Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.Warszawy 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące Programów Ochrony Środowiska przed Hałasem RADOSŁAW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.Warszawy 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące Programów Ochrony Środowiska przed Hałasem RADOSŁAW."— Zapis prezentacji:

1 Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.Warszawy 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące Programów Ochrony Środowiska przed Hałasem RADOSŁAW KUCHARSKI INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA, WARSZAWA

2 Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.Warszawy 2 Art. 119 ustawy Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że na podstawie mapy akustycznej aglomeracji, dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny tworzone są PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM Przepisy szczegółowe: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. 02.179.1498).

3 Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.Warszawy 3 Program ochrony środowiska przed hałasem, po uchwaleniu przez Radę Miasta staje się aktem prawa miejscowego, obowiązującym powszechnie na określonym terenie.

4 Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.Warszawy 4 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem określa między innymi, że pogram ten musi składać się z: 1. Części opisowej, obejmującej: - charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, - wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań naprawczych, - termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania, 2. Części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 1) organy administracji właściwe w sprawach poruszonych w programie, 2) podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki. 3. Części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem.

5 Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.Warszawy 5 Rozporządzenie wymaga, aby w programie został zawarty harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Harmonogram ten powinien być pochodną wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do rozporządzenia tzw. wskaźnik M.


Pobierz ppt "Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.Warszawy 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące Programów Ochrony Środowiska przed Hałasem RADOSŁAW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google