Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALLEGRO PIERWSZA GRA: WYŚCIG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALLEGRO PIERWSZA GRA: WYŚCIG"— Zapis prezentacji:

1 ALLEGRO PIERWSZA GRA: WYŚCIG

2 Co trzeba zrobić? Wyświetlanie: postaci i mapy
Poruszanie dla dwóch postaci Kolizje ze ścianami Koniec gry -wygraną gracza I lub II

3 BITMAPA Tworzenie bitmapy: BITMAP * obrazek = NULL; obrazek = create_bitmap(256,256); Wczytywanie obrazka: obrazek = load_bmp( „obraz.bmp", default_palette ); 3.Sprawdzanie czy obrazek się wczytał: if (!obrazek) { }

4 Wyświetlanie bitmap 1.Wyświetlanie Bitmapy
blit(obrazek,screen,x1,y1, x,y, szerokość, wysokość); 2.Wyświetlanie Bitmapy bez tła (255,0,255): masked_blit(obrazek,screen,x1,y1, x,y, szerokość, wysokość); screen obrazek y1 x1 x y szerokość Wysokość

5 Dlaczego ekran miga? labirynt Postaci I i II

6 Podwójny bufor labirynt Postaci I i II bufor

7 Podwójny bufor 1.Tworzymy bitmapę o nazwie np. bufor i rozdzielczości identycznej z rozdzielczością naszego okna. 2.Wszystkie obiekty (planszę, postaci) kopiujemy na buforze. 3.Bufor kopiujemy na ekran(screen).

8 Początek 1.Stwórzcie folder „Wyscigi”. 2.Plik -> nowy ->projekt... -> Multi Media -> allegro application(dll). 3.Skopiójcie z FTP i wklejcie do „Wyscigi” „labirynt.bmp”.

9 1.Stworzyć bitmapę dla buforu i labiryntu
#include <allegro.h> void init(); void deinit(); int main() { init(); while (!key[KEY_ESC]) { } deinit(); return 0; END_OF_MAIN() void init() { int depth, res; allegro_init(); depth = desktop_color_depth(); if (depth == 0) depth = 32; set_color_depth(depth); res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 640, 480, 0, 0); if (res != 0) { allegro_message(allegro_error); exit(-1); install_timer(); install_keyboard(); install_mouse(); /* add other initializations here */ void deinit() { clear_keybuf(); /* add other deinitializations here */ BITMAP * bufor = NULL; bufor = create_bitmap( 800, 600 ); BITMAP * lab = NULL; lab = create_bitmap( 800, 600 ); lab = load_bmp( "lab.bmp", default_palette ); destroy_bitmap( bufor ); destroy_bitmap( lab ); 800,600

10 Wyświetlanie postaci oraz labiryntu
#include <allegro.h> void init(); void deinit(); int main() { init(); BITMAP * bufor = NULL; bufor = create_bitmap( 800, 600 ); BITMAP * lab = NULL; lab = create_bitmap( 800, 600 ); lab = load_bmp( "lab.bmp", default_palette ); while (!key[KEY_ESC]) { } destroy_bitmap( bufor ); destroy_bitmap( lab ); deinit(); return 0; END_OF_MAIN() void init() { int depth, res; allegro_init(); depth = desktop_color_depth(); if (depth == 0) depth = 32; set_color_depth(depth); res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0); if (res != 0) { allegro_message(allegro_error); exit(-1); install_timer(); install_keyboard(); install_mouse(); /* add other initializations here */ void deinit() { clear_keybuf(); /* add other deinitializations here */ int x=50, y=45; int x1=750, y1=555; blit(lab,bufor,0,0,0,0,800,600); circlefill(bufor, x, y, 20, makecol(255,0,0)); circlefill(bufor, x1, y1, 20, makecol(0,0,255)); blit( bufor, screen, 0, 0, 0, 0, 800, 600 );

