Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cz ęść naszego ż ycia polega na poszukiwaniu tej jednej osoby, która zrozumie nasz ą histori ę. Cz ę sto okazuje si ę, ż e wybrali ś my niewła ś ciwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cz ęść naszego ż ycia polega na poszukiwaniu tej jednej osoby, która zrozumie nasz ą histori ę. Cz ę sto okazuje si ę, ż e wybrali ś my niewła ś ciwie."— Zapis prezentacji:

1

2 Cz ęść naszego ż ycia polega na poszukiwaniu tej jednej osoby, która zrozumie nasz ą histori ę. Cz ę sto okazuje si ę, ż e wybrali ś my niewła ś ciwie. Człowiek, o którym s ą dzili ś my, ż e rozumie nas najlepiej, odnosi si ę do nas pó ź niej ze współczuciem, oboj ę tno ś ci ą albo wr ę cz antypati ą. Z kolei ludzie, których obchodzimy, dziel ą si ę na dwie grupy: tych, którzy nas rozumiej ą i tych, którzy wybaczaj ą nam najgorsze grzechy. Rzadko zdarza si ę trafi ć na kogo ś, kto ma obie te cechy naraz.

3 Łatwo jest kocha ć ludzi, którzy nam przebaczaj ą.

4 Przebaczenie jest najtrudniejsz ą miło ś ci ą.

5 Ś wiatu nale ż y przebaczy ć.

6 Zanim si ę kogo ś zgani, nale ż y zawsze wpierw zbada ć, czy nie nale ż ałoby wybaczy ć.

7 Zbyt dobrze znam ludzi, aby nie dostrzec, ż e obra ż ony zawsze przebacza, ale obra ż aj ą cy nigdy.

8 Pr ę dzej wybaczy ci kto ś podło ść, której si ę wobec ciebie dopu ś cił, ni ż dobrodziejstwo, którego od ciebie doznał.

9 B ę dziemy mie ć naprawd ę o wiele spokojniejsze relacje z innymi, kiedy przestaniemy im mówi ć, jak powinni ż y ć, a sami zaczniemy promieniowa ć miło ś ci ą i przebaczeniem. Nauczmy si ę przebacza ć.. Dzi ę kuj ę za obejrzenie mojej prezentacji. Monika Marciniak Serdecznie pozdrawiam


Pobierz ppt "Cz ęść naszego ż ycia polega na poszukiwaniu tej jednej osoby, która zrozumie nasz ą histori ę. Cz ę sto okazuje si ę, ż e wybrali ś my niewła ś ciwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google