Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty C# Część 2 Grzegorz Piotrowski Grupa.NET PO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty C# Część 2 Grzegorz Piotrowski Grupa.NET PO"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty C# Część 2 Grzegorz Piotrowski Grupa.NET PO piotrowski.g@hotmail.com

2 Co dziś w planie? Powinniście już znać: Typy proste (int, float, bool, char itp..) Deklarować i inicjalizować zmienne Konwertować i rzutować zmienne Znacie podstawowe operatory Definiować klasy i powoływać do życia obiekty Czym się dzisiaj zajmiemy? Dowiemy się czym jest metoda Rozwiniemy wiedzę na temat klas i obiektów Pętle oraz warunki Tablice

3 Pętle Pętla for Konstrukcja: for(for-initializer; boolean-expression; for-iterator) embaded statement W praktyce: for(int i = 0; i<10; i++) { //Nasz kod }

4 Pętle Pętla while Konstrukcja: while(boolean-expression) embaded statement W praktyce: while(a>5) { //Nasz kod } Jak długo wykonywać się będzie taka pętla? while(true) { //(...) }

5 Pętle Pętla do while Konstrukcja: do embaded statement while(boolean-expression); W praktyce: do { //Nasz kod }while(a > 5);

6 Pętle Pętla foreach Konstrukcja: foreach(type identifier in expression) W praktyce: foreach(int i in tablica) { Console.WriteLine(i); }

7 Warunki Warunek if Konstrukcja: if(boolean-expression) embaded-statement W praktyce: if(a == 5) { //Nasz kod } if(boolean-expression) embaded-statement else embaded-statement if(a == 5) { //Jeżeli prawda } else { //W przeciwnym przypadku }

8 Switch Konstrukcja: switch(govering-type-expression) { … case const-expression: statement-list default: statement-list } W praktyce: switch(a) { Case 1: Case 2: System.Console.WriteLine(1 lub 2); Break; Default: System.Console.WriteLine(Nic); Break; }

9 Break oraz Continue Break Break wychodzi z pętli Continue Omija resztę danej iteracji pętli i przechodzi do następnej

10 Ułatwienia Visual Studio For [tab][tab] for (int i = 0; i < length; i++) { }

11 Tablice Tablica – zbiór elementów tego samego typu (rodziny) Indeksowanie elementów rozpoczyna się od 0

12 Metody Metoda – zbiór instrukcji rozwiązujący pewien problem

13 Metody Przeciążanie metody

14 Klasy i obiekty Definicja klasy Powołanie do życia instancji klasy - obiektu

15 Demonstracja + zadania

16 Początek zadania 1. Stworzyć klasę osoba. Utworzyć do niej kilka pól (np. imię, nazwisko, wiek itp.), stworzyć konstruktor pobierający te dane. 2. Do powyższej klasy stworzyć kilka konstruktorów przeciążonych (np. gdy podane zostanie tylko imię i nazwisko to spytaj o wiek itp.) 3. Stworzyć metodę w tej klasie która sprawdza czy osoba ma poniżej 25 lat. Na następnych warsztatach napiszemy powyższą klasę oraz rozbudujemy ją o kolejne podpunkty. Całość będzie podsumowaniem drugiej części warsztatów.

17 Koniec części drugiej


Pobierz ppt "Warsztaty C# Część 2 Grzegorz Piotrowski Grupa.NET PO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google