Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znak krzy ż a na czole dziecka Czyniony na pocz ą tku celebracji wyciska piecz ęć Chrystusa na maj ą cym do Niego nale ż e ć i oznacza ł ask ę odkupienia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znak krzy ż a na czole dziecka Czyniony na pocz ą tku celebracji wyciska piecz ęć Chrystusa na maj ą cym do Niego nale ż e ć i oznacza ł ask ę odkupienia,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Znak krzy ż a na czole dziecka Czyniony na pocz ą tku celebracji wyciska piecz ęć Chrystusa na maj ą cym do Niego nale ż e ć i oznacza ł ask ę odkupienia, jak ą naby ł On dla ka ż dego cz ł owieka. Woda chrzcielna Poprzez t ę czynno ść dziecko zostaje zanurzone w ś mierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzi ę ki czemu jest oczyszczone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego i staje si ę przybranym dzieckiem Boga. W staro ż ytno ś ci chrze ś cija ń skiej udzielano chrztu przez trzykrotne zanurzenie i wynurzenie ze ź ród ł a chrzcielnego. Zanurzenie w wodzie oznacza ł o ś mier ć dla grzechu, a wynurzenie z wody by ł o znakiem narodzin do nowego ż ycia dziecka Bo ż ego.

5 Krzy ż mo olej z oliwek zmieszany z balsamem, po ś wi ę cony przez biskupa. Namaszczenie krzy ż mem jest znakiem w łą czenia do ludu Bo ż ego i upodobnieniem ochrzczonego do Chrystusa. Ś wieca chrzcielna oznacza, ż e ochrzczony zosta ł o ś wiecony przez Chrystusa i sam staje si ę ś wiat ł o ś ci ą wobec ś wiata. Ojciec dziecka zapala j ą od ś wiecy paschalnej. Na ł o ż enie bia ł ej szaty symbolizuje godno ść dziecka Bo ż ego, mo ż na na niej zamie ś ci ć imi ę dziecka i dat ę jego chrztu. Ukazuje, ż e ochrzczony przyoblek ł si ę w Chrystusa" (Ga 3, 27), zmartwychwsta ł i zjednoczy ł si ę z Chrystusem.

6 Pytanie: Kim stajemy się przez chrzest dla Jezusa? Jakie skutki przynosi nam sakrament chrztu?

7 Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani razem z Jezusem w śmierci po to, aby wejść w nowe życie, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dla chwały Ojca. Rz 6,4 Skutki sakramentu chrztu: Oczyszczenie z grzechu pierworodnego. Nowe stworzenie – stajemy się dziećmi Bożymi. Otrzymujemy łaskę zbawienia. Zostajemy włączeni w Kościół, Ciało Chrystusa. Węzeł jedności chrześcijan, niezatarte duchowe znamię.

8 Odpowiedz pisemnie na pytanie: Jakie obowiązki masz ty, jako człowiek ochrzczony względem Pana Boga i Kościoła? Odpowiedź uzasadnij. Odpowiedz pisemnie na pytanie i uzasadnij swoją wypowiedź: Dlaczego nie wszyscy mogą być ochrzczeni? Wejdź na stronę www.katolik.pl, w wyszukiwarce na tej stronie wpisz: sakrament chrztu. Wybierz sobie jeden z artykułów i streść go pisemnie w zeszycie.

9 Maksymilian Robak Klasa II gimnazjum Sakrament chrztu udziałem w życiu Boga.


Pobierz ppt "Znak krzy ż a na czole dziecka Czyniony na pocz ą tku celebracji wyciska piecz ęć Chrystusa na maj ą cym do Niego nale ż e ć i oznacza ł ask ę odkupienia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google