Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System gospodarki rynkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System gospodarki rynkowej"— Zapis prezentacji:

1 System gospodarki rynkowej
Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

2 Spis treści: Definicja gospodarki rynkowej
Pojęcia związane z gospodarką rynkową Bibliografia

3 Gospodarka rynkowa - jest systemem bodźców skłaniających producentów do wytwarzania takich wyrobów, a sprzedawców do oferowania takich towarów i usług, które konsumenci są skłonni nabyć.

4 Pojęcia związane z gospodarką rynkową:
popyt rzadkość konkurencja ceny rynek koszty podaż ekonomia

5 Konkurencja - to proces, za pomocą którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swoich interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny, jakości lub innych charakterystyk towaru, wpływających na decyzję zawarcia transakcji.

6 Rynek - to proces, za pomocą którego kupujący
i sprzedający określają, co chcą i na jakich warunkach sprzedać lub kupić. Inaczej mówiąc, jest to proces pomagający kupującym i sprzedającym określić ceny i ilość dóbr, które mają być sprzedane i kupione.

7 Popyt - to złożona odwrotna relacja między ceną towaru (lub usługi) a ilością, którą konsumenci mogą nabyć w danym odcinku czasu, przy założeniu, że wszystkie inne elementy, charakteryzujące sytuację rynkową, pozostaną bez zmian.

8 Podaż - to złożona dodatnia relacja między ilością towarów oferowanych
przez producentów w danym odcinku czasu, a ceną, przy założeniu, że wszystkie inne elementy, charakteryzujące sytuację rynkową, pozostaną bez zmian.

9 Ceny - stanowią ważną informację w gospodarce rynkowej, gdyż dla
sprawnego funkcjonowania rynków sprzedawcy muszą posiadać swobodę ustalania cen oferowanych towarów, a nabywcy muszą mieć możliwość akceptacji cen.

10 Koszty - to wszystkie nakłady ponoszone przez firmę w procesie produkcji określonego produktu lub oferowanej usługi.

11 Rzadkość - to fakt, polegający na tym, że nie możemy
mieć przez cały czas wszystkiego, co chcemy. Inaczej mówiąc, nie ma wszystkiego w takiej ilości, żeby można było mieć wszystko. W związku z tym istnieje konieczność dokonywania wyborów spośród ograniczonych środków.

12 Ekonomia - to nauka o dokonywaniu wyborów.
Bada, w jaki sposób ludzie wykorzystują ograniczone zasoby, aby produkować z nich różne dobra i usługi oraz w jaki sposób odbywa się rozdział tych towarów w danym społeczeństwie.

13 Bibliografia Elementarne zagadnienia ekonomii, praca zbiorowa pod redakcją R. Milewskiego, PWN, Warszawa 1997. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002. Kamerschen D., Mc Kenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ, Gdańsk 1993.

14 Bibliografia Łodyga O., Przewodnik metodyczny do teorii gospodarki rynkowej, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1996. Łodyga O., Podstawy ekonomii. Przewodnik, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1999. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, PTE, Warszawa 1997. pl/clipart/


Pobierz ppt "System gospodarki rynkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google