Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków

2 EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków Część druga Egzamin na poziomie rozszerzonym

3 Zasady zdawania egzaminu: Zdajemy 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, język obcy i matematykę uzyskujemy świadectwo dojrzałości (próg minimum 30% punktów) i możemy dodatkowo Egzamin maturalny z fizyki

4 wybrać od 0 do 6 przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, WOS-u, innego języka obcego ………… Zasady zdawania egzaminu: Zdajemy 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, język obcy i matematykę uzyskujemy świadectwo dojrzałości (próg minimum 30% punktów) i możemy dodatkowo Egzamin maturalny z fizyki

5 wybrać od 0 do 6 przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, WOS-u, innego języka obcego ………… wybieramy poziom egzaminu (brak progu zdał/nie zdał) Zasady zdawania egzaminu: Zdajemy 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, język obcy i matematykę uzyskujemy świadectwo dojrzałości (próg minimum 30% punktów) i możemy dodatkowo Egzamin maturalny z fizyki

6

7

8

9

10 ARKUSZ II POZIOM ROZSZERZONY 150 minut

11 Egzamin maturalny z fizyki ARKUSZ II POZIOM ROZSZERZONY 150 minut (obejmujący wiadomości i umiejętności z poziomu rozszerzonego, w tym także wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego)

12 Egzamin maturalny z fizyki

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb. Egzamin maturalny z fizyki

36

37

38

39

40

41 Rozwiązania poszczególnych zadań i poleceń oceniane są na podstawie punktowych kryteriów oceny. Podczas oceniania egzaminatorzy zwracają uwagę na: wymóg podania w rozwiązaniu wyniku liczbowego wraz z jednostką poprawne wykonanie rysunków (właściwe oznaczenia, odpowiednie długości wektorów itp.), poprawne sporządzenie wykresów (dobranie odpowiednio osi współrzędnych, oznaczenie i opisanie osi, odpowiednie dobranie skali wielkości i jednostek, zaznaczenie punktów na wykresie oraz niepewności pomiarowych i wykreślenie zależności), poprawne merytorycznie uzasadnienia i argumentacje, zgodne z poleceniami w zadaniu. Egzamin maturalny z fizyki Ocenianie

42 Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą postawionego pytania/polecenia. Jeśli zdający przedstawił do oceny dwa rozwiązania, jedno poprawne, a drugie błędne to otrzymuje zero punktów. Prawidłowy wynik otrzymany w wyniku błędu merytorycznego nie daje możliwości przyznania ostatniego punktu za wynik końcowy. Nie jest wymagany zapis danych i szukanych. Zapisy wzorów przy pomocy liczb są równoważne z zapisami przy pomocy symboli. Odpowiedź słowna jest wymagana wyłącznie wtedy,gdy wyraźnie określono to w poleceniu. Egzamin maturalny z fizyki Ocenianie

43 Jeśli zdający rozwiązał zadanie lub wykonał polecenie w inny sposób niż podany w kryteriach oceniania, ale rozwiązanie jest pełne i merytorycznie poprawne, to otrzymuje maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kryteriach oceniania za to zadanie lub polecenie. Jeśli zdający rozwiązał zadanie lub wykonał polecenie w inny sposób niż podany w kryteriach oceniania, i metoda rozwiązania jest merytorycznie poprawna, ale rozwiązanie jest niepełne, lub zawiera błędy, to w porozumieniu z CKE ustala się nowy schemat oceniania, uwzględniający tę samą maksymalną liczbę punktów jaką przewidziano za to zadanie/polecenie. Egzamin maturalny z fizyki Ocenianie

44 Zadania obliczeniowe Egzamin maturalny z fizyki

45 Wartości liczbowe wyników obliczeń mogą być podane w: zaokrągleniu, postaci ułamka np.: Zadania obliczeniowe Egzamin maturalny z fizyki

46 Wartości liczbowe wyników obliczeń mogą być podane w: zaokrągleniu, postaci ułamka np.: Zadania obliczeniowe Egzamin maturalny z fizyki

