Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

2 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

3 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

4 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Odsetek maturzystów, absolwentów 2008, którzy otrzymali świadectwo maturalne w województwie zachodniopomorskim 77%. wynosi 77%.

5 Zdawalność i średnie wyniki procentowe z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów - poziom podstawowy. PrzedmiotLiczba przystępujących do egzaminu Zdało egzamin w %Średni wynik wyrażony w % w województwiew okręguw województwiew okręgu Język polski 14 870 94,11 93,91 51,66 51,29 Język ukraiński12 100,00 73,10 Język angielski 10 471 91,36 91,14 63,13 62,24 Język niemiecki 3 51088,9289,29 55,06 54,68 Język francuski 33 93,94 92,39 69,00 59,38 Język rosyjski 38790,1890,74 55,90 55,88 Język hiszpański 2 100,00 83,00 69,35 Język włoski977,7886,9650,8960,35 Biologia 2 05182,6982,85 40,98 40,64 Chemia16387,1288,8649,0152,14 Fizyka i astronomia 116 93,97 92,19 56,47 52,82 Geografia 4 410 91,88 90,93 46,71 46,49 Historia91596,9497,3355,7157,07 Historia muzyki 22 100,00 95,65 63,86 55,71 Historia sztuki 2080,0081,34 50,70 47,07 Matematyka 1 458 88,82 87,53 56,97 54,83 Wiedza o społeczeństwie 3 83989,5889,77 41,36 41,10 Wiedza o tańcu2 100,00 50,0054,83

6 Zdawalność i średnie wyniki procentowe z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów - poziom rozszerzony. PrzedmiotLiczba przystępujących do egzaminu Zdało egzamin w %Średni wynik wyrażony w % w województwiew okręguw województwiew okręgu Język polski 1 12098,4898,57 57,33 56,98 Język ukraiński10 100,00 77,00 Język angielski 1 260 99,60 99,34 72,52 70,71 Język niemiecki 236 100,00 72,86 71,66 Język francuski 10 100,00 96,20 75,50 66,68 Język rosyjski 15 100,00 97,83 86,20 77,11 Język hiszpański 1 100,00 82,00 65,86 Biologia 997 92,78 90,19 54,29 51,00 Chemia 12894,5396,55 68,68 66,37 Fizyka i astronomia 34 100,00 98,81 72,79 68,25 Geografia 483 98,55 98,20 59,74 57,78 Historia26395,8296,9256,7357,60 Historia muzyki 5 100,00 75,60 71,00 Historia sztuki53 100,00 95,8054,6856,66 Matematyka493 96,55 92,41 65,40 61,04 Wiedza o społeczeństwie509 92,34 91,75 47,12 45,72

7 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów ogólnokształcących z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci liceów ogólnokształcących w okręgu z następujących przedmiotów: język francuski (w. – 76,54%, o. – 70,82%), język hiszpański (w. – 98,00%, o. – 69,63%), biologia (w. – 44,49%, o. – 43,79%), fizyka i astronomia (w. – 58,44%, o. – 55,38%), historia muzyki (w. – 63,86%, o. – 56,64%), historia sztuki (w. – 52,47%, o. – 48,19%), matematyka (w. – 60,51%, o. – 59,67%).

8 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów profilowanych z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci liceów profilowanych w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 46,70%, o. – 45,67%), język angielski (w. – 51,79%, o. – 51,70%), język francuski (w. – 52,60%, o. – 49,22%) oraz historia (w. – 45,32%, o. – 44,64%).

9 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów uzupełniających z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci liceów profilowanych w okręgu z następujących przedmiotów: język angielski (w. – 37,87%, o. – 36,61%), język niemiecki (w. – 39,29%, o. – 35,45%), biologia (w. – 32,75%, o. – 31,38%) oraz geografia (w. – 40,68%, o. – 39,05%).

10 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci techników z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci techników w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 45,79%, o. – 45,59%), język angielski (w. – 51,97%, o. – 51,05%), język niemiecki (w. – 46,39%, o. – 46,20%), język francuski (w. – 44,25%, o. – 40,86%), chemia (w. – 46,00%, o. – 42,06%), fizyka i astronomia (w. – 49,67%, o. – 43,06%) oraz matematyka (w. – 48,41%, o. – 46,97%).

11 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci techników uzupełniających z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci techników uzupełniających w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 34,82%, o. – 32,53%), język angielski (w. – 44,38%, o. – 35,77%), biologia (w. – 30,55%, o. – 28,78%), geografia (w. – 41,61%, o. – 35,40%), historia (w. – 36,57%, o. – 34,15%), matematyka (w. – 27,00%, o. – 15,78%) oraz wiedza o społeczeństwie (w. 34,25%, o. – 33,63%).

12 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów ogólnokształcących z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym wyższy niż absolwenci liceów ogólnokształcących w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 57,57%, o. – 57,28%), język angielski (w. – 72,94%, o. – 71,09%), język niemiecki (w. – 72,84%, o. – 71,76%), język rosyjski (w. – 87,31%, o. – 76,56%), język francuski (w. – 75,50%, o. – 66,68%), język hiszpański (w. – 82,00%, o. – 65,86%), biologia (w. – 54,57%, o. – 51,47%), chemia (w. – 68,87%, o. – 66,43%), fizyka i astronomia (w. – 72,79%, o. – 70,51%), geografia (w. – 60,40%, o. – 58,37%), historia muzyki (w. – 75,60%, o. – 71,00%), matematyka (w. – 65,62%, o. – 61,27%) oraz wiedza o społeczeństwie (w. – 47,79%, o. – 46,58%).

13 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów profilowanych z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym wyższy niż absolwenci liceów profilowanych w okręgu z następujących przedmiotów: język angielski (w. – 60,17%, o. – 57,39%), język niemiecki (w. – 68,00%, o. – 65,73%), geografia (w. – 73,33%, o. – 47,58%) oraz historia sztuki (w. – 53,43%, o. – 47,33%).

14 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci techników z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym wyższy niż absolwenci techników w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 48,11%, o. – 47,07%), geografia (w. – 49,73%, o. – 49,20%) oraz wiedza o społeczeństwie (w. – 35,26%, o. – 35,11%).

15 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

16 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

17 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

18 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

19 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

20 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

21 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

22 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

23 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

24 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

25 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

26 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

27 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

28 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

29 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

30 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google