Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące IB school no

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące IB school no"— Zapis prezentacji:

1 VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące IB school no 006265
Diploma Programme VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące IB school no

2 Plan prezentacji: Struktura programu IB DP
Wybór przedmiotów wg oferty VIII PALO „Centrum” sześciokąta IB Profil studenta IB Zasady obowiązujące w Diploma Programme Zasady obowiązujące w VIII PALO Matura międzynarodowa Diploma Programme vs. polskie liceum

3 Struktura programu: Grupa 1: język ojczysty Sześć grup przedmiotów
przedmioty humanistyczno-społeczne 3 lub 4 przedmioty na poziomie wyższym (6 godz./tyg.) 3 lub 2 przedmioty na poziomie podstawow. (4 godz./tyg.) TOK – 2 godz./tyg. CAS – ok. 2 godz./tyg. RAZEM: godz./tyg. Grupa 2: język obcy Teoria wiedzy Esej badawczy CAS Grupa 5: matematyka, informatyka Grupa 4: przedmioty eksperymentalne Grupa 6: sztuka / Grupy 2-5

4 Możliwe zestawy przedmiotów (wg oferty VIII PALO):
Teoria wiedzy (TOK) Grupa 1 – j. polski Grupa 2 – j. angielski Grupa 3 – historia, geografia, ekonomia, (psychologia) Grupa 4 – biologia, chemia, fizyka Grupa 5 – matematyka (HL/SL) Grupa 6 – przedmioty grupy 3,4,5 j. polski HL j. angielski HL historia HL biologia SL matematyka SL ekonomia HL j. polski SL j. angielski HL geografia SL chemia HL matematyka HL biologia SL

5 „Centrum” sześciokąta IB:
Teoria wiedzy (TOK) – interdyscyplinarne badanie natury wiedzy; kończy się esejem ( słów) na jeden z ustalonych przez IBO tematów; skąd wiemy, co jest prawdą? co znaczy „wiedzieć” w matematyce, a co w historii? Esej badawczy (Extended Essay, EE) – obejmujący 4000 słów esej, przedstawiający wyniki samodzielnie zaprojektowanego i przeprowadzonego badania w wybranej dziedzinie; Creativity Action Service (CAS) – 150-godzinny program działań artystyczno-sportowo- wolontariackich, promujący uczenie się „poza szkołą”

6 Profil studenta (learner profile): Studenci IB DP są
dociekliwi wykształceni myślący komunikatywni ludźmi z zasadami otwarci opiekuńczy ludźmi potrafiącymi podjąć ryzyko wyważeni rozważni

7 Ogólne zasady obowiązujące w IB DP:
samodzielne kształtowanie swojego rozwoju Koszty (poza czesnym): opłata egzaminacyjna: ok. £ 77 za rejestrację, ok. £ 52 za każdy zdawany przedmiot koszty zakupu podręczników (ok. £ 25 za egzemplarz) koszty wyjazdów związanych z CAS zasada akademickiej uczciwości (academic honesty) wymóg co najmniej 75% frekwencji moduł „internal assessment”, tzn. prac przypisanych do każdego przedmiotu, ocenianych w szkole, lecz weryfikowanych zewnętrznie; uzyskane wyniki w ok. 20% wpływają na ocenę z egzaminu z przedmiotu wymóg terminowości oddawania prac oceny w skali 1-7

8 Zasady obowiązujące w VIII PALO: w odniesieniu do standardowego liceum polskiego
Nauczyciel ustala uczniowi ocenę roczną lub końcową z tego przedmiotu w skali 1-7. Ocenie podlegają prace „internal assessment” oraz bieżąca praca ucznia (sprawdziany, prace pisemne, testy, badania laboratoryjne, odpowiedzi ustne, projekty, prezentacje itp.). Nie ocenia się zachowania ucznia. Warunki promocji / ukończenia szkoły: wszystkie oceny wyższe niż 1, suma ocen co najmniej 20, frekwencja co najmniej 75% promocja do II DP: co najmniej 100 godz. CAS, ukończenie szkoły w systemie IB DP: 150 godz. CAS, brak naruszeń zasad uczciwości akademickiej, terminowe wywiązanie się z wszystkich zadań Ponadto: klasa wstępna (pre-IB) możliwość nauki drugiego języka obcego poza programem IB możliwość przejścia do standardowego LO możliwość zdawania polskiej matury

9 Matura międzynarodowa: w odniesieniu do standardowego liceum polskiego
RAZEM: 45 p-któw (24 p-kty do uzyskania dyplomu) egzamin ze wszystkich 6 przedmiotów (do 42 punktów) uwzględnia wyniki „internal assessment” + wynik z eseju TOK i EE (do 3 punktów) = Aby uzyskać tzw. pełny dyplom należy spełnić dodatkowe warunki (np. brak ocen 1, co najmniej D z TOK oraz EE, wykonanie pełnego programu CAS). Niedopełnienie zasad uczciwości akademickiej skutkuje niezdaniem matury. Możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających zdanie poszczególnych przedmiotów. Dyplom IB równoważny polskiej maturze, honorowany na czołowych uczelniach światowych, na polskich uczelniach wyniki często wyżej punktowane niż wynik polskiej matury.

10 Diploma Programme vs. polskie liceum
siedem przedmiotów kilkanaście przedmiotów 3-4 przedmioty w zakresie rozszerzonym 2-4 przedmioty w zakresie matura z 6 przedmiotów plus EE i esej TOK matura obowiązkowa z 3 przedmiotów brak zajęć WF, oceny zachowania / CAS, wymóg frekwencji praca ucznia w trakcie programu ma wpływ na wynik matury wynik matury niezależny od przebiegu nauki

11 przygotowanie i prowadzenie: Ewa Dudek


Pobierz ppt "VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące IB school no"

Podobne prezentacje


Reklamy Google