Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

2 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

3 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

4 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Odsetek maturzystów, absolwentów 2008, którzy otrzymali świadectwo maturalne w województwie zachodniopomorskim 77%. wynosi 77%.

5 Zdawalność i średnie wyniki procentowe z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów - poziom podstawowy. PrzedmiotLiczba przystępujących do egzaminu Zdało egzamin w %Średni wynik wyrażony w % w województwiew okręguw województwiew okręgu Język polski ,11 93,91 51,66 51,29 Język ukraiński12 100,00 73,10 Język angielski ,36 91,14 63,13 62,24 Język niemiecki ,9289,29 55,06 54,68 Język francuski 33 93,94 92,39 69,00 59,38 Język rosyjski 38790,1890,74 55,90 55,88 Język hiszpański 2 100,00 83,00 69,35 Język włoski977,7886,9650,8960,35 Biologia ,6982,85 40,98 40,64 Chemia16387,1288,8649,0152,14 Fizyka i astronomia ,97 92,19 56,47 52,82 Geografia ,88 90,93 46,71 46,49 Historia91596,9497,3355,7157,07 Historia muzyki ,00 95,65 63,86 55,71 Historia sztuki 2080,0081,34 50,70 47,07 Matematyka ,82 87,53 56,97 54,83 Wiedza o społeczeństwie ,5889,77 41,36 41,10 Wiedza o tańcu2 100,00 50,0054,83

6 Zdawalność i średnie wyniki procentowe z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów - poziom rozszerzony. PrzedmiotLiczba przystępujących do egzaminu Zdało egzamin w %Średni wynik wyrażony w % w województwiew okręguw województwiew okręgu Język polski ,4898,57 57,33 56,98 Język ukraiński10 100,00 77,00 Język angielski ,60 99,34 72,52 70,71 Język niemiecki ,00 72,86 71,66 Język francuski ,00 96,20 75,50 66,68 Język rosyjski ,00 97,83 86,20 77,11 Język hiszpański 1 100,00 82,00 65,86 Biologia ,78 90,19 54,29 51,00 Chemia 12894,5396,55 68,68 66,37 Fizyka i astronomia ,00 98,81 72,79 68,25 Geografia ,55 98,20 59,74 57,78 Historia26395,8296,9256,7357,60 Historia muzyki 5 100,00 75,60 71,00 Historia sztuki53 100,00 95,8054,6856,66 Matematyka493 96,55 92,41 65,40 61,04 Wiedza o społeczeństwie509 92,34 91,75 47,12 45,72

7 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów ogólnokształcących z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci liceów ogólnokształcących w okręgu z następujących przedmiotów: język francuski (w. – 76,54%, o. – 70,82%), język hiszpański (w. – 98,00%, o. – 69,63%), biologia (w. – 44,49%, o. – 43,79%), fizyka i astronomia (w. – 58,44%, o. – 55,38%), historia muzyki (w. – 63,86%, o. – 56,64%), historia sztuki (w. – 52,47%, o. – 48,19%), matematyka (w. – 60,51%, o. – 59,67%).

8 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów profilowanych z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci liceów profilowanych w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 46,70%, o. – 45,67%), język angielski (w. – 51,79%, o. – 51,70%), język francuski (w. – 52,60%, o. – 49,22%) oraz historia (w. – 45,32%, o. – 44,64%).

9 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów uzupełniających z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci liceów profilowanych w okręgu z następujących przedmiotów: język angielski (w. – 37,87%, o. – 36,61%), język niemiecki (w. – 39,29%, o. – 35,45%), biologia (w. – 32,75%, o. – 31,38%) oraz geografia (w. – 40,68%, o. – 39,05%).

10 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci techników z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci techników w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 45,79%, o. – 45,59%), język angielski (w. – 51,97%, o. – 51,05%), język niemiecki (w. – 46,39%, o. – 46,20%), język francuski (w. – 44,25%, o. – 40,86%), chemia (w. – 46,00%, o. – 42,06%), fizyka i astronomia (w. – 49,67%, o. – 43,06%) oraz matematyka (w. – 48,41%, o. – 46,97%).

11 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci techników uzupełniających z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym wyższy niż absolwenci techników uzupełniających w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 34,82%, o. – 32,53%), język angielski (w. – 44,38%, o. – 35,77%), biologia (w. – 30,55%, o. – 28,78%), geografia (w. – 41,61%, o. – 35,40%), historia (w. – 36,57%, o. – 34,15%), matematyka (w. – 27,00%, o. – 15,78%) oraz wiedza o społeczeństwie (w. 34,25%, o. – 33,63%).

12 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów ogólnokształcących z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym wyższy niż absolwenci liceów ogólnokształcących w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 57,57%, o. – 57,28%), język angielski (w. – 72,94%, o. – 71,09%), język niemiecki (w. – 72,84%, o. – 71,76%), język rosyjski (w. – 87,31%, o. – 76,56%), język francuski (w. – 75,50%, o. – 66,68%), język hiszpański (w. – 82,00%, o. – 65,86%), biologia (w. – 54,57%, o. – 51,47%), chemia (w. – 68,87%, o. – 66,43%), fizyka i astronomia (w. – 72,79%, o. – 70,51%), geografia (w. – 60,40%, o. – 58,37%), historia muzyki (w. – 75,60%, o. – 71,00%), matematyka (w. – 65,62%, o. – 61,27%) oraz wiedza o społeczeństwie (w. – 47,79%, o. – 46,58%).

13 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci liceów profilowanych z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym wyższy niż absolwenci liceów profilowanych w okręgu z następujących przedmiotów: język angielski (w. – 60,17%, o. – 57,39%), język niemiecki (w. – 68,00%, o. – 65,73%), geografia (w. – 73,33%, o. – 47,58%) oraz historia sztuki (w. – 53,43%, o. – 47,33%).

14 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Porównanie średnich procentowych wyników z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym w województwie zachodniopomorskim i w okręgu. Absolwenci techników z województwa zachodniopomorskiego otrzymali średni procentowy wynik z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym wyższy niż absolwenci techników w okręgu z następujących przedmiotów: język polski (w. – 48,11%, o. – 47,07%), geografia (w. – 49,73%, o. – 49,20%) oraz wiedza o społeczeństwie (w. – 35,26%, o. – 35,11%).

15 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

16 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

17 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

18 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

19 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

20 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

21 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

22 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

23 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

24 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

25 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

26 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

27 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

28 Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Średnie wyniki za poszczególne arkusze z wybranych egzaminów maturalnych 2008 w układzie terytorialnym. (osiągnięte w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego)

29 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

30 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Szczecinie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google