Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy"— Zapis prezentacji:

1 Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy
XXV lat Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn

2 Historia INR w Zamościu
Prodziekani Dyrektorzy AR Lublin 1980 1983 1985 1990 1995 2005 1984 1986 1991

3 Prodziekani Wydziału Rolniczego w Zamościu
doc. dr hab. Józef Kołodziej doc. dr hab. Tomasz Biliński doc. dr hab. Szymon Dziamba doc. dr hab. Kazimierz Kamieniecki doc. dr hab. Stanisław Z. Łabuda dr hab. Edward Pałys prof. dr hab. Stanisław Baran prof. dr hab. Adam Kaczor Historia

4 Dyrektorzy INR Zamość 1984 - 1994 1994 - 1996 1996 -
  doc. dr hab. Tomasz Biliński doc. dr hab. Roman Reszel prof. dr hab. Waldemar Martyn Historia

5 Rok 1980 22 maja Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Oddział Wydziału  Rolniczego w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie. Oddział już dysponował własnym budynkiem przeznaczonym na dom studenta i hotel pracowniczy 1 października 53 studentów rozpoczęło studia w pomieszczeniach Zespołu Szkół Rolniczych w Zamościu. 14 października odbyła się inauguracja roku akademickiego Historia

6 Pierwsza zatrudniona osoba
mgr Maria Jaremek - obecnie kustosz biblioteki Historia

7 Legitymacja nr 1 Pierwszym studentem został: Bogusław Jan Anigacz
Historia

8 Rok 1983 Pierwsza promocja 31 inżynierów rolnictwa.
Pierwszy dyplom wydany w INR Zamość na nazwisko: Halina Teodozja Balcerek Historia

9 Rok 1984 Oddział Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie został przekształcony w Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie. Wybudowanie wiaty na maszyny i narzędzia rolnicze Historia

10 Rok 1985, 1986 i 1990 1985 Rozpoczęły się pięcioletnie studia magisterskie dostępne dla absolwentów  wszystkich szkół średnich. 1986 Przejęcie dwóch pierwszych, własnych, budynków dydaktycznych 1990 Przejęcie dalszych dwóch budynków: dom studenta, sala wykładowa i stołówka. Historia

11 Rok 1991 i 1995 1991 Zmiana programu studiów na czteroletnie rolnicze studia inżynierskie. 1995 Wprowadzenie dwuletniego kursu magisterskiego dla najlepszych studentów kursu inżynierskiego. Historia

12 Rok 2005 Działalność dydaktyczna: - studia dzienne - zaoczne Studenci
Działalność naukowa Awanse naukowe Publikacje Kadra Baza materialna INR Historia

13 Studia dzienne Rolnictwo magisterskie o specjalności - agroturystyka - ochrona środowiska rolniczego inżynierskie o specjalności - ochrona środowiska rolniczego 2005

14 Studia zaoczne Rolnictwo magisterskie, uzupełniające o specjalności - ochrona środowiska rolniczego inżynierskie o specjalności - ochrona środowiska rolniczego - agrobiznes Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Studium Integracji Europejskiej Obszarów Wiejskich 2005

15 Studenci 2005

16 Działalność naukowa 1 Projekty KBN: 1 2 3 4
prof. dr hab. Tomasz Biliński: Badania nad stresem oksydacyjnym i peroksydacją lipidów in vitro prof. dr hab. Tomasz Biliński: Mechanizmy starzenia się a stres oksydacyjny prof. dr hab. Roman Reszel: Uprawa ziemniaka w zmianowaniach o różnym stopniu wysycenia tą rośliną prof. dr hab. Czesława Trąba: Skład florystyczny i wartość gospodarcza łąk dolinowych w województwie zamojskim 2005

17 Działalność naukowa 2 Projekty KBN cd: 1 2 3 4
prof. dr hab. Waldemar Martyn: Możliwość wykorzystania pianki krylaminowej i hydrożeli do rekultywacji gleb, jak również jako składników kompostów i podłoży szklarniowych dr Jolanta Molas: Wpływ formy chemicznej niklu na jego bioprzyswajalność z gleb lekkich, średnich i ciężkich oraz na reakcję wybranych gatunków roślin uprawnych i mechanizm detoksykacji dr Anna Krzepiłko:Badania nad wpływem pyretroidów na wybrane elementy systemu antyoksydacyjnego komórek drożdży Sacharomyces cerevisiare 2005

18 Działalność naukowa 3 Inne granty: Inne projekty badawcze: 1 2 3 4
mgr inż. Zbigniew Mazur: Wdrożenie do szerokiej praktyki zasad prawidłowego użytkowania dojarek mechanicznych Inne projekty badawcze: problemy starzenia się organizmów i toksyczności tlenu. metody ekonomiki ochrony środowiska w działalności rolniczej nowe technologie uprawy roślin dostosowane do potrzeb lokalnych 2005

19 Działalność naukowa 4 Inne projekty badawcze: 1 2 3 4
Ocena stanu gleb, możliwości rekultywacji gleb zniszczonych przez przemysł i rolnictwo Opracowanie strategii przebudowy i restrukturyzacji gmin. Czynniki wpływające na produkcyjność świń. Oddziaływanie ferm trzody chlewnej na środowisko naturalne Dzielność wyścigowa, rozród oraz biometria koni czystej krwi arabskiej Kondycja, zdrowotność, płodność i produkcyjność krów mlecznych na Zamojszczyźnie 2005

20 Awanse naukowe 2005

21 Publikacje i monografie
2005

22 Kadra Pracownicy naukowo-dydaktyczni: Pracownicy biblioteki - 2 osoby
profesor tytularny osoby doktor habilitowany z tytułem profesora AR Lublin osoba adiunkt osób st. wykładowca i wykładowca osoby lektor i pracownik studium wf osób słuchacze studium doktoranckiego osoby Pracownicy biblioteki osoby Pracownicy inżynieryjno-techniczni osób Pracownicy administracji i obsługi osób 2005

23 Baza materialna INR Obiekty 2000 2005 Budynki dydaktyczne ilość szt. 3
powierzchnia m2 6 400 Domy studenckie 1 miejsc 284 122 Stacja Doświadczalna ha 10 2005

24 Nasz adres Zamość Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google