Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy XXV lat Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy XXV lat Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn."— Zapis prezentacji:

1 Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy XXV lat Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn

2 Historia INR w Zamościu AR Lublin19801983 1984 1985 1986 199019952005 1991 Prodziekani Dyrektorzy

3 Prodziekani Wydziału Rolniczego w Zamościu 1980 - 1981 1981 - 1984 1984 - 1987 1987 - 1990 1990 - 1993 1993 - 1996 1996 - 2002 2002 - doc. dr hab. Józef Kołodziej doc. dr hab. Tomasz Biliński doc. dr hab. Szymon Dziamba doc.dr hab. Kazimierz Kamieniecki doc. dr hab. Stanisław Z. Łabuda dr hab. Edward Pałys prof. dr hab. Stanisław Baran prof. dr hab. Adam Kaczor Historia

4 Dyrektorzy INR Zamość 1984 - 1994 1994 - 1996 1996 - doc. dr hab. Tomasz Biliński doc. dr hab. Roman Reszel prof. dr hab. Waldemar Martyn Historia

5 Rok 1980 22 maja Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Oddział Wydziału Rolniczego w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie. Oddział już dysponował własnym budynkiem przeznaczonym na dom studenta i hotel pracowniczyOddział Wydziału Rolniczego w Zamościu 1 października 53 studentów rozpoczęło studia w pomieszczeniach Zespołu Szkół Rolniczych w Zamościu. 14 października odbyła się inauguracja roku akademickiegoinauguracja Historia

6 Pierwsza zatrudniona osoba Historia mgr Maria Jaremek - obecnie kustosz biblioteki

7 Legitymacja nr 1 Pierwszym studentem został: Bogusław Jan Anigacz Historia

8 Rok 1983 Pierwsza promocja 31 inżynierów rolnictwa. Pierwszy dyplom wydany w INR Zamość na nazwisko: Halina Teodozja Balcerek Historia

9 Rok 1984 Oddział Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie został przekształcony w Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie. Wybudowanie wiaty na maszyny i narzędzia rolnicze Historia

10 Rok 1985, 1986 i 1990 1985Rozpoczęły się pięcioletnie studia magisterskie dostępne dla absolwentów wszystkich szkół średnich. 1986Przejęcie dwóch pierwszych, własnych, budynków dydaktycznych 1990Przejęcie dalszych dwóch budynków: dom studenta, sala wykładowa i stołówka. Historia

11 Rok 1991 i 1995 1991Zmiana programu studiów na czteroletnie rolnicze studia inżynierskie. 1995Wprowadzenie dwuletniego kursu magisterskiego dla najlepszych studentów kursu inżynierskiego. Historia

12 Rok 2005 Działalność dydaktyczna: - studia dzienne - zaocznestudia dziennezaoczne Studenci Działalność naukowa Awanse naukowe Publikacje Kadra Baza materialna INR Historia

13 Studia dzienne Rolnictwo magisterskie o specjalności - agroturystyka - ochrona środowiska rolniczego inżynierskie o specjalności - ochrona środowiska rolniczego 2005

14 Studia zaoczne Rolnictwo magisterskie, uzupełniające o specjalności - ochrona środowiska rolniczego inżynierskie o specjalności - ochrona środowiska rolniczego - agrobiznes Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Studium Integracji Europejskiej Obszarów Wiejskich 2005

15 Studenci 2005

16 Projekty KBN: –prof. dr hab. Tomasz Biliński: Badania nad stresem oksydacyjnym i peroksydacją lipidów in vitro –prof. dr hab. Tomasz Biliński: Mechanizmy starzenia się a stres oksydacyjny –prof. dr hab. Roman Reszel: Uprawa ziemniaka w zmianowaniach o różnym stopniu wysycenia tą rośliną –prof. dr hab. Czesława Trąba: Skład florystyczny i wartość gospodarcza łąk dolinowych w województwie zamojskim Działalność naukowa 1 2005 1 2 3 4234

17 Projekty KBN cd: –prof. dr hab. Waldemar Martyn: Możliwość wykorzystania pianki krylaminowej i hydrożeli do rekultywacji gleb, jak również jako składników kompostów i podłoży szklarniowych –dr Jolanta Molas: Wpływ formy chemicznej niklu na jego bioprzyswajalność z gleb lekkich, średnich i ciężkich oraz na reakcję wybranych gatunków roślin uprawnych i mechanizm detoksykacji –dr Anna Krzepiłko:Badania nad wpływem pyretroidów na wybrane elementy systemu antyoksydacyjnego komórek drożdży Sacharomyces cerevisiare Działalność naukowa 2 2005 11 2 3 434

18 Inne granty: –mgr inż. Zbigniew Mazur: Wdrożenie do szerokiej praktyki zasad prawidłowego użytkowania dojarek mechanicznych Inne projekty badawcze: –problemy starzenia się organizmów i toksyczności tlenu. –metody ekonomiki ochrony środowiska w działalności rolniczej –nowe technologie uprawy roślin dostosowane do potrzeb lokalnych Działalność naukowa 3 2005 11 2 3 424

19 Inne projekty badawcze: –Ocena stanu gleb, możliwości rekultywacji gleb zniszczonych przez przemysł i rolnictwo –Opracowanie strategii przebudowy i restrukturyzacji gmin. –Czynniki wpływające na produkcyjność świń. –Oddziaływanie ferm trzody chlewnej na środowisko naturalne –Dzielność wyścigowa, rozród oraz biometria koni czystej krwi arabskiej –Kondycja, zdrowotność, płodność i produkcyjność krów mlecznych na Zamojszczyźnie Działalność naukowa 4 2005 11 2 3 423

20 Awanse naukowe 2005

21 Publikacje i monografie 2005

22 Kadra Pracownicy naukowo-dydaktyczni: –profesor tytularny - 4 osoby –doktor habilitowany z tytułem profesora AR Lublin - 1 osoba –adiunkt - 15 osób –st. wykładowca i wykładowca - 3 osoby –lektor i pracownik studium wf - 5 osób –słuchacze studium doktoranckiego - 3 osoby Pracownicy biblioteki - 2 osoby Pracownicy inżynieryjno-techniczni - 14 osób Pracownicy administracji i obsługi - 45 osób 2005

23 Baza materialna INR 2005 Obiekty20002005 Budynki dydaktyczne ilośćszt.33 powierzchniam2m2 6 400 Domy studenckie ilośćszt.31 miejscszt.284122 Stacja Doświadczalna powierzchniaha10

24 Nasz adres Dziękuję za uwagę! 22-400 Zamość


Pobierz ppt "Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy XXV lat Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google