Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 10

2 Ewidencja wyposażenia Co jest traktowane jako wyposażenie? Wyposażenie obejmuje rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, które nie zostały zaliczone do środków trwałych. Ewidencją wyposażenia obejmuje się te składniki, których wartość początkowa przekracza 1500 zł. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyposażenia? Ewidencję wyposażenia zobowiązani są prowadzić podatnicy rozliczający się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy oraz prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jedynie w przypadku opodatkowania kartą podatkową, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia. Może się zdarzyć, że podatnik utracił lub zrzekł się w trakcie roku podatkowego prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej, wówczas zobowiązany jest do założenia ewidencji wyposażenia. W takim przypadku wycenę wyposażenia dokonuje się według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji. UWAGA: Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej, jednak konieczne jest wykonywanie z niej wydruków. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Co powinna zawierać ewidencja wyposażenia? Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej: numer kolejny wpisu oraz datę nabycia, numer faktury lub rachunku stwierdzającego nabycie składnika majątku, a w przypadku prowadzenia podatkowej KPiR numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub darowizny, przyczynę likwidacji wyposażenia. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Kiedy wprowadza się składniki do ewidencji wyposażenia? Podatnicy wprowadzają składniki wyposażenia do ewidencji najpóźniej w miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie środków do użytkowania, czyli sprzęt zakupiony 2 marca, powinien być zaewidencjonowany najpóźniej do 31 marca. Brak prowadzenia ewidencji lub ujmowania w niej składników wyposażenia, nie prowadzi do braku możliwości zaliczenia kosztów nabycia wyposażenia do kosztów uzyskania przychodu, ale przedsiębiorca, który nie prowadzi ewidencji wyposażenia naraża się na odpowiedzialność karną skarbową. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Ewidencja przychodów Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym (oprócz wskazanych wcześniej przychodów z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze) obowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży zawierającej co najmniej: datę numer zestawienia numery faktur objętych zestawieniem daty faktur objętych zestawieniem łączną wartość przychodu z podziałem na stawki ryczałtu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Ewidencja przychodów – c.d. Zapisów należy dokonywać w porządku chronologicznym do 20-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnicy podatku VAT mogą ewidencjonować przychody w kwocie brutto tj. łącznie z podatkiem VAT, z tym, że na koniec miesiąca przychód pomniejsza się o należny podatek VAT. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Kiedy uznaje się, że ewidencja jest rzetelna i niewadliwa? Za niewadliwą uważa się ewidencję prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast za rzetelną uważa się ewidencję, jeśli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Za rzetelną oraz niewadliwą uznaje się również ewidencję, gdy: niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczają 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Kiedy uznaje się, że ewidencja jest rzetelna i niewadliwa? – c.d. brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie ewidencji podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej, błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody, na podstawie których dokonano zapisów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnym odcinku opowiemy trochę na temat następujących zagadnień: Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Księgi przychodów i rozchodów Karty przychodu… - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. 1-go Sierpnia 29 | 02-134 Warszawa |tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google