Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu Artur Rembiszewski Opiekun: dr inż. Ilona Bluemke.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu Artur Rembiszewski Opiekun: dr inż. Ilona Bluemke."— Zapis prezentacji:

1 Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu Artur Rembiszewski Opiekun: dr inż. Ilona Bluemke

2 Plan prezentacji Przypomnienie podstawowych pojęć – Testowanie metodą badanie pokrycia kodu – Pokrycie przepływu danych Dostosowanie kryteriów przepływu danych do programów obiektowych – Zasięg widoczności zmiennych – Klasyfikacja instrukcji Prezentacja mojego programu Pytania

3 Podział metod testowania Testowanie Funkcjonalne (black-box) Strukturalne (white-box) StatyczneDynamiczne

4 Przypadek testowy (test) - Zbiór danych wejściowych - Scenariusz wykonania - Oczekiwany wynik

5 Ocena jakości zestawu testów Jak? - kryteria - Pokrycie danych - Pokrycie kodu - Pokrycie przepływu sterowania - Pokrycie przepływu danych Po co? - Czy aplikacja jest przetestowana w wystarczającym stopniu? - Znalezienie minimalnego zbioru testów

6 Schemat testowania

7 Pokrycie instrukcji Wymagane wykonanie co najmniej raz każdej instrukcji kodu programu

8 EclEmma

9 Pokrycie instrukcji - wady int abs (int x) { if (x>=0) x=0-x; return x; } T= {(x=0)}

10 Inne kryteria pokrycia przepływu sterowania Pokrycie warunków MCC (ang. Multiple Condition Coverage) MCDC (ang. Modyfied condition / decision coverage) JJ-paths (ang. jump-to-jump-paths) Pełne pokrycie ścieżek Kryteria związane z pokryciem pętli...

11 Pokrycie przepływu danych S. Rapps, E.J. Weyuker – 1985 Stwierdzenie czy pewna operacja przebiegła prawidłowo możliwe jest tylko w przypadku, gdy jej wynik zostanie użyty.

12 Pokrycie przepływu danych - pojęcia definicja (ang. definition) zmiennej x – instrukcja w wyniku której do zmiennej zostaje przypisana wartość. użycie (ang. use) zmiennej x – instrukcja której wykonanie wymaga podstawienia wartości zmiennej x. Graf DUG (ang. def-use graph)

13 Pokrycie przepływu danych - pojęcia p-use (ang. predicative) – użycie zmiennej w predykacie c-use (ang. computational) – użycie zmiennej w instrukcji obliczeniowej. Ścieżka wolna od definicji zmiennej x (ang. def-clear path)

14 Pokrycie przepływu danych

15 Pokrycie przepływu danych Rodzaje All defs All uses All p-uses All c-uses All p-uses/some c-uses All c-uses/some p-uses

16 Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych Zasięg widoczności zmiennych Które instrukcje traktować jako definicje, a które jako użycia zmiennych reprezentujących obiekty ?

17 Zasięg widoczności zmiennych Poziomy testowania: Intra-method Inter-method Intra-class

18 Zasięg widoczności zmiennych Poziomy testowania: Intra-method Inter-method Intra-class

19 public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/423318/slides/slide_19.jpg", "name": "public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i

20 Poziomy testowania: Intra-method Inter-method Intra-class

21 public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/423318/slides/slide_21.jpg", "name": "public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i

22 Poziomy testowania: Intra-method Inter-method Intra-class

23 public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/423318/slides/slide_23.jpg", "name": "public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i

24 CCFG - Class Control Flow Graph Konstrukcja CCFG, źródło: M.J. Harrold, G. Rothermel – Performing data flow testing on classes, Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software engineering, 154-163, 1994

25 Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych Zasięg widoczności zmiennych Które instrukcje traktować jako definicje, a które jako użycia zmiennych reprezentujących obiekty ?

