Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Manuszewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Manuszewski"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Manuszewski
ZTO DI Krzysztof Manuszewski

2 Kontenery DI

3 Kod prehistoryczny Ograniczenia:
Żeby zmienić klasy usług lub zmodyfikować zależności należy zmienić kod klasy zależnej Konkretna implementacja klas usługowych musi być dostępna w czasie kompilacji Testowanie (jednostkowe?) klas jest trudne z powodu konieczności uwazględniania pot. Skomplikowanego zachowania klas usługowych Klasy zawierają zduplikowany kod do tworzenia i zarzadzania serwisami.

4 DI: Wstrzykiwanie zależności - budowniczy

5 DI przypadek użycia public interface IService { } public class Application { private readonly IService service; public Application(IService service) { this.service = service; } } public class ServiceImpl : IService { } Application a = new Application(new ServiceImpl()); //Co z ew. parametrami ServiceImpl ?

6 IoC – z kontenerem DI IUnityContainer container = new UnityContainer(); //configuration UnityConfigurationSection section = (UnityConfigurationSection)ConfigurationManager.GetSection("unity"); section.Containers.Default.Configure(container); … Application application = container.Resolve<Application>();

7 IoC - Przegląd rozwiązań
Castle Unity Ninject Autofac StructureMap Spring.Net

8 DIC - Możliwości i różnice:
Różne modele życia obiektów Automatyczna rejestracja klas/obiektów (np przez refleksję) Konfiguracja xml/programowa/skryptowa Introspekcja Kaskadowe rozwiązywanie zależności Wstrzykiwanie zależności przez konstruktor/właściwości Komunikowanie błedów (np zależności rekursywne, brak rozwiązania dla typu) Obsługa niezwiązanych generyków, list obiektów

9 Service Locator

10 ServiceLocator UnityContainer container= new UnityContainer() ServiceLocator.SetLocatorProvider( () => new UnityServiceLocator(container) ); // container configuration container.configure….. ServiceLocator.Current.GetInstance<ILoger>() ServiceLocator.Current.GetInstance<IPresenter>("simple")

11 Życie jest skomplikowane...
ServiceLocator UNITY Adapter GetInstance Moduł A Moduł C Moduł B Konfiguracja

12 Unity Wstrzykiwanie zależności: Konfiguracja
konstruktor właściwości metody Konfiguracja Atrybuty XML config Programowa Auto Registration Cykliczne referencje są raportowane jako Stack overflow ...

13 Prosty kod public interface IService { … }; public interface ILogger { … }; public class ConsoleLogger{ public ConsoleLogger() { … } } public class SimpleService { public SimpleService(ILogger logger) { … } public class Application { public Application(ILogger logger, IService service) { … }

14 Unity – konfiguracja programowa
using (IUnityContainer container = new UnityContainer()) { container.RegisterType< IService, ServiceImpl>() .RegisterInstance< ILogger >(new ConsoleLogger ()); Application application = container.Resolve<Application>(); ILogger loggerInstance = container.Resolve<ILogger>(); }

15 Unity – konfiguracja xml
using (IUnityContainer container = new UnityContainer()) { UnityConfigurationSection config = (UnityConfigurationSection)ConfigurationManager.GetSection("unity"); if (config != null) config.Containers.Default.Configure(container); Application application = container.Resolve<Application>(); }

16 Unity – XML elementy konfiguracji
<unity> <typeAliases> <typeAlias alias="string" type="System.String, mscorlib" /> alias="singleton" type="Microsoft.Practices.Unity.ContainerControlledLifetimeManager, Microsoft.Practices.Unity, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" /> </typeAliases> <containers> <container> <types> …. </types> </container> </containers> </unity> Aliases are not obligatory <type type="ILogger“ mapTo="ConsoleLogger”> <lifetime type="singleton"/> </type> <type type="IService“ mapTo="SimpleService"/> Mappings

17 Unity – wielokrotne konstruktory
public class SimpleService : IService { public SimpleService(ILogger logger) { … } public SimpleService(String logFile) { … } } Unity domyślnie wybiera konstruktor z największa liczbą parametrów Jeżeli jest takich kilka rzucany jest wyjatek Jak określić który konstruktor ma być wybierany?

18 Unity – wybór konstruktora
public class SimpleService : IService { [InjectionConstructor] public SimpleService(ILogger logger) { … } public SimpleService(String logFile) { … } } 1 2 container. RegisterType< IService, ServiceImpl>( new InjectionConstructor(typeof(ILogger) ) ) 3 <type type="IService" mapTo="SimpleService"> <typeConfig> <constructor> <param name=" logger" parameterType="ILogger" /> </constructor> </typeConfig> </type>

19 Unity – wstrzykiwanie zależności przez właściwości
public class SimpleService : IService { [Dependency] public ILogger Logger { get; set; } } 1 2 container. RegisterType< IService, ServiceImpl>( new InjectionProperty("Logger") ) 3 <type type="IService" mapTo="SimpleService"> <typeConfig> <property name="Logger" propertyType="ILogger" /> </typeConfig> </type>

20 Unity – wstrzykiwanie zależności przez metody
public class SimpleService : IService { [Dependency] public Init(Ilogger logger){ } } 1 2 container. RegisterType< IService, ServiceImpl>( new InjectionMethod("Init") ) 3 <type type="IService" mapTo="SimpleService"> <typeConfig> <Method name="Init” /> </typeConfig> </type>

21 Unity – specjalizacja public class SimpleService : IService { [Dependency("UI")] public ILogger Logger { get; set; } } 1 2 container. RegisterType< Logger, ServiceImpl>("UI", new InjectionConstructortypeof(ILogger) ) 3 <type name="UI" type="ILogger" mapTo="TraceSourceLogger"/>

22 Zasoby CommonServiceLocator implementation: Auto rejestracja dla unity Automocking


Pobierz ppt "Krzysztof Manuszewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google