Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w strefie wpływu ciepła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w strefie wpływu ciepła"— Zapis prezentacji:

1 w strefie wpływu ciepła
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Korzystna struktura krystaliczna w strefie wpływu ciepła Przygotował Dr Łukasz Madej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

2 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Złącze spawane Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej spoina obszar materiału spawanego, który uległ stopieniu linia wtopienia materiał spawany strefa wpływu ciepła materiał spawany Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

3 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Strefa wpływu ciepła – SWC Część złącza, w której nastąpiły zmiany strukturalne w wyniku oddziaływania ciepła spawania. Głębokość strefy wpływu ciepła zależy od metody oraz techniki spawania. Zmiany mikrostruktury i właściwości SWC są wynikiem przemian alotropowych, przemian fazowych oraz odkształcenia sieci krystalograficznej. W metalu nagrzanym powyżej pewnej charakterystycznej dla niego temperatury następuje rozrost ziaren, tym większy, im wyższa jest temperatura i dłuższy czas jej oddziaływania. W czasie nagrzewania, w niektórych materiałach mogą wystąpić procesy wydzieleniowe, na przykład węglików metali, oraz powstawać nowe fazy międzymetaliczne. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

4 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Strefa wpływu ciepła – SWC Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

5 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Korzystna struktura SWC Idealna struktura SWC = Struktura materiału rodzimego Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

6 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Jak uzyskać korzystną strukturą w strefie wpływu ciepła? Odpowiednio dobrana obróbka cieplna Obniżenie energii liniowej spawania Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

7 Energia liniowa spawania
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej E – energia liniowa spawania [J/m], U – napięcie łuku [V], I – natężenie prądu spawania [A], V – prędkość spawania [m/s], P – moc cieplna [W]. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

8 Obniżanie energii liniowej spawania
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Obniżanie energii liniowej spawania Metody niskoenergetyczne Metody wysokoenergetyczne Mała moc cieplna Duża moc cieplna Duża prędkość spawania Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

9 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Metody niskoenergetyczne Cold Metal Transfer – CMT Intelligent Arc Control – IAC Cold Arc Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

10 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT – Cold Metal Transfer Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

11 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Spawanie łukiem zwarciowym Posuw drutu jest wykorzystywany do sterowania procesem Drut podawany jest w kierunku jeziorka i jest okresowo cofany Częstotliwość cofania – ok. 70 Hz Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

12 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

13 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Niskie natężenie prądu zwarcia Niska moc cieplna Prędkość spawania dochodząca do 2÷3 m/min Przenoszenie metalu odbywa się praktycznie bez przepływu prądu Spawanie odbywa się praktycznie bez rozprysków Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

14 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT Wąska strefa wpływu ciepła Mniejsze odkształcenia spawanych materiałów niż w metodach konwencjonalnych Wysoka jakość spoiny Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

15 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

16 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie CMT Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Cienkie blachy ze stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych nierdzewnych (nawet 0,3 mm) Łączenie cienkich blach aluminiowych ze stalowymi Lutospawnie metodą MIG Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

17 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie CMT Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Wykonywanie spoin przetopowych w każdej pozycji Uzyskiwanie pełnego przetopu przy dużych odstępach pomiędzy łączonymi elementami (nawet 5 mm) Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

18 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
IAC – Intelligent Arc Control Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

19 IAC – Intelligent Arc Control
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej IAC – Intelligent Arc Control Spawanie łukiem zwarciowym Zwiększone natężenie prądu podczas zwarcia Zmniejszone natężenie podczas jarzenia łuku Niska moc cieplna Niska energia liniowa spawania Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

20 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
IAC Natężenie prądu Czas Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

21 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Rys. Porównanie przebiegu natężenia prądu spawania w czasie dla klasycznego spawania MIG i procesu IAC. [1] A – jarzenie łuku B – zwarcie [1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obniżenie energii liniowej w spawaniu łukiem krótkim. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

22 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[1] Przerwanie zwarcia w klasycznym spawaniu MIG Przerwanie zwarcia w spawaniu IAC [1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obniżenie energii liniowej w spawaniu łukiem krótkim. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

23 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[1] [1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obniżenie energii liniowej w spawaniu łukiem krótkim. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

24 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie IAC Wykonywanie warstw przetopowych Spawanie cienkich blach (nawet 0,3 mm) Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

25 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Cold Arc Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

26 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Cold Arc Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Spawanie łukiem zwarciowym Przebieg napięcia jak przy konwencjonalnym łuku zwarciowym Raptowne zmniejszanie natężenia prądu w okresach pomiędzy zwarciami Niska moc cieplna Wąska strefa wpływu ciepła Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

27 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Cold Arc Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Mniejsze zmiany struktury Niewielkie odkształcenia Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