11 Poruszanie postaciami
#include <allegro.h> void init(); void deinit(); int main() { init(); BITMAP * bufor = NULL; bufor = create_bitmap( 800, 600 ); BITMAP * lab = NULL; lab = create_bitmap( 800, 600 ); lab = load_bmp( "lab.bmp", default_palette ); int x=50, y=45; int x1=750, y1=555; while (!key[KEY_ESC]) { //wyświetlanie blit(lab,bufor,0,0,0,0,800,600); circlefill(bufor, x, y, 20, makecol(255,0,0)); circlefill(bufor, x1, y1, 20, makecol(0,0,255)); blit( bufor, screen, 0, 0, 0, 0, 800, 600 ); } destroy_bitmap( bufor ); destroy_bitmap( lab ); deinit(); return 0; END_OF_MAIN() void init() { int depth, res; allegro_init(); depth = desktop_color_depth(); if (depth == 0) depth = 32; set_color_depth(depth); res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0); if (res != 0) { allegro_message(allegro_error); exit(-1); install_timer(); install_keyboard(); install_mouse(); /* add other initializations here */ void deinit() { clear_keybuf(); /* add other deinitializations here */ if ( key [KEY_D] )x++; if ( key [KEY_S] )y++; if ( key [KEY_A] )x--; if ( key [KEY_W] )y--; if ( key [KEY_RIGHT] )x1++; if ( key [KEY_DOWN] )y1++; if ( key [KEY_LEFT] )x1--; if ( key [KEY_UP] )y1--;

12 Kolizje w grze getpixel(screen, x, y) - funkcja zwracająca kolor pixela na bitmapie (screen) o pozycji x,y. Np. if (getpixel(screen, 20, 100)==makecol(0,0,0)) { }

13 Kolizje w grze

14 Kolizje i wygrane if( getpixel(lab,x-20,y)==0 || getpixel(lab,x+20,y)==0 || getpixel(lab,x,y-20)==0 || getpixel(lab,x,y+20)==0) { x=50; y=45; } if( getpixel(lab,x1-20,y1)==0 || getpixel(lab,x1+20,y1)==0 || getpixel(lab,x1,y1-20)==0 || getpixel(lab,x1,y1+20)==0) x1=750; y1=555; #include <allegro.h> void init(); void deinit(); int main() { init(); BITMAP * bufor = NULL; bufor = create_bitmap( 800, 600 ); BITMAP * lab = NULL; lab = create_bitmap( 800, 600 ); lab = load_bmp( "lab.bmp", default_palette ); int x=50, y=45; int x1=750, y1=555; while (!key[KEY_ESC]) { if ( key [KEY_D] )x++; if ( key [KEY_S] )y++; if ( key [KEY_A] )x--; if ( key [KEY_W] )y--; if ( key [KEY_RIGHT] )x1++; if ( key [KEY_DOWN] )y1++; if ( key [KEY_LEFT] )x1--; if ( key [KEY_UP] )y1--; //wyświetlanie blit(lab,bufor,0,0,0,0,800,600); circlefill(bufor, x, y, 20, makecol(255,0,0)); circlefill(bufor, x1, y1, 20, makecol(0,0,255)); blit( bufor, screen, 0, 0, 0, 0, 800, 600 ); } destroy_bitmap( bufor ); destroy_bitmap( lab ); deinit(); return 0; END_OF_MAIN() void init() { int depth, res; allegro_init(); depth = desktop_color_depth(); if (depth == 0) depth = 32; set_color_depth(depth); res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0); if (res != 0) { allegro_message(allegro_error); exit(-1); install_timer(); install_keyboard(); install_mouse(); /* add other initializations here */ void deinit() { clear_keybuf(); /* add other deinitializations here */ if( getpixel(lab,x,y)==makecol(255,255,0)) { allegro_message("WYGRYWA CZERWONY"); exit(-1); } if( getpixel(lab,x1,y1)==makecol(255,255,0)) allegro_message("WYGRYWA NIEBIESKI");

15 allegro_message(„”) oraz exit(-1);
Allegro_message(”Text”);- Funkcja wyświetlająca okienko z tekstem oraz przyciskiem „OK”. exit(-1); - Funkcja wyłączająca program w allegro.

16 ZADANIA Zaprogramuj by postać nie była kołem, a bitmapom oraz zrób by postać się poruszała (animacje). Zrób ładniejsze zakończenia gry. Zrób kilka poziomów licznik zwycięstw graczy oraz automatyczne przechodzenie do następnego poziomu.


Pobierz ppt "ALLEGRO PIERWSZA GRA: WYŚCIG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google