Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEGLĄD JESIENNY SZKÓŁ wrzesień - październik 2005 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEGLĄD JESIENNY SZKÓŁ wrzesień - październik 2005 R."— Zapis prezentacji:

1 PRZEGLĄD JESIENNY SZKÓŁ wrzesień - październik 2005 R.

2

3

4

5 Uchybienia w sporządzaniu tygodniowego rozkładu zajęć: brak stałego rozkładu (3) brak zaopiniowania rozkładu przez RP (15) przekraczanie 8 godz. zajęć dziennie (32) planowanie okienek dla uczniów (11) nieuzasadnione łączenie zajęć w bloki (10) nierównomierne obciążanie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia (14)

6 Uchybienia w realizacji arkusza organizacyjnego: brak podziału na grupy (14) brak w rozkładzie zajęć z niektórych przedmiotów, np. wdż (3) realizacja zajęć PO w klasie II (2)

7 Problemy z rozdysponowaniem rozszerzenia godzin w LO: niewłaściwa ilość przedmiotów (3) brak kontynuacji w kolejnych latach ustaleń z początku etapu edukacyjnego (2) błędna liczba godzin przeznaczonych na rozszerzenia (2)

8 Przeznaczanie godzin do dyspozycji dyrektora: zwiększanie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych (196) realizacja dodatkowych zajęć z jęz. obcych lub mniejszości narodowej (29) realizacja ścieżek edukacyjnych (16) organizacja zajęć pozalekcyjnych lub kół zainteresowań (37) nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym w LP, T, TU (54)

9 Konstruowanie Szkolnych Zestawów Programów Nauczania (SZPN): nieliczne błędy w konstruowaniu SZPN (dot. wyboru programów nauczania) całkowity brak SZPN (2) realizacja różnorodnych programów własnych (65) realizacja ścieżek edukacyjnych w formie zajęć na różnych przedmiotach (154), modułowo (18) oraz w innych formach (5) realizacja modułowych programów w kształceniu zawodowym (43)

10 Dokumenty prawa wewnątrzszkolnego: wieloletnie programy rozwoju (93,5%) roczne programy rozwoju (95%) programy wychowawcze (99%) programy profilaktyki (97%) plany nadzoru pedagogicznego (100%) plany mierzenia jakości pracy (90,5%) planowane hospitacje – ponad 6100, w tym diagnozujących 1725

11 Uwagi dot. raportów wewnętrznych: część raportów zbyt rozbudowana, część zbyt lakoniczna badania dot. głównie obszaru Kształcenie dostosowano wewnętrzne mierzenie do zarządzenia DKO nr 33 trudności w formułowaniu wniosków zamienne stosowanie pojęć: kontrola, monitoring, diagnoza, ewaluacja najczęstszy problem szkół: niska frekwencja

12 Brak dokonywania przez szkoły analizy wyników egzaminów zewnętrznych: egzamin maturalny (14) egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (29)

13 Zastrzeżenia do opiniowanych projektów i aneksów arkuszy org.: dot. zgodności realizacji szkolnego planu nauczania z ramowymi planami nauczania dot. zgodności przydziału godzin z posiadanymi przez nauczycieli kwalifikacjami


Pobierz ppt "PRZEGLĄD JESIENNY SZKÓŁ wrzesień - październik 2005 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google