Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach 2008-2010 Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, wrzesień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach 2008-2010 Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, wrzesień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach 2008-2010 Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, wrzesień 2010

2 2 Rodzaje samorządu terytorialnego w Polsce 2 414 GMIN ( w tym 1 576 gmin wiejskich ) 379 POWIATÓW (w tym 65 miast na prawach powiatu) 16 WOJEWÓDZTW

3 3 Dochody ogółem - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010 Wyszczególnienie Dochody Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r.(4:3)(4:2) tys. zł% 123456 Dochody ogółem JST, w tym: 142 568 988154 842 461166 798 255107,7117,0 Dochody ogółem gmin, w tym: 62 317 77564 882 14974 146 505114,3119,0 Dochody ogółem gmin wiejskich 27 035 85828 476 59632 445 711113,9120,0

4 4 Dochody ogółem - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010

5 5 Dochody własne - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010 Wyszczególnienie Dochody własne Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r.Plan 2010 r.(4:3)(4:2) tys. zł% 1 2 34 5 6 Dochody własne JST, w tym: 78 344 900 75 297 352 81 995 534108,9104,7 Dochody własne gmin, w tym: 30 694 746 30 021 854 34 935 881116,4113,8 Dochody własne gmin wiejskich 10 615 867 10 475 011 12 687 703121,1119,5

6 6 Dochody własne - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010

7 7 Subwencja - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010 * bez rezerwy części oświatowej 2008 r.2009 r.2010 r. (plan)*(4:3)(4:2) (tys. zł) % 123457 Subwencja ogółem JST40 301 32544 769 89546 426 445103,7115,2 w tym: subwencja oświatowa30 910 55333 399 79834 799 804104,2112,6 Subwencja ogółem gminy19 899 23421 926 68422 438 185102,3112,8 w tym: subwencja oświatowa14 481 46715 494 30016 108 305104,0111,2 Subwencja ogółem gminy wiejskie10 831 83911 855 58712 081 059101,9111,5 w tym: subwencja oświatowa7 235 9007 656 3647 954 932103,9109,9

8 8 Subwencje gmin wiejskich w 2010 r. Planowana subwencja oświatowa na 2010 r. jest wyższa o 298.567 tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 1277 gmin (tj. 81,0% gmin wiejskich); – niższa dla 299 gmin (tj. 19,0% gmin wiejskich); Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymuje 1488 gmin (tj. 94,4% gmin wiejskich). Planowana część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2010 r. jest niższa o 47.474 tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 735 gmin (tj. 46,6% gmin wiejskich); – niższa dla 753 gmin (tj. 47,8% gmin wiejskich); Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje 855 gmin (tj. 54,3% gmin wiejskich). Planowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2010 r. jest niższa o 16.139 tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 275 gmin (tj. 17,4% gmin wiejskich); – niższa dla 580 gmin (tj. 36,8% gmin wiejskich);

9 9 Wydatki ogółem - JST, gmin i gmin wiejskich w latach 2008-2010 Wyszczególnienie Wydatki Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r.(4:3)(4:2) tys. zł% 123456 Wydatki ogółem JST, w tym: 145 182 636167 828 195196 007 332116,8135,0 Wydatki ogółem gmin, w tym: 62 892 65070 002 63187 768 318125,4139,6 Wydatki ogółem gmin wiejskich 27 100 25530 195 63438 862 770128,7143,4

10 10 Wydatki ogółem - JST, gmin i gmin wiejskich w latach 2008-2010

11 11 Wydatki majątkowe - JST, gmin i gmin wiejskich w latach 2008-2010 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r.(4:3)(4:2) tys. zł% 123456 Wydatki majątkowe JST, w tym: 31 922 39143 126 07861 175 259141,9191,6 Wydatki majątkowe gmin, w tym: 12 891 95416 177 83428 223 200174,5218,9 Wydatki majątkowe gmin wiejskich 5 461 2637 036 68913 262 101188,5242,8

12 12 Wydatki majątkowe - JST, gmin i gmin wiejskich w latach 2008-2010

13 13 Wynik bieżący JST Dochody bieżące = Dochody ogółem – Dochody majątkowe Wydatki bieżące = Wydatki ogółem – Wydatki majątkowe Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie jest możliwe, w przypadku gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. WYNIK BIEŻĄCY = Dochody bieżące – Wydatki bieżące

14 14 Wynik bieżący Wyszczególnienie 2008 r.2009 r. Dochody bieżące większe niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące Dochody bieżące większe niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące 12345 JST w tym: 2 721 87 2 585 223 GMINY OGÓŁEM, w tym: 2 355 58 2 245 168 GMINY WIEJSKIE 1 552 29 1 511 70 Liczba jednostek Wyszczególnienie DOCHODY BIEŻĄCEWYDATKI BIEŻĄCE 2008 r.2009 r.( 3:2)2008 r.2009 r.( 6:5) w tys. zł% 1234567 JST, w tym:130 987 249136 661 935104,3113 260 621124 702 117110,1 GMINY OGÓŁEM, w tym:58 078 59360 016 053103,350 000 72953 824 797107,6 GMINY WIEJSKIE25 541 08826 601 781104,221 639 02423 158 944107,0

15 15 Zadłużenie - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010 Wyszczególnienie Zadłużenie 2008 2009 r.I półrocze 2010(4:3)(4:2) tys. zł% 123453 Zadłużenie JST, w tym: 28 774 69440 294 34441 209 417102,3143,2 Zadłużenie gmin, w tym: 10 821 04614 611 05114 817 185101,4136,9 Zadłużenie gmin wiejskich 3 919 4045 197 8315 243 175100,9133,8

16 16 Zadłużenie - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010

17 17 Struktura zadłużenia JST, gmin oraz gmin wiejskich w I półroczu 2010 r.

18 18 Poziom zadłużenia bez środków unijnych Wyszczególnienie Liczba jednostek OGÓŁEMZadłużonychPoniżej 10% 10%- 20% 20%- 30% 30%- 40% 40%- 50% 50%- 60%Powyżej 60% JST, w tym:28082636711730559391176627 GMINY 24132245624607473333146557 GMINY WIEJSKIE 1581141246441328216572151 w 2009 r. w I półroczu 2010 r. Wyszczególnienie Liczba jednostek OGÓŁEMZadłużonychPoniżej 10% 10%- 20% 20%- 30% 30%- 40% 40%- 50% 50%- 60% Powyże j 60% JST w tym:2809263583478356032397380 GMINY 2414224672365947227682340 GMINY WIEJSKIE 1576142954842227412641180

19 19 Zadłużenie a wydatki inwestycyjne GMINY OGÓŁEM GMINY WIEJSKIE

20 20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach 2008-2010 Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, wrzesień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google