28 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Cold Arc Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

29 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Cold Arc Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

30 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie Cold Arc Cienkie blachy ze stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych (nawet 0,3 mm) Stopy aluminium Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

31 Metody niskoenergetyczne, a zanieczyszczenie środowiska
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Metody niskoenergetyczne, a zanieczyszczenie środowiska Wielkość emisji pyłu jest przy metodach IAC, CMT, ColdArc nawet kilkukrotnie mniejsza w porównaniu do konwencjonalnych metod spawania łukowego w osłonie gazów. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

32 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[2] Rys. Emisja pyłu przy spawaniu stali austenitycznej w osłonie 98 % Ar + 2 % O2. [2] J. Matusiak, J. Wyciślik – Zagrożenia w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami niskoenergetycznymi. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

33 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[2] Rys. Emisja NOx przy spawaniu stali austenitycznej w osłonie 98 % Ar + 2 % O2. [2] J. Matusiak, J. Wyciślik – Zagrożenia w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami niskoenergetycznymi. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

34 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[2] Rys. Emisja CO przy spawaniu stali austenitycznej w osłonie 98 % Ar + 2 % O2. [2] J. Matusiak, J. Wyciślik – Zagrożenia w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami niskoenergetycznymi. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

35 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[2] Rys. Emisja pyłu przy spawaniu stali austenitycznej metodą ColdArc w osłonie różnych gazów. [2] J. Matusiak, J. Wyciślik – Zagrożenia w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami niskoenergetycznymi. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

36 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Metody wysokoenergetyczne Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Spawanie laserowe Spawanie wiązką elektronów Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

37 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

38 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

39 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie laserowe Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Niska energia liniowa spawania Silnie zogniskowana wiązka lasera o dużej mocy (gęstości energii ok. 1 MW/cm2, można uzyskać gęstości nawet powyżej 1011 W/cm2) Niewielka objętość przetopionego materiału Szerokość spoiny od 0,2 do 13 mm Wąska strefa wpływu ciepła [3] [3] O.A. Idowu, O.A. Ojo, M.C. Chaturvedi – Effect of heat input on heat affected zone cracking in laser welded ATI Allvac 718Plus superalloy. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

40 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie laserowe Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Szybkie odprowadzanie ciepła i stygnięcie spoiny Minimalne odkształcenia i naprężenia spawalnicze Stabilność pracy Bardzo dobra spawalność metalurgiczna i technologiczna Wysoka jakość złączy spawanych Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

41 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie laserowe Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Ograniczona obróbka wykańczająca Łatwa obsługa urządzeń Ograniczenie szkodliwego wpływu oddziaływania na obsługę Ograniczenie szkodliwego wpływu oddziaływania na środowisko Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

42 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie laserowe Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Lasery gazowe Lasery na ciele stałym YAG Lasery diodowe dużej mocy – HPDL Lasery włóknowe Spawanie hybrydowe Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

43 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Lasery gazowe Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Ośrodkiem aktywnym jest gaz – najczęściej CO2 Zastosowanie: Spawanie, cięcie, obróbka powierzchni [4] [4] O.A. Idowu, O.A. Ojo, M.C. Chaturvedi – Effect of heat input on heat affected zone cracking in laser welded ATI Allvac 718Plus superalloy. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

44 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Lasery na ciele stałym Lasery na ciele stałym wykorzystują dielektryczny kryształ lub szkło z domieszkami. Jako ośrodki czynne najczęściej stosowane są kryształy rubinu lub granatu. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

45 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
YAG Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej YAG – Yttrium Aluminum Garnet - Granat itrowo-aluminiowy Granat jest domieszkowany pierwiastkami ziem rzadkich: neodymem Nd, iterbem Yb, erbem Er, tulem Tm, Holmem Ho. Wzbudzenie lasera następuje w sposób optyczny poprzez oświetlenie elementu czynnego Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

46 Spawanie laserem impulsowym YAG
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Możliwość emisji wiązki promieniowania w trybie impulsowym Precyzyjna kontrola ciepła wprowadzanego do materiału obrabianego Stopienie metalu o bardzo małej objętości przez pojedynczy impuls wiązki laserowej i jego natychmiastowa krystalizacja (zanim nastąpi następny impuls) [5] [5] P. L. Moore, D. S. Howse, E. R. Wallach – Microstructure & properties of autogenous high-power Nd:YAG laser welds in C-Mn steels. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

47 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[6] Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej YAG [6] Y.G. Song, W.S. Li, L. Li, Y.F. Zheng – The influence of laser welding parameters on the microstructure and mechanical property of the as-jointed NiTi alloy wires. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

