Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu"— Zapis prezentacji:

1 Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu
Artur Rembiszewski Opiekun: dr inż. Ilona Bluemke

2 Plan prezentacji Przypomnienie podstawowych pojęć
Testowanie metodą badanie pokrycia kodu Pokrycie przepływu danych Dostosowanie kryteriów przepływu danych do programów obiektowych Zasięg widoczności zmiennych Klasyfikacja instrukcji Prezentacja mojego programu Pytania

3 Podział metod testowania
Testowanie Strukturalne (white-box) Funkcjonalne (black-box) Statyczne Dynamiczne

4 Przypadek testowy (test)
Zbiór danych wejściowych Scenariusz wykonania Oczekiwany wynik Przypadek testowy ma przetestować program w kontekście elementarnej operacji, lub ich zbioru

5 Ocena jakości zestawu testów
Po co? Czy aplikacja jest przetestowana w wystarczającym stopniu? Znalezienie minimalnego zbioru testów Jak? - kryteria - Pokrycie danych - Pokrycie kodu Pokrycie przepływu sterowania Pokrycie przepływu danych Znalezienie minimalnego zbioru testów – np. do testów regresji Pokrycie danych - sprawdzenie możliwie wszystkich kombinacji (klas równoważności) wartości danych wejściowych, a także wyników pośrednich obliczeń.

6 Schemat testowania

7 Pokrycie instrukcji Wymagane wykonanie co najmniej raz każdej instrukcji kodu programu

8 EclEmma

9 Pokrycie instrukcji - wady
int abs (int x) { if (x>=0) x=0-x; return x; } Dla tego fragmentu kodu i zbioru testów jednoelementowego pokrycie instrukcji wynosi 100% - błąd nie został znaleziony T= {(x=0)}

10 Inne kryteria pokrycia przepływu sterowania
Pokrycie warunków MCC (ang. Multiple Condition Coverage) MCDC (ang. Modyfied condition / decision coverage) JJ-paths (ang. jump-to-jump-paths) Pełne pokrycie ścieżek Kryteria związane z pokryciem pętli ... MCC – wielokrotne pokrycie warunków – eliminuje problem przedstawiony na poprzednim slajdzie, ale dużo kombinacji MCDC – zmniejsza liczbę kombinacji Pełne pokrycie ścieżek – bardzo, bardzo wyczerpujące, ale zbyt dużo kombinacji Kryteria związane z pokryciem pętli – specjalne traktowanie konstrukcji pętli – najpopularniejsze – pętla musi być wykonana 0, 1, max razy ... – powstało mnóstwo różnych kyteriów pokrycia (od początków lat 60-tych)

11 Pokrycie przepływu danych
S. Rapps, E.J. Weyuker – 1985 Stwierdzenie czy pewna operacja przebiegła prawidłowo możliwe jest tylko w przypadku, gdy jej wynik zostanie użyty.

12 Pokrycie przepływu danych - pojęcia
definicja (ang. definition) zmiennej x – instrukcja w wyniku której do zmiennej zostaje przypisana wartość. użycie (ang. use) zmiennej x – instrukcja której wykonanie wymaga podstawienia wartości zmiennej x. Graf DUG (ang. def-use graph) Definicja – np x=5, ale tez scanf(..., &x) DUG - jest pewnym rozszerzeniem grafu przepływu sterowania. Każdy węzeł zawiera dodatkowo informację o definicji, lub użyciu zmiennych z nim związanych.

13 Pokrycie przepływu danych - pojęcia
p-use (ang. predicative) – użycie zmiennej w predykacie c-use (ang. computational) – użycie zmiennej w instrukcji obliczeniowej. Ścieżka wolna od definicji zmiennej x (ang. def-clear path)

14 Pokrycie przepływu danych

15 Pokrycie przepływu danych Rodzaje
All defs All uses All p-uses All c-uses All p-uses/some c-uses All c-uses/some p-uses Inne kryteria zdefiniowane w pracy tamtych pań Mają na celu zapewnienie dobrego kryterium pokrycia przy zmniejszeniu liczby potrzebnych przypadków testowych Bo przykładowy kod zawierający 100,000 linii, ale zawiera aż 132,348 łańcuchów all-uses.

16 Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych
Zasięg widoczności zmiennych Które instrukcje traktować jako definicje, a które jako użycia zmiennych reprezentujących obiekty ? Problemy związane z dostosowaniem kryteriow do programow oiektowych

17 Zasięg widoczności zmiennych
Poziomy testowania: Intra-method Inter-method Intra-class

18 Zasięg widoczności zmiennych
Poziomy testowania: Intra-method Inter-method Intra-class ·  Intra-method – testowanie w zasięgu jednej metody. Jest to model pierwotny zdefiniowany w [2]. Nie uwzględnia atrybutów klasy ani interakcji pomiędzy metodami.

