Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja finansowa gmin wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja finansowa gmin wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja finansowa gmin wiejskich
Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach Warszawa, wrzesień 2010

2 Rodzaje samorządu terytorialnego w Polsce
2 414 GMIN (w tym gmin wiejskich) 379 POWIATÓW (w tym 65 miast na prawach powiatu) 16 WOJEWÓDZTW

3 Dochody ogółem - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010
Wyszczególnienie Dochody Wykonanie r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r. (4:3) (4:2) tys. zł % 1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem JST, w tym: 107,7 117,0 Dochody ogółem gmin, w tym: 114,3 119,0 Dochody ogółem gmin wiejskich 113,9 120,0

4 Dochody ogółem - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010

5 Dochody własne - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010
Wyszczególnienie Dochody własne Wykonanie r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r. (4:3) (4:2) tys. zł % 1 2 3 4 5 6 Dochody własne JST, w tym: 108,9 104,7 Dochody własne gmin, w tym: 116,4 113,8 Dochody własne gmin wiejskich 121,1 119,5

6 Dochody własne - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach 2008-2010

7 Subwencja - JST, gmin oraz gmin wiejskich
w latach 2008 r. 2009 r. 2010 r. (plan)* (4:3) (4:2) (tys. zł) % 1 2 3 4 5 7 Subwencja ogółem JST 103,7 115,2 w tym: subwencja oświatowa 104,2 112,6 Subwencja ogółem gminy 102,3 112,8 104,0 111,2 Subwencja ogółem gminy wiejskie 101,9 111,5 103,9 109,9 *bez rezerwy części oświatowej

8 Subwencje gmin wiejskich w 2010 r.
Planowana subwencja oświatowa na 2010 r. jest wyższa o tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 1277 gmin (tj. 81,0% gmin wiejskich); – niższa dla 299 gmin (tj. 19,0% gmin wiejskich); Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymuje 1488 gmin (tj. 94,4% gmin wiejskich). Planowana część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2010 r. jest niższa o tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 735 gmin (tj. 46,6% gmin wiejskich); – niższa dla 753 gmin (tj. 47,8% gmin wiejskich); Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje 855 gmin (tj. 54,3% gmin wiejskich). Planowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2010 r. jest niższa o tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 275 gmin (tj. 17,4% gmin wiejskich); – niższa dla 580 gmin (tj. 36,8% gmin wiejskich);

9 Wydatki ogółem - JST, gmin i gmin wiejskich
w latach Wyszczególnienie Wydatki Wykonanie r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r. (4:3) (4:2) tys. zł % 1 2 3 4 5 6 Wydatki ogółem JST, w tym: 116,8 135,0 Wydatki ogółem gmin, w tym: 125,4 139,6 Wydatki ogółem gmin wiejskich 128,7 143,4

10 Wydatki ogółem - JST, gmin i gmin wiejskich w latach 2008-2010

11 Wydatki majątkowe - JST, gmin i gmin wiejskich
w latach Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wykonanie r. Plan r. (4:3) (4:2) tys. zł % 1 2 3 4 5 6 Wydatki majątkowe JST, w tym: 141,9 191,6 Wydatki majątkowe gmin, w tym: 174,5 218,9 Wydatki majątkowe gmin wiejskich 188,5 242,8

12 Wydatki majątkowe - JST, gmin i gmin wiejskich
w latach

13 Dochody bieżące = Dochody ogółem – Dochody majątkowe
Wynik bieżący JST Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie jest możliwe, w przypadku gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Dochody bieżące = Dochody ogółem – Dochody majątkowe Wydatki bieżące = Wydatki ogółem – Wydatki majątkowe WYNIK BIEŻĄCY = Dochody bieżące – Wydatki bieżące 13 13

14 Wynik bieżący Liczba jednostek 14 14 Wyszczególnienie DOCHODY BIEŻĄCE
WYDATKI BIEŻĄCE 2008 r. 2009 r. ( 3:2) ( 6:5) w tys. zł %% 1 2 3 4 5 6 7 JST, w tym: 104,3 110,1 GMINY OGÓŁEM, w tym: 103,3 107,6 GMINY WIEJSKIE 104,2 107,0 Liczba jednostek Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. Dochody bieżące większe niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące 1 2 3 4 5 JST w tym: 2 721 87 2 585 223 GMINY OGÓŁEM, w tym: 2 355 58 2 245 168 GMINY WIEJSKIE 1 552 29 1 511 70 14 14

15 Zadłużenie - JST, gmin oraz gmin wiejskich
w latach Wyszczególnienie Zadłużenie 2008 2009 r. I półrocze 2010 (4:3) (4:2) tys. zł % 1 2 3 4 5 Zadłużenie JST, w tym: 102,3 143,2 Zadłużenie gmin, w tym: 101,4 136,9 Zadłużenie gmin wiejskich 100,9 133,8

16 Zadłużenie - JST, gmin oraz gmin wiejskich
w latach

17 Struktura zadłużenia JST, gmin oraz gmin wiejskich
w I półroczu 2010 r.

18 Poziom zadłużenia bez środków unijnych
w 2009 r. Wyszczególnienie Liczba jednostek OGÓŁEM Zadłużonych Poniżej 10% 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% Powyżej 60% JST, w tym: 2808 2636 711 730 559 391 176 62 7 GMINY 2413 2245 624 607 473 333 146 55 GMINY WIEJSKIE 1581 1412 464 413 282 165 72 15 1 w I półroczu 2010 r. Wyszczególnienie Liczba jednostek OGÓŁEM Zadłużonych Poniżej 10% 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% Powyżej 60% JST w tym: 2809 2635 834 783 560 323 97 38 GMINY 2414 2246 723 659 472 276 82 34 GMINY WIEJSKIE 1576 1429 548 422 274 126 41 18 18

19 Zadłużenie a wydatki inwestycyjne
GMINY WIEJSKIE GMINY OGÓŁEM 19

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sytuacja finansowa gmin wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google