Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2012 Na podstawie informatora CKE Edyta Rosiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2012 Na podstawie informatora CKE Edyta Rosiak."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2012 Na podstawie informatora CKE Edyta Rosiak

2 tabela CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ USTNA BEZ POZIOMU CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM ROZSZESZONY 120 MINUT ok. 15 MINUT Część I: 120 MINUT Część II: 70 MINUT przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy przedmiot dodatkowy Rozumienie ze słuchu Rozumienie ze słuchu (ok. 20 minut) (ok. 20 minut) Rozumienie teksów Rozumienie teksów pisanych pisanych Wypowiedź pisemna Wypowiedź pisemna 1. Rozmowa wstępna 2. Rozmowa z odgrywaniem roli 3. Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania 4. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania Rozumienie ze słuchu Rozumienie ze słuchu (ok. 20 minut) (ok. 20 minut) Rozumienie teksów Rozumienie teksów pisanych pisanych Rozpoznawanie struktur Rozpoznawanie struktur leksykalno- gramatycznych leksykalno- gramatycznych Stosowanie struktur Stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych leksykalno- gramatycznych Wypowiedź pisemna Wypowiedź pisemna oceniają egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej ocenia przedmiotowy zespół egzaminacyjny oceniają egzaminatorzy okręgowej komisji

3 Matura ustna

4 Egzamin trwa 15 minut Rozpoczyna się od Czynności organizacyjnych: po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu Nie ma dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią Nie ma dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią

5 Rozmowa wstępna Czas trwania – ok. 2 minut Czas trwania – ok. 2 minut Cel – oswojenie zdającego z sytuację egzaminacyjną Cel – oswojenie zdającego z sytuację egzaminacyjną Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. (pytania tylko w zestawie dla egzaminującego) Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. (pytania tylko w zestawie dla egzaminującego) Nie ocenia się treści wypowiedzi Nie ocenia się treści wypowiedzi Ocenia się umiejętności językowe ( ! ) Ocenia się umiejętności językowe ( ! )

6 ZADANIE 1. Rozmowa z odgrywaniem roli Czas trwania – ok. 3 minut (łącznie z czasem na zapoznanie się z treścią zadania – 30 sekund) Czas trwania – ok. 3 minut (łącznie z czasem na zapoznanie się z treścią zadania – 30 sekund) Zadanie: odgrywanie ról wskazanych w poleceniu Zadanie: odgrywanie ról wskazanych w poleceniu Zdający musi Zdający musi odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu rozwinąć swoją wypowiedź rozwinąć swoją wypowiedź Maksymalna ilość punktów za treść 6 - za odniesienie się i rozwinięcie Maksymalna ilość punktów za treść 6 - za odniesienie się i rozwinięcie Zdający powinien prawidłowo reagować na wypowiedzi egzaminatora Zdający powinien prawidłowo reagować na wypowiedzi egzaminatora

7 ZADANIE 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania Czas trwania – maksymalnie 4 minuty Czas trwania – maksymalnie 4 minuty Zadanie: Zadanie: opisać ilustrację zamieszczoną w zestawie uwzględniając miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności opisać ilustrację zamieszczoną w zestawie uwzględniając miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności odpowiedzieć na 3 pytania związane z tematyką ilustracji i zamieszczone w zestawie egzaminującego odpowiedzieć na 3 pytania związane z tematyką ilustracji i zamieszczone w zestawie egzaminującego Trzecie pytanie wymaga relacjonowania wydarzeń z przeszłości Trzecie pytanie wymaga relacjonowania wydarzeń z przeszłości Wypowiedzi powinny być dłuższe niż jedno zdanie Wypowiedzi powinny być dłuższe niż jedno zdanie Maksymalna ilość punktów za treść 6 Maksymalna ilość punktów za treść 6

8 ZADANIE 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania Czas trwania – maksymalnie 5 minut (wliczając 1 minutę na zapoznanie się z treścią zadania) Czas trwania – maksymalnie 5 minut (wliczając 1 minutę na zapoznanie się z treścią zadania) Zadanie: Zadanie: Wybrać jeden z 2/3 obrazków i uzasadnić wybór Wybrać jeden z 2/3 obrazków i uzasadnić wybór podać powód odrzucenia pozostałych ilustracji podać powód odrzucenia pozostałych ilustracji odpowiedzieć na 2 pytania związane z tematyką materiału stymulującego (zamieszczone w zestawie egzaminującego) odpowiedzieć na 2 pytania związane z tematyką materiału stymulującego (zamieszczone w zestawie egzaminującego) Wypowiedzi powinny być dłuższe niż jedno zdanie Wypowiedzi powinny być dłuższe niż jedno zdanie Maksymalna ilość punktów za treść 6 Maksymalna ilość punktów za treść 6

9 Ocena sprawności komunikacyjnej Za każde z zadań 1 – 3 można otrzymać po 6 punków za treść razem – 18 pkt Zad.1 – za 4 elementy podane w poleceniu Zad.1 – za 4 elementy podane w poleceniu Zad. 2 – za opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania Zad. 2 – za opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania Zad. 3 – za wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na 2 pytania Zad. 3 – za wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na 2 pytania

10 Zdający powinien Nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu. Nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu.

11 Adekwatność wypowiedzi i kontekstu rozmowy / zadanego pytania Adekwatność wypowiedzi i kontekstu rozmowy / zadanego pytania Zakres pomocy ze strony egzaminującego Zakres pomocy ze strony egzaminującego W ocenie treści (sprawności komunikacyjnej) bierze się pod uwagę:

12 UWAGA! JEŚLI ZDAJĄCY MÓWI NIE NA TEMAT, MÓWI NIE NA TEMAT, STOSUJE POLSKIE SŁÓWKA STOSUJE POLSKIE SŁÓWKA PROSI O WYTŁUMACZENIE PYTANIA PROSI O WYTŁUMACZENIE PYTANIA ITP ITP TRACI PUNKTY TRACI PUNKTY 1 lub 2 w każdym z 3 zadań czyli maksymalnie 6 pkt.

13 Ponadto ocenia się: zakres struktur leksykalno-gramatycznych – maks. 4 pkt zakres struktur leksykalno-gramatycznych – maks. 4 pkt poprawność struktur leksykalno-gramatycznych – maks 4 pkt poprawność struktur leksykalno-gramatycznych – maks 4 pkt wymowę – maks. 2 pkt wymowę – maks. 2 pkt płynność wypowiedzi – maks. 2 pkt płynność wypowiedzi – maks. 2 pkt RAZEM: 12 pkt

14 Jeśli zdający nie przystąpił do realizacji wszystkich zadań Może otrzymać maksymalnie 8 pkt jeśli zrealizował tylko 2 zadania maksymalnie 4 pkt jeśli zrealizował tylko 1 zadanie

15 ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZA MATURALNY EGZAMIN USTNY SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA – 18 PKT SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA – 18 PKT SŁOWNICTWO, GRAMATYKA, WYMOWA I PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI – 12 PKT SŁOWNICTWO, GRAMATYKA, WYMOWA I PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI – 12 PKT RAZEM: 30 PKT ŻEBY ZDAĆ EGZAMIN WYSTARCZY 9 PKT


Pobierz ppt "MATURA 2012 Na podstawie informatora CKE Edyta Rosiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google