19 Zasięg widoczności zmiennych
public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i<length; i++) if (table[i].key.equals(key)) return i; return NOT_FOUND; } private void removeIndex(int index) { for (int i=index; i<length-1; i++) table[i] = table[i+1]; table[length-1] = null; length --; private void reallocate() { TableElem[] newT = new TableElem[2*length]; newT[i] = table[i]; table = newT; maxTabSize = 2*length; public KeyTable(int startTabSize) { this.maxTabSize = startTabSize; table = new TableElem[maxTabSize]; length = 0; public void add(String key, int value) { int index = getIndex(key); if (index == NOT_FOUND) { //add new table[length] = new TableElem(); table[length].key = key; table[length].value = value; length ++; if (length == maxTabSize) reallocate(); } else //replace existing table[index].value = value; } public int get(String key) throws ElementNotFoundException { if (index == NOT_FOUND) throw new ElementNotFoundException(); return table[index].value; public void remove(String key) removeIndex(index); Kryterium all defs – jedno Kryterium all uses - obydwa

20 Zasięg widoczności zmiennych
Poziomy testowania: Intra-method Inter-method Intra-class ·  Inter-method – testowanie metody publicznej klasy wraz z metodami, które są bezpośrednio lub pośrednio przez nią wywoływane. Pozwala znaleźć pary definicja-użycie dla atrybutów klasy.

21 Zasięg widoczności zmiennych
public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i<length; i++) if (table[i].key.equals(key)) return i; return NOT_FOUND; } private void removeIndex(int index) { for (int i=index; i<length-1; i++) table[i] = table[i+1]; table[length-1] = null; length --; private void reallocate() { TableElem[] newT = new TableElem[2*length]; newT[i] = table[i]; table = newT; maxTabSize = 2*length; public KeyTable(int startTabSize) { this.maxTabSize = startTabSize; table = new TableElem[maxTabSize]; length = 0; public void add(String key, int value) { int index = getIndex(key); if (index == NOT_FOUND) { //add new table[length] = new TableElem(); table[length].key = key; table[length].value = value; length ++; if (length == maxTabSize) reallocate(); } else //replace existing table[index].value = value; } public int get(String key) throws ElementNotFoundException { if (index == NOT_FOUND) throw new ElementNotFoundException(); return table[index].value; public void remove(String key) removeIndex(index);

22 Zasięg widoczności zmiennych
Poziomy testowania: Intra-method Inter-method Intra-class ·  Intra-class – uwzględnia łańcuchy powstałe w wyniku wywołania różnych sekwencji metod publicznych testowanej klasy. Liczba możliwych sekwencji wywołań metod publicznych jest w większości przypadków nieskończona dlatego testowane są tylko niektóre z nich.

23 Zasięg widoczności zmiennych
public class KeyTable { private static final int NOT_FOUND = -1; private TableElem[] table; private int length, maxTabSize; private int getIndex(String key) { for (int i=0; i<length; i++) if (table[i].key.equals(key)) return i; return NOT_FOUND; } private void removeIndex(int index) { for (int i=index; i<length-1; i++) table[i] = table[i+1]; table[length-1] = null; length --; private void reallocate() { TableElem[] newT = new TableElem[2*length]; newT[i] = table[i]; table = newT; maxTabSize = 2*length; public KeyTable(int startTabSize) { this.maxTabSize = startTabSize; table = new TableElem[maxTabSize]; length = 0; public void add(String key, int value) { int index = getIndex(key); if (index == NOT_FOUND) { //add new table[length] = new TableElem(); table[length].key = key; table[length].value = value; length ++; if (length == maxTabSize) reallocate(); } else //replace existing table[index].value = value; } public int get(String key) throws ElementNotFoundException { if (index == NOT_FOUND) throw new ElementNotFoundException(); return table[index].value; public void remove(String key) removeIndex(index); Dzieki intra-class możemy wygenerowac sekwencje metod publicznych, które należy wykonac

24 CCFG - Class Control Flow Graph
Konstrukcja CCFG, źródło: M.J. Harrold, G. Rothermel – „Performing data flow testing on classes”, Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software engineering, , 1994

25 Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych
Zasięg widoczności zmiennych Które instrukcje traktować jako definicje, a które jako użycia zmiennych reprezentujących obiekty ?

26 Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych
private static void test1(boolean b1) { KeyTable t1 = new KeyTable(10); KeyTable t2; t1.add("A", 15); t1.x = 1; if (b1) { System.out.println("A="+t1.get("A")); } t2 = t1; if (b1 == false) { t2.add("A", 10); System.out.println("A="+t2.get("A")); Gdzie mamy definicje?

