Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badań podsumowujących projekt Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badań podsumowujących projekt Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badań podsumowujących projekt Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

2 Metodologia 1 Sfera nauki 2 Sfera biznesu 3

3 Metody i techniki badań WRSW CATICAWI IDI Desk Research

4 Grupy respondentów WRSW Naukowcy Przedsiębiorcy Eksperci

5 SFERA NAUKI W REGIONALNYM TRANSFERZE WIEDZY

6 Dotychczasowe doświadczenia we współpracy z biznesem

7 Aktywność naukowa na podstawie grantów badawczych

8 Jak naukowcy oceniają swój udział w opracowywaniu rozwiązań dla biznesu?

9 Struktura naukowców zgłoszonych do projektu

10 Struktura naukowców biorących udział w projekcie

11 Przyczyny braku zainteresowania projektem wśród naukowców

12 Dopasowanie oferty naukowej do potrzeb biznesu w opinii naukowców zgłoszonych do projektu

13 Bariery we współpracy z biznesem w opinii naukowców 1 Niezainteresowanie ofertą naukową ze strony biznesu 2 Nieopłacalność dla firm 3 Brak systemu zachęt

14 SFERA BIZNESU W REGIONALNYM TRANSFERZE WIEDZY

15 Dotychczasowe doświadczenia we współpracy z nauką

16 Ocena innowacyjności w skali 1 (nie innowacyjna) do 6 (bardzo innowacyjna)

17 Istotność innowacyjności w działalności firmy

18 Przydatność wiedzy z badań naukowych w prowadzeniu firmy

19 Struktura firm zgłoszonych do udziału w projekcie

20 Struktura firm biorących udział w projekcie

21 Przyczyny niezainteresowania udziałem w projekcie

22 Źródła wiedzy o innowacjach

23 Bariery we współpracy z biznesem w opinii przedsiębiorstw 1 Nieznajomość przez naukowców realiów biznesu 2 Brak środków finansowych 3 Bariery administracyjne

24 Rekomendacje Redukcja barier biurokratycznych Zdaniem naukowców i przedsiębiorców, bariery administracyjne utrudniają nawiązywanie współpracy

25 Wzajemne zainteresowanie jest niezbędne Zdaniem naukowców przedsiębiorcy nie są zainteresowani badaniami. Zdaniem przedsiębiorców, naukowcy nie są zainteresowani potrzebami firm. Istnieje realna potrzeba pobudzenia zainteresowania wśród kluczowych aktorów transferu wiedzy.

26 Niewiedza utrudnia współpracę Firmy mają zbyt małą wiedze na temat badań prowadzonych na uczelniach. Informacje o ofercie badawczej często są trudne do zdobycia.

27 Finanse stanowią przeszkodę Firmy często wolą wykonać badania samodzielnie, ponieważ jest to tańsze i łatwiejsze niż zlecenie usługi szkole wyższej.

28 Potrzeba sprawna sieć współpracy W celu usprawnienia i zintensyfikowania transferu wiedzy w regionie należy wytworzyć system wspierających się instytucji, które pomogą przedsiębiorcom i naukowcom nawiązać wzajemną współpracę

29 Rzeczywista współpraca tylko po rozpoznaniu potrzeb Barierą w nawiązywaniu współpracy jest nieznajomość potrzeb biznesu w zakresie badań naukowych.

30 Marzena Szewczuk-Stępień Łukasz Dymek Maciej Maj


Pobierz ppt "Wyniki badań podsumowujących projekt Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google