Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach 2008-2010 Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, wrzesień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach 2008-2010 Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, wrzesień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, wrzesień 2010

2 2 Rodzaje samorządu terytorialnego w Polsce GMIN ( w tym gmin wiejskich ) 379 POWIATÓW (w tym 65 miast na prawach powiatu) 16 WOJEWÓDZTW

3 3 Dochody ogółem - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach Wyszczególnienie Dochody Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r.(4:3)(4:2) tys. zł% Dochody ogółem JST, w tym: ,7117,0 Dochody ogółem gmin, w tym: ,3119,0 Dochody ogółem gmin wiejskich ,9120,0

4 4 Dochody ogółem - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach

5 5 Dochody własne - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach Wyszczególnienie Dochody własne Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r.Plan 2010 r.(4:3)(4:2) tys. zł% Dochody własne JST, w tym: ,9104,7 Dochody własne gmin, w tym: ,4113,8 Dochody własne gmin wiejskich ,1119,5

6 6 Dochody własne - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach

7 7 Subwencja - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach * bez rezerwy części oświatowej 2008 r.2009 r.2010 r. (plan)*(4:3)(4:2) (tys. zł) % Subwencja ogółem JST ,7115,2 w tym: subwencja oświatowa ,2112,6 Subwencja ogółem gminy ,3112,8 w tym: subwencja oświatowa ,0111,2 Subwencja ogółem gminy wiejskie ,9111,5 w tym: subwencja oświatowa ,9109,9

8 8 Subwencje gmin wiejskich w 2010 r. Planowana subwencja oświatowa na 2010 r. jest wyższa o tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 1277 gmin (tj. 81,0% gmin wiejskich); – niższa dla 299 gmin (tj. 19,0% gmin wiejskich); Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymuje 1488 gmin (tj. 94,4% gmin wiejskich). Planowana część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2010 r. jest niższa o tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 735 gmin (tj. 46,6% gmin wiejskich); – niższa dla 753 gmin (tj. 47,8% gmin wiejskich); Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje 855 gmin (tj. 54,3% gmin wiejskich). Planowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2010 r. jest niższa o tys. zł niż w 2009 r. – wyższa dla 275 gmin (tj. 17,4% gmin wiejskich); – niższa dla 580 gmin (tj. 36,8% gmin wiejskich);

9 9 Wydatki ogółem - JST, gmin i gmin wiejskich w latach Wyszczególnienie Wydatki Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r.(4:3)(4:2) tys. zł% Wydatki ogółem JST, w tym: ,8135,0 Wydatki ogółem gmin, w tym: ,4139,6 Wydatki ogółem gmin wiejskich ,7143,4

10 10 Wydatki ogółem - JST, gmin i gmin wiejskich w latach

11 11 Wydatki majątkowe - JST, gmin i gmin wiejskich w latach Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r.(4:3)(4:2) tys. zł% Wydatki majątkowe JST, w tym: ,9191,6 Wydatki majątkowe gmin, w tym: ,5218,9 Wydatki majątkowe gmin wiejskich ,5242,8

12 12 Wydatki majątkowe - JST, gmin i gmin wiejskich w latach

13 13 Wynik bieżący JST Dochody bieżące = Dochody ogółem – Dochody majątkowe Wydatki bieżące = Wydatki ogółem – Wydatki majątkowe Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie jest możliwe, w przypadku gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. WYNIK BIEŻĄCY = Dochody bieżące – Wydatki bieżące

14 14 Wynik bieżący Wyszczególnienie 2008 r.2009 r. Dochody bieżące większe niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące Dochody bieżące większe niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące JST w tym: GMINY OGÓŁEM, w tym: GMINY WIEJSKIE Liczba jednostek Wyszczególnienie DOCHODY BIEŻĄCEWYDATKI BIEŻĄCE 2008 r.2009 r.( 3:2)2008 r.2009 r.( 6:5) w tys. zł% JST, w tym: , ,1 GMINY OGÓŁEM, w tym: , ,6 GMINY WIEJSKIE , ,0

15 15 Zadłużenie - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach Wyszczególnienie Zadłużenie r.I półrocze 2010(4:3)(4:2) tys. zł% Zadłużenie JST, w tym: ,3143,2 Zadłużenie gmin, w tym: ,4136,9 Zadłużenie gmin wiejskich ,9133,8

16 16 Zadłużenie - JST, gmin oraz gmin wiejskich w latach

17 17 Struktura zadłużenia JST, gmin oraz gmin wiejskich w I półroczu 2010 r.

18 18 Poziom zadłużenia bez środków unijnych Wyszczególnienie Liczba jednostek OGÓŁEMZadłużonychPoniżej 10% 10%- 20% 20%- 30% 30%- 40% 40%- 50% 50%- 60%Powyżej 60% JST, w tym: GMINY GMINY WIEJSKIE w 2009 r. w I półroczu 2010 r. Wyszczególnienie Liczba jednostek OGÓŁEMZadłużonychPoniżej 10% 10%- 20% 20%- 30% 30%- 40% 40%- 50% 50%- 60% Powyże j 60% JST w tym: GMINY GMINY WIEJSKIE

19 19 Zadłużenie a wydatki inwestycyjne GMINY OGÓŁEM GMINY WIEJSKIE

20 20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sytuacja finansowa gmin wiejskich w latach 2008-2010 Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, wrzesień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google