Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie Czystości Powietrza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie Czystości Powietrza"— Zapis prezentacji:

1

2 Badanie Czystości Powietrza

3 Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

4 Źródła zanieczyszczeń powietrza
Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe. Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska.

5 Źródłami zanieczyszczeń powietrza są:
chemiczna konwersja paliw, wydobycie i transport surowców, przemysł chemiczny, przemysł rafineryjny, przemysł metalurgiczny, cementownie, składowiska surowców i odpadów, motoryzacja

6 Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:
wybuchy wulkanów, erozja wietrzna skał, pożary lasów i stepów, pył kosmiczny, niektóre procesy biologiczne.

7 Skutki zanieczyszczeń powietrza
Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania schorzeń układu oddechowego, a także zaburzeń reprodukcji i alergii. W środowisku kulturowym człowieka zanieczyszczenia powietrza powodują korozje metali i materiałów budowlanych. Działają niekorzystnie również na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej maja wpływ na zmiany klimatyczne.

8 Ocena stopnia zapylenia powietrza

9 Informacje Pyły - stałe cząstki lub kropelki cieczy zawieszone w powietrzu, osiągające wielkość od 0,0001 do 0,1mm. Pyły mogą być pochodzenia naturalnego lub technicznego. Głównym źródłem pyłów jest sama przyroda i zachodzące w niej procesy, wśród których należy wymienić kwitnienie roślin nasiennych, erozję gleby, uwalnianie pyłu soli morskiej. Źródłem pyłów technicznych są pojazdy mechaniczne, paleniska pieców, przemysł. Pyły techniczne powodują silniejszy i bardziej negatywny wpływ na organizmy żywe wywołując zmiany nowotworowe, zmiany w układzie oddechowym, ograniczenie procesu fotosyntezy.

10 Doświadczenie Na przełomie września i października nasza grupa w kilku miejscach, w różnych odległościach (3m, 6m i 8m) od ruchliwej drogi, na wysokości około 2m zawiesiła słoiki w celu zbadania stopnia zapylenia powietrza. Po upływie 4 dni zostały one zebrane i opłukane kolejno wodą destylowaną (ok. 200 ml). Otrzymaną zawiesinę przesączono. Porównaliśmy ilość substancji stałej, która pozostała na sączku. Pomiary zostały wykonane trzykrotnie.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Wyniki trzech pomiarów
Pierwszy pomiar Wyniki trzech pomiarów Sączki po dwóch pomiarach

22

23 Doświadczenie Stopień zabrudzenia sączka określamy wg skali:
0 - brak osadu, 1 - niewielka ilość osadu, 2 - wyraźny osad, 3 - osad znaczny, duża ilość substancji stałej.

24 Tabela pomiarów Numer punktu pomiarowego Ilość osadów Numer próby I II
I (3m) 3 2 II (6m) 1 III (8m)

25 Wnioski Najwięcej zanieczyszczeń znalazło się na sączkach ze słoików zawieszonych najbliżej ulicy. Im odległość była większa, tym zanieczyszczeń było mniej. Jest to wynik dużej emisji spalin wytwarzanych przez pojazdy. Doświadczenie wykazało, że Tarnobrzeg nie należy do bardzo zanieczyszczonych miast.

26


Pobierz ppt "Badanie Czystości Powietrza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google