27 Reguły dla języka Java - JaBUTi A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado
1.Typy agregacyjne traktowane są jako obiekty zawierające referencje do kolejnych obiektów. Definicja (użycie) któregokolwiek elementu składowego traktowana jest jako definicja (użycie) całej zmiennej. 2. Dla zmiennej typu a[][] dostęp do elementu jest traktowany jako definicja (użycie) zmiennej a[][]. 3. Każda definicja (użycie) niestatycznego pola innej klasy (lub elementu typu agregacyjnego) traktowane jest jako użycie referencji do obiektu oraz definicja (użycie) tego pola. Przykład: ref_1 oraz ref_2 są referencjami do obiektów klasy C zawierającej pola x oraz y. W wyrażeniu „ref_1.x = ref_2.y” występują: użycie zmiennych ref_1 i ref_2, użycie zmiennej ref_2.y oraz definicja zmiennej ref_1.x. 4. W przypadku pól statycznych klas odwołanie traktowane jest jako definicja (użycie) tylko tego pola. W przykładach „C.x=10” oraz „ref_1.x=10”, gdzie ref_1 jest referencją do obiektu klasy C, a x jest polem statycznym występuje tylko definicja zmiennej C.x. 5. Wywołania metod traktowane są jako użycie zmiennej będącej referencją obiektu w kontekście którego wywoływana jest metoda. W przykładzie „ref_1.foo(e1,e2)” występuje użycie zmiennej ref_1. 6. Wywołanie metody z tej samej klasy traktowane jest jako wywołanie przy użyciu zmiennej this. Źródło: A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado, W.E. Wong, M.E. Delamaro – „Coverage testing of Java programs and components”, Science of Computer Programming 56, , 2005

28 Określenie definicji i użyć zmiennych w oparciu o stan obiektu Mei-Hwa Chen, H.M. Kao
Stan obiektu – pewna kombinacja wartości zmiennych będących atrybutami obiektu. Przez wartość dla atrybutu będącego innym obiektem rozumiany jest jego stan. Definicja obiektu – Instrukcja w wyniku której stan obiektu jest inicjalizowany lub zmieniany. Użycie obiektu – Instrukcja w wyniku, której bezpośrednio lub pośrednio używana jest jedna ze zmiennych określających stan obiektu. Takie podejście jest bliższe paradygmatowi programowania obiektowego. Ponieważ traktuje obiekt jako atomowa jednostke Źródło: Mei-Hwa Chen, H.M. Kao – „Testing Object-Oriented Programs An Integrated Approach”, Proceedings of the 10th International Symposium on Software Reliability Engineering, 73-83, 1999

29 Określenie zbioru metod modyfikujących stan obiektu
Na podstawie kodu źródłowego metody (Mei-Hwa Chen, H.M. Koo) Bez znajomości kodu źródłowego (klasy z zewnętrznych bibliotek) C ++ - na podstawie deklaracji : class Class1 { public: int get_value() const; }; Często mamy biblioteki, wiec kod zrodlowy jest niedostepny Java - ?

30 Określenie zbioru metod modyfikujących stan obiektu - Java
Statycznie Dekompilacja i analiza kodu Dynamicznie 1. Instrumentacja kodu { stateBefore = get_state(obj); obj.method1(); if (stateBefore!=get_state(obj)) setDef(obj.getClass(),”method1”); } 2. Wykonanie programu Wyjasnic co to instrumentacja Statycznie – wady – jeśli na stan obiektu sklada się inny obiekt, to trzeba rekurencyjnie to robic Dynamicznie – metoda może modyfikowac stan obiektu warunkowo, a pozatym może w ogole nie zostac wywolana

31 Pobranie stanu obiektu
Wartości wszystkich pól prywatne – refleksja Sample sObj = new Sample(); Class cl = sObj.getClass(); Field[] fields = cl.getDeclaredFields(); for (Field field : fields) { field.setAccessible(true); Object fieldValue = field.get(sObj); System.out.println(field +"=" fieldValue); } hashCode() Każde wywołanie metody w kontekście tego samego obiektu, musi zwrócić tą samą wartość (o ile obiekt nie był modyfikowany). Wartość nie musi być taka sama po ponownym uruchomieniu programu. Jeśli dwa obiekty są równe (wg logiki aplikacji) wywołanie metody dla obydwu musi zwrócić tą samą wartość. Nie jest konieczne, aby wyniki zwrócone przez metodę dla dwóch różnych obiektów były różne. Wartosci wszystkich pol – ta sama wada co statyczna alaliza kodu. Pole może być obiektem i trzeba rekurencyjnie pobierac hashCode – moze być niezaimplementowana. Pierwotne przeznaczenie – wartosc funkcji mieszajacej dla hashTable, jest w Object, kazda klasa ja ma.

32 Literatura 1. JaBUTi Homepage - http://jabuti.incubadora.fapesp.br/
2. S. Rapps, E.J. Weyuker, - „Selecting software test data using data flow information.”, IEEE Transactions on Software Engineering 11, 367–375, 1985 3. A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado, W.E. Wong, M.E. Delamaro – „Coverage testing of Java programs and components”, Science of Computer Programming 56, , 2005 4. M.J. Harrold, G. Rothermel – „Performing data flow testing on classes”, Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software engineering, , 1994

33 Pytania?


Pobierz ppt "Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google