26 Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych private static void test1(boolean b1) { KeyTable t1 = new KeyTable(10); KeyTable t2; t1.add("A", 15); t1.x = 1; if (b1) { System.out.println("A="+t1.get("A")); } t2 = t1; if (b1 == false) { t2.add("A", 10); } System.out.println("A="+t2.get("A")); }

27 Reguły dla języka Java - JaBUTi A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado Źródło: A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado, W.E. Wong, M.E. Delamaro – Coverage testing of Java programs and components, Science of Computer Programming 56, 211-230, 2005 1.Typy agregacyjne traktowane są jako obiekty zawierające referencje do kolejnych obiektów. Definicja (użycie) któregokolwiek elementu składowego traktowana jest jako definicja (użycie) całej zmiennej. 2. Dla zmiennej typu a[][] dostęp do elementu jest traktowany jako definicja (użycie) zmiennej a[][]. 3. Każda definicja (użycie) niestatycznego pola innej klasy (lub elementu typu agregacyjnego) traktowane jest jako użycie referencji do obiektu oraz definicja (użycie) tego pola. Przykład: ref_1 oraz ref_2 są referencjami do obiektów klasy C zawierającej pola x oraz y. W wyrażeniu ref_1.x = ref_2.y występują: użycie zmiennych ref_1 i ref_2, użycie zmiennej ref_2.y oraz definicja zmiennej ref_1.x. 4. W przypadku pól statycznych klas odwołanie traktowane jest jako definicja (użycie) tylko tego pola. W przykładach C.x=10 oraz ref_1.x=10, gdzie ref_1 jest referencją do obiektu klasy C, a x jest polem statycznym występuje tylko definicja zmiennej C.x. 5. Wywołania metod traktowane są jako użycie zmiennej będącej referencją obiektu w kontekście którego wywoływana jest metoda. W przykładzie ref_1.foo(e1,e2) występuje użycie zmiennej ref_1. 6. Wywołanie metody z tej samej klasy traktowane jest jako wywołanie przy użyciu zmiennej this.

28 Określenie definicji i użyć zmiennych w oparciu o stan obiektu Mei-Hwa Chen, H.M. Kao Źródło: Mei-Hwa Chen, H.M. Kao – Testing Object-Oriented Programs An Integrated Approach, Proceedings of the 10th International Symposium on Software Reliability Engineering, 73-83, 1999 Stan obiektu – pewna kombinacja wartości zmiennych będących atrybutami obiektu. Przez wartość dla atrybutu będącego innym obiektem rozumiany jest jego stan. Definicja obiektu – Instrukcja w wyniku której stan obiektu jest inicjalizowany lub zmieniany. Użycie obiektu – Instrukcja w wyniku, której bezpośrednio lub pośrednio używana jest jedna ze zmiennych określających stan obiektu.

29 Określenie zbioru metod modyfikujących stan obiektu Na podstawie kodu źródłowego metody (Mei-Hwa Chen, H.M. Koo) Java - ? Bez znajomości kodu źródłowego (klasy z zewnętrznych bibliotek) C ++ - na podstawie deklaracji : class Class1 { public: int get_value() const; };

30 Określenie zbioru metod modyfikujących stan obiektu - Java Dynamicznie 1. Instrumentacja kodu { stateBefore = get_state(obj); obj.method1(); if (stateBefore!=get_state(obj)) setDef(obj.getClass(),method1); } 2. Wykonanie programu Statycznie Dekompilacja i analiza kodu

31 Pobranie stanu obiektu Wartości wszystkich pól prywatne – refleksja Sample sObj = new Sample(); Class cl = sObj.getClass(); Field[] fields = cl.getDeclaredFields(); for (Field field : fields) { field.setAccessible(true); Object fieldValue = field.get(sObj); System.out.println(field +"="+ fieldValue); } hashCode() Każde wywołanie metody w kontekście tego samego obiektu, musi zwrócić tą samą wartość (o ile obiekt nie był modyfikowany). Wartość nie musi być taka sama po ponownym uruchomieniu programu. Jeśli dwa obiekty są równe (wg logiki aplikacji) wywołanie metody dla obydwu musi zwrócić tą samą wartość. Nie jest konieczne, aby wyniki zwrócone przez metodę dla dwóch różnych obiektów były różne.

32 Literatura 1. JaBUTi Homepage - http://jabuti.incubadora.fapesp.br/http://jabuti.incubadora.fapesp.br/ 2. S. Rapps, E.J. Weyuker, - Selecting software test data using data flow information., IEEE Transactions on Software Engineering 11, 367– 375, 1985 3. A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado, W.E. Wong, M.E. Delamaro – Coverage testing of Java programs and components, Science of Computer Programming 56, 211-230, 2005 4. M.J. Harrold, G. Rothermel – Performing data flow testing on classes, Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software engineering, 154-163, 1994

33 Pytania?


Pobierz ppt "Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu Artur Rembiszewski Opiekun: dr inż. Ilona Bluemke."

Podobne prezentacje


Reklamy Google