Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkty rekrutacyjne Zasady rekrutacji Wybór szkoły kolejne kroki Zapoznanie się z ofertą edukacyjną m.in. na stronach www szkół Wybór maksymalnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkty rekrutacyjne Zasady rekrutacji Wybór szkoły kolejne kroki Zapoznanie się z ofertą edukacyjną m.in. na stronach www szkół Wybór maksymalnie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Punkty rekrutacyjne

4

5

6

7 Zasady rekrutacji

8 Wybór szkoły kolejne kroki Zapoznanie się z ofertą edukacyjną m.in. na stronach www szkół Wybór maksymalnie 3 szkół: Szkoła nr 1 na liście to SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU Wybór dowolnej liczby oddziałów (klas) w każdej ze szkół

9 Wybór szkoły Bardzo ważne Zanim wybierzesz technikum lub zasadniczą szkołę zawodową proponujemy, abyś sprawdził swój stan zdrowia pod kątem kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie. Zdarza się bowiem, że po przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej, po badaniach lekarskich uczniów okazuje się, że niektórzy z nich nie mogą uczyć się w danej klasie (w danym zawodzie), gdyż nie pozwala im na to ich stan zdrowia np. elektrykiem nie może zostać osoba posiadająca wadę wzroku – będąca daltonistą. Dlatego bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie Twojego stanu zdrowia

10 Od 4 maja do 16 czerwca do godz. 15 00 zakładanie konta w systemie składanie podań do szkoły pierwszego wyboru Zasady rekrutacji terminy

11 Do 22 czerwca do godz. 15 00 logowanie się na koncie i wpisanie w formularzu osiągnięć swoich ocen i wyników egzaminu dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (tyle kopii, do ilu szkół w systemie uczeń się zalogował) Zasady rekrutacji terminy

12 25 czerwca, godz. 12 00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych na podstawie złożonych kopii dokumentów (informację o przyjęciu do szkoły uczeń może sprawdzić na swoim koncie w systemie lub w szkole pierwszego wyboru) Zasady rekrutacji terminy

13 Do 29 czerwca do godz. 15 00 Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły (wskazanej przez system) poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, karta zdrowia i karta szczepień (dotyczy kandydatów zamieszkałych w tej samej Gminie, na terenie której funkcjonuje szkoła, do której kandydat został przyjęty), ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych wystawioną przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do techników i zasadniczych szkół zawodowych) Zasady rekrutacji terminy

14 Do 29 czerwca do godz. 15 00 Kandydat ponadto dostarcza do sekretariatu szkoły inne dokumenty: opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy kandydatów posiadających opinię poradni), podanie o przyjęcie do internatu. Formularz podania kandydat może pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy kandydatów zainteresowanych przyjęciem do internatu). Zasady rekrutacji terminy

15 Uwaga 29 czerwca do godz. 15 00 Niepotwierdzenie przez kandydata woli nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginalnych dokumentów w terminie do 29 czerwca do godz. 15 00, oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do tej szkoły oraz brak możliwości przypisania kandydata do jakiejkolwiek innej szkoły. Zasady rekrutacji terminy

16 30 czerwca, godz. 12 00 Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów do szkoły na podstawie złożonych oryginalnych dokumentów Zasady rekrutacji terminy

17 Do 2 lipca, do godz. 15 00 Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami Zasady rekrutacji terminy

18 3 lipca, godz. 12 00 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej Zasady rekrutacji terminy

19 Do 28 sierpnia Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 3, 4 i 5 czerwca 2009 r. lub nie zostali przyjęci do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie uzupełniającym do 3 lipca 2009 r. Zasady rekrutacji terminy

20 Życzymy powodzenia


Pobierz ppt "Punkty rekrutacyjne Zasady rekrutacji Wybór szkoły kolejne kroki Zapoznanie się z ofertą edukacyjną m.in. na stronach www szkół Wybór maksymalnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google