Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poszerzająca wiedzę o kulturze pod tytułem W ŚWIECIE KULTURY realizowana w Gimnazjum nr 6 w Chełmie Marta Skroś – nauczyciel j.polskiego Monika Basaj –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poszerzająca wiedzę o kulturze pod tytułem W ŚWIECIE KULTURY realizowana w Gimnazjum nr 6 w Chełmie Marta Skroś – nauczyciel j.polskiego Monika Basaj –"— Zapis prezentacji:

1 poszerzająca wiedzę o kulturze pod tytułem W ŚWIECIE KULTURY realizowana w Gimnazjum nr 6 w Chełmie Marta Skroś – nauczyciel j.polskiego Monika Basaj – nauczyciel plastyki Marta Skroś – nauczyciel j.polskiego Monika Basaj – nauczyciel plastyki poszerzająca wiedzę o kulturze pod tytułem W ŚWIECIE KULTURY realizowana w Gimnazjum nr 6 w Chełmie

2 Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka … Albert Einstein Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka … Albert Einstein

3 Zanim powstała innowacja, czyli o tym, jak wdrażaliśmy się do programu…

4 Szukamy właściwego kierunku… Szukamy właściwego kierunku…

5 Wdrażając w klasach 1-3 gimnazjum program innowacyjny w Świecie kultury, myślimy o modelu absolwenta – człowieku wrażliwym, samodzielnie myślącym, umiejącym komunikować się z innymi ludźmi, silnie zakorzenionym w tradycji kultury. Myślimy o absolwencie humaniście, który zechce uczestniczyć w życiu kulturalnym swojej społeczności.

6 Tytułem wprowadzenia…

7 Program innowacyjny realizowany jest w trzyletnim cyklu kształcenia gimnazjalnego w klasie pierwszej. Spośród przedmiotów nauczania naczelne miejsce w programie zajmują: język polski (z elementami wiedzy o kulturze), plastyka. Zamierzonym efektem innowacji powinny stać się: uczniowska konkretyzacja dzieł literatury (sceniczna, plastyczna) umiejętność wartościowania dostępnych tekstów kultury wyzwolenie przeżycia w kontakcie z dziełem sztuki.

8 Pytania o sens, czyli cele ogólne …

9 Rozbudzanie zainteresowania sztuką. Kształtowanie osobowości uczniów dzięki zaangażowaniu w życie kulturalne. Rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży, jej kreatywności. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz odpowiedzialności za własną pracę.

10 Precyzja działania, czyli cele szczegółowe … Precyzja działania, czyli cele szczegółowe …

11 Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową. Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń. Wzbudzanie poczucia własnej wartości i godności dzięki wpajaniu szacunku dla tradycji. Rozwijanie postaw otwartych na inne społeczności i ich kulturę. Umożliwienie odkrywania i rozumienia wartości uniwersalnych w literaturze i sztuce. Rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach i dyscyplinach kultury (teatr, plastyka, muzyka).


Pobierz ppt "Poszerzająca wiedzę o kulturze pod tytułem W ŚWIECIE KULTURY realizowana w Gimnazjum nr 6 w Chełmie Marta Skroś – nauczyciel j.polskiego Monika Basaj –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google