48 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
HPDL Wzbudzenie lasera wskutek przepływu prądu elektrycznego przez złącze p-n Element czynny – złącze półprzewodnikowe p-n GaAs, AlGaAs, AlInGaP Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

49 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Laser + TIG Laser + MIG/MAG Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

50 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe: Laser + MAG [7] Laser-leading MAG-leading [7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high strength low alloy steel. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

51 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
HSLA-65 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej [7] C = 0,1 % Mn = 1,1÷1,65 % Si = 0,1÷0,4 % Ni = 0,4 % Cr = 0,2 % Cu = 0,35 % Mo = 0,08 % Ti = 0,007÷0,020 % N = 0,012 % S = 0,01 [7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high strength low alloy steel. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

52 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Laser MAG [7] FI M B B M [7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high strength low alloy steel. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

53 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Hybryda – Laser-leading Hybryda – MAG-leading [7] FI B B FI [7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high strength low alloy steel. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

54 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Laser leading Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej [7] [7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high strength low alloy steel. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

55 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
MAG leading Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej [7] [7] [7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high strength low alloy steel. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

56 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe: Laser + MAG Mniejsza twardość HSLA-65 – 210 HV SWC (MAG) – 280 HV SWC (Laser) – 320÷360 HV SWC (Hybryda) - 240÷280 HV Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

57 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe: Laser + MAG Niska energia liniowa Wąska spoina Wąska strefa wpływu ciepła Duża głębokość wtopienia Mniejsze odkształcenia spawalnicze Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

58 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe: Laser + MAG Duża tolerancja na dokładność złożenia elementów Wysoka wytrzymałość Niższa prędkość chłodzenia Mniejsza podatność na pęknięcia na gorąco Mniejsza podatność na pęknięcia wodorowe Porowatość poniżej 1% Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

59 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe [8] [7] C. Li, K. Muneharua, S. Takao, H. Kouji – Fiber laser-GMA hybrid welding of commercially pure titanium. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

60 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Źródłem ciepła jest energia kinetyczna elektronów rozpędzonych do bardzo dużych prędkości, poruszających się w próżni. W porównaniu do metod konwencjonalnych spawanie elektronowe zapewnia dotarcie do trudno dostępnych miejsc materiału oraz nieporównywalnie większą prędkość wykonania spoiny (do 100 mm/s). Zastosowanie wiązki elektronów do łączenia materiałów pozwala na przeprowadzenie procesu zarówno przed obróbką cieplną elementów, jak i po ostatecznej obróbce. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

61 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Uzyskana spoina jest bardzo wąska, czysta, błyszcząca i regularna, a jej własności są porównywalne do otaczającego je materiału. Stosunek szerokości do głębokości spoiny od 1:10 do nawet 1:50. Praktycznie brak strefy wpływu ciepła. Brak potrzeby ukosowania (złącza na I) Duży zakres grubości łączonych elementów (nawet 60 mm) Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

62 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej [9] [9] C.A. Huang, T.H. Wang, C.H. Lee, W.C. Han – Hybrid fiber laser – A study of the heat-affected zone (HAZ) of an Inconel 718 sheet welded with electron-beam welding (EBW). Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

63 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej [9] [9] C.A. Huang, T.H. Wang, C.H. Lee, W.C. Han – Hybrid fiber laser – A study of the heat-affected zone (HAZ) of an Inconel 718 sheet welded with electron-beam welding (EBW). Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

64 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej [9] [9] C.A. Huang, T.H. Wang, C.H. Lee, W.C. Han – Hybrid fiber laser – A study of the heat-affected zone (HAZ) of an Inconel 718 sheet welded with electron-beam welding (EBW). Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

65 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Spawanie metali o różnych właściwościach fizyko-chemicznych Brak materiału dodatkowego (spoiwo, topniki, gazy) Większa wydajność Eliminacja odkształceń spawalniczych Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

66 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Warunki spawania wiązką elektronów Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Bardzo dokładne pozycjonowanie wiązki (dokładność ±0,1 mm) Stabilizowanie wiązki podczas spawania Eliminacja szczątkowych pól magnetycznych elementów oprzyrządowania Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

67 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Wady spawania wiązką elektronów Powstawanie struktur hartowniczych Porowatość Spawanie w próżni powoduje intensywne uwalnianie pierwiastków o dużej prężności par, np. cynku Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

68 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie spawania wiązką elektronów Stale niskowęglowe (uspokojone) Stale nierdzewne Stale utwardzone wydzieleniowo Stopy miedzi (nie zawierające cynku) Stopy aluminium Stopy tytanu, ołowiu, molibdenu, tantalu Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

69 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Dziękuję za uwagę Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 


Pobierz ppt "w strefie wpływu ciepła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google