNIKAMI FAŁDU SĄ
ANTYKLINA SYNKLINA

39

40 FAŁD PROSTY

41 FAŁD OBALONY

42 FAŁD PRZEWALONY

43 FAŁD KONCENTRYCZNY

44 FAŁD SYMILARNY

45 FAŁD DYSHARMONIJNY

46 UKSZTAŁTOWANIE FAŁDU RZADKO JEST W PEŁNI WIDOCZNE, CZĘSTO TRUDNO JEST ZLOKALIZOWAĆ PEŁNE POŁOŻENIE ELEMENTÓW FAŁDU.

47

48

49 ZABURZENIA NIECIĄGŁE CZYLI USKOKI

50

51 USKOKI POWSTAJĄ W WYNIKU ROZERWANIA WARSTW SKALNYCH
I PRZESUNIĘCIA WZDŁUŻ PŁASZCZYZNY LUB STREFY ZNISZCZENIA

52

53

54

55 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z POWSTANIEM USKOKU MOGĄ WYNIKAĆ Z ZAWARTOŚCI SZCZELINY WZDŁUŻ SZCZELINY USKOKOWEJ SZCZELINA MOŻE BYĆ NASIĄKNIĘTA WODĄ , WYPEŁNIONA OKRUCHAMI SKALNYMI ITP. DLATEGO NARUSZENIE STRUKTURY USKOKU MOŻE PROWADZIĆ DO WYDOSTANIA SIĘ TAKIEGO MATERIAŁU W SPOSÓB NEKONTROLOWANY NA ZEWNĄTRZ

56 Dlatego w przypadku eksploatacji górniczej należy zwrócić szczególną ostrożność w rejonach występowania uskoków

57 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "czyli nauka o budowie skorupy Ziemi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google