47 Wartości liczbowe wyników obliczeń mogą być podane w: zaokrągleniu, postaci ułamka np.: W przypadku konieczności obliczania wartości funkcji trygonometrycznych obok treści zadania będzie zamieszczona tabelka z wartościami funkcji. Zadania obliczeniowe Egzamin maturalny z fizyki

48 Wartości liczbowe wyników obliczeń mogą być podane w: zaokrągleniu, postaci ułamka np.: W przypadku konieczności obliczania wartości funkcji trygonometrycznych obok treści zadania będzie zamieszczona tabelka z wartościami funkcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na polecenie oszacuj, w którym oczekujemy podania rzędu wielkości. Zadania obliczeniowe Egzamin maturalny z fizyki

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Dwie metody rozwiązania zadania z równań kinematycznych z zasady zachowania energii

65 Egzamin maturalny z fizyki

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110 10 ważnych rad Egzamin maturalny z fizyki

111 10 ważnych rad 1.Pracuj samodzielnie. Egzamin maturalny z fizyki

112 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. Egzamin maturalny z fizyki

113 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). Egzamin maturalny z fizyki

114 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). 4. Rozróżniaj polecenia podaj/oblicz, narysuj/naszkicuj. Egzamin maturalny z fizyki

115 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). 4. Rozróżniaj polecenia podaj/oblicz, narysuj/naszkicuj. 5. Odpowiadaj tylko na zadane pytanie/polecenie. Egzamin maturalny z fizyki

116 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). 4. Rozróżniaj polecenia podaj/oblicz, narysuj/naszkicuj. 5. Odpowiadaj tylko na zadane pytanie/polecenie. 6. Dobrze rozplanuj miejsce na rozwiązanie, wykres lub rysunek. Egzamin maturalny z fizyki

117 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). 4. Rozróżniaj polecenia podaj/oblicz, narysuj/naszkicuj. 5. Odpowiadaj tylko na zadane pytanie/polecenie. 6. Dobrze rozplanuj miejsce na rozwiązanie, wykres lub rysunek. 7. Rozwiązuj kolejne zadania (nie trać czasu). Egzamin maturalny z fizyki

118 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). 4. Rozróżniaj polecenia podaj/oblicz, narysuj/naszkicuj. 5. Odpowiadaj tylko na zadane pytanie/polecenie. 6. Dobrze rozplanuj miejsce na rozwiązanie, wykres lub rysunek. 7. Rozwiązuj kolejne zadania (nie trać czasu). 8. Nie bój się nowych tematów (wszystko co nowe będzie opisane). Egzamin maturalny z fizyki

119 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). 4. Rozróżniaj polecenia podaj/oblicz, narysuj/naszkicuj. 5. Odpowiadaj tylko na zadane pytanie/polecenie. 6. Dobrze rozplanuj miejsce na rozwiązanie, wykres lub rysunek. 7. Rozwiązuj kolejne zadania (nie trać czasu). 8. Nie bój się nowych tematów (wszystko co nowe będzie opisane). 9. Wróć do początku i rozwiąż opuszczone zadania/polecenia. Egzamin maturalny z fizyki

120 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). 4. Rozróżniaj polecenia podaj/oblicz, narysuj/naszkicuj. 5. Odpowiadaj tylko na zadane pytanie/polecenie. 6. Dobrze rozplanuj miejsce na rozwiązanie, wykres lub rysunek. 7. Rozwiązuj kolejne zadania (nie trać czasu). 8. Nie bój się nowych tematów (wszystko co nowe będzie opisane). 9. Wróć do początku i rozwiąż opuszczone zadania/polecenia. 10. Przeglądnij jeszcze raz cały arkusz, uzupełnij ewentualne braki w zadaniach, sprawdź czy wyniki podane są wraz z jednostkami, wykresy poprawnie wyskalowane i opisane, itp.). Egzamin maturalny z fizyki

121

122

123 Powodzenia


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google