Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VY_32_INOVACE_ICTIIBCH. Autor: Mgr. Gražyna Wiszczor Předmět: Chemie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VY_32_INOVACE_ICTIIBCH. Autor: Mgr. Gražyna Wiszczor Předmět: Chemie"— Zapis prezentacji:

1 VY_32_INOVACE_ICTIIBCH. Autor: Mgr. Gražyna Wiszczor Předmět: Chemie
ČÍSLO PŘÍLOHY VY_32_INOVACE_ICTIIBCH. Autor: Mgr. Gražyna Wiszczor Předmět: Chemie Třída: 9.A Šablona projektu: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Datum zařazení do výuky a zapsání do třídní knihy: Jazyk: Polština Název a anotace: Etyn jako przedstawiciel alkinów - Žák rozpoznává vlastnosti etinu, jeho stavbu a využití. Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace PowerPoint Očekávaný výstup Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití Využité materiály: Využité materiály se nachází na poslední straně prezentace.

2 Etyn – przedstawiciel alkinów

3 Etyn – ogólne informacje
pierwszy człon szeregu homol. alkinów potocznie zwany ACETYLEN Etyn C2H2 węglowodór nienasycony ma jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla węglowodór acykliczny czyli z łańcuchem otwartym

4 ETYN HC CH C2H2 H C C H Modele i wzory cząsteczki etynu
WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY WZÓR SUMARYCZNY HC CH C2H2 ETYN WZÓR STRUKTURALNY H C C H

5 Otrzymywanie etynu HYDROLIZA KARBIDU(=węgliku wapnia CaC2)
CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2 PIROLIZA METANU CH4 2CH C2H2 + 3H2 2000°C ELIMINACJA FLUOROWCA C2H2Cl2 + Zn → C2H2 + ZnCl2

6 Właściwości etynu = acetylenu
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE - gaz bardzo aktywny chemicznie - bezbarwny ulega reakcji spalania: całkow., półspal., niecałkow. - bezwonny ulega reakcji przyłączania np. bromu, chloru, wodoru - nierozpuszczalny w wodzie ulega reakcji polimeryzacji - lżejszy od powietrza

7 Zastosowanie etynu - w palnikach acetylenowo – tlenowych do spawania i cięcia metali - kiedyś w lampach „karbidówkach“ do oświetlania kopalń - do produkcji tworzyw sztucznych oraz rozpuszczalników org.

8 Sprawdź się! Odpowiedz na poniższe pytania:
Czy etyn należy do alkinów? Czy etyn potocznie nazywamy etylen? Czy wzór sumaryczny etynu to C2H4? Czy etyn jest gazem? Czy etyn rozpuszcza się w wodzie? Czy etyn można otrzymać przez hydrolizę karbidu? Czy etyn jest stosowany do produkcji tworzyw sztucznych? Czy etyn reaguje z wodorem? Czy etyn posiada tylko wiązania pojedyncze? Czy etyn jest węglowodorem acyklicznym?

9 Zanotuj w zeszycie: Etyn = acetylen, C2H2
Otrzymywanie: reakcja karbidu z wodą CaC2+ 2H2O C2H2 + Ca(OH)2 2. Właściwości: gaz, bezbarwny, bez smaku, bezwonny, nierozpuszczalny w H2O, z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową reaguje z bromem, chlorem, jodem, wodorem ulega polimeryzacji 3. Zastosowanie: spawanie i cięcie metali produkcja mas plastycznych - produkcja rozpuszczalników

10 Materiały wykorzystane:
obrazek GIF – obrazek palnika – lampa „karbidówka - konewka - rozpuszczalnika obrazek – wzór strukturalny etynu


Pobierz ppt "VY_32_INOVACE_ICTIIBCH. Autor: Mgr. Gražyna Wiszczor Předmět: Chemie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google