Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 1 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 1 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 1 października 2010 r.

2 Umowy o dofinansowanie stan na dzień 27 września 2010 r. Liczba podpisanych umów (w tym):1908 ŚCP1199 WRR709 Kwota wydatków ogółem z podpisanych umów (w tym):5 367 273 060,94 zł ŚCP733 511 130,07 zł WRR4 633 761 930,87 zł Kwota wydatków kwalifikowanych z podpisanych umów4 801 492 778,31 zł ŚCP585 679 716,85 zł WRR4 215 813 061,46 zł Kwota dofinansowania UE z podpisanych umów3 458 594 144,71 zł ŚCP250 695 455,76 zł WRR3 207 898 688,95 zł Liczba umów w trakcie podpisywania w WRR:132 Orientacyjna kwota dofinansowania z umów, które są w trakcie podpisywania (wybrane przez ZW) ok. 920 mln zł 2

3 priorytet liczba umów przeciętna wartość całkowita projektu (mln zł) przeciętne dofinansowanie EFRR (mln zł) 1315,354,14 2641,821,44 3712,781,65 4882,521,95 5836,965,26 62626,4816,76 711015,029,97 8714,773,82 91512,471,28 10153,53 Średnia wartość podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na priorytety

4 Płatności stan na dzień 27 września 2010 r. Suma ogółem środków EFRR przyznanych do dyspozycji beneficjentów 1 216 405 525,64 zł Kwota przyznanego dofinansowania UE (refundacja wydatków i rozliczone zaliczki) 1 093 185 556,32 zł Kwota przyznanych i nierozliczonych zaliczek 123 219 969,32 zł Kwota dofinansowania we wnioskach w trakcie weryfikacji 125 965 501,96 zł (w tym IZ 107 265 501,96 zł) 4

5 Średnia wartość wniosków o płatność priorytet przeciętna zatwierdzona kwota dofinansowania we wniosku o płatność (mln zł) 12,11 20,14 30,62 40,49 50,62 61,44 71,98 80,64 90,42 100,38

6 Liczba wniosków o płatność w bieżącej ocenie Na kwotę dofinansowania Średnia Liczba wniosków powyżej 1 mln zł 276107 265 501,96 zł388 643,12 zł23 Stan na 27.09.2010 r.

7 Liczba zrealizowanych wniosków o płatność w od początku realizacji Na kwotę dofinansowania Średnia Liczba wniosków powyżej 1 mln zł 21221 216 405 525,64 zł573 235 zł187 Stan na 27.09.2010 r.

8 Liczba i jakość złożonych wniosków o płatność zaliczkowe płatność pośrednia końcowesprawozdania % wniosków odrzucanych do poprawy na ocenie 14%24%37%14% % wniosków dodatkowo korygowanych elektronicznie (po wypłacie środków – omyłki pisarskie) 8%32%35%- Podsumowując, (UMWŚ): złożono ponad 2 300 wszystkich rodzajów wniosków o płatność (łącznie ponad 3 600 zweryfikowanych wersji wniosków o płatność) do wniosków dołączono ok 23 000 dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury, dokumenty księgowe itp.) podpisano ponad 1000 aneksów do umów o dofinansowanie zatwierdzono 187 wniosków o płatność o wartości ponad 1 mln zł (dofinansowanie EFRR) zatwierdzono 366 wniosków o wartości poniżej 100 tys. zł (dofinansowanie EFRR) Stan na 29.09.2009 r.

9 Certyfikacja stan na dzień 30 września 2010 r. 9 PoświadczenieEFRR Wydatki kwalifikowane – podstawa certyfikacji Kwota dotychczasowej refundacji z KE Poświadczenia za okres do 12.09.2010 1 036 389 411,30 zł1 303 497 611,98 zł604 475 699,59 zł Cel certyfikacji za 2009 r. został wykonany w 131 % Cel certyfikacji do końca III kwartału 2010 r. - 100,4 % Cel certyfikacji za 2010 r. – 83,86 %

10 Liczba płatności BGK (31 sierpnia)

11 Kwota płatności (31 sierpnia)

12 Ograniczenia prawne 1.Artykuł 193, ust. 1 nowej ustawy o finansach publicznych 2.Artykuł 9 ust. 23 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego 3.Artykuł 190 nowej ustawy o finansach publicznych

13 Wprowadzone usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 1.Nowe wzory umów: umowa - zakończone projekty umowa - projekty duże umowa - projekty w trakcie realizacji umowa - inżynieria finansowa 2.Tryb roboczy dotyczący weryfikacji wniosku o płatność

14 Wprowadzone usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 3.Składanie wybranych dokumentów dopiero na etapie podpisywania umowy: dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na wkład własny pozwolenie na budowę Krajowa Informacja Podatkowa zaświadczenie NATURA 2000 4.Rezygnacja z niektórych dokumentów na etapie podpisywania umowy: oświadczenie dotyczące podstawy statutowej Beneficjenta ankieta dotycząca PZP harmonogram składania wniosków o płatność (obecnie wyłącznie w wersji elektronicznej)

15 5. IZ RPO WSL w wyjątkowych przypadkach dopuszcza na etapie weryfikacji wniosku o płatność pomniejszenie wydatków niespełniających przesłanek formalnych. W piśmie do Beneficjenta informującym o wypłacie środków w niższej kwocie IZ RPO WSL opisze powody pomniejszenia refundacji oraz opisze przesłanki konieczne do spełnienia, aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowane. 6. IZ RPO WSL uruchomiła w systemie dodatkowe funkcje polegające na automatycznym wysyłaniu do Beneficjentów e-maili informujących o: zbliżającym się terminie rzeczowego zakończenia realizacji projektu zbliżającym się terminie złożenia wniosku o płatność końcową Wprowadzone usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 (cd)

16 Planowane/wprowadzone usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 1.W zakresie wnioskowania o zaliczki oraz trybu rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2.Uproszczenie tabeli F6 (montaż finansowy) we wniosku o dofinansowanie (rezygnacja z podziału wydatków na lata) 3.Wprowadzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego do systemu w formie elektronicznej 4.Uproszczenie procedury związanej z wprowadzaniem zmian do umowy o dofinansowanie

17 Planowane usprawnienia wdrażania RPO WSL 2007-2013 1.Dobór próby projektów do kontroli na miejscu realizacji 2.IZ RPO WSL uruchomi w systemie dodatkową funkcję polegającą na automatycznym wysyłaniu do Beneficjentów poczty elektronicznej informującej o zbliżającym się terminie rozliczenia zaliczki 3.IZ RPO WSL planuje umieścić na stronie internetowej najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów RPO WSL

18 Audyt Instytucji Audytowej W przypadku gdy wartość błędów znajduje się powyżej progu istotności, Instytucja Audytowa zobowiązana jest do wydania negatywnej opinii o funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli co może skutkować wstrzymaniem płatności przez Komisję Europejską. Głównym źródłem korekt finansowych są uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych

19 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego ul. Dąbrowskiego 23 40-037 Katowice


Pobierz ppt "Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 1 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google