Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej Warszawa, 30 września 2003 r. Zarys.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej Warszawa, 30 września 2003 r. Zarys."— Zapis prezentacji:

1

2 Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej Warszawa, 30 września 2003 r. Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

3 Koszty realizacji polityki regionalnej UE w Polsce w ramach Narodowego Planu Rozwoju Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej Zaangażowanie łączne - 16 709,5 mln euro 11 368,8 mln euro - wkład unijny 3 522,9 mln euro - wkład publiczny 1 818,0 mln euro - wkład prywatny

4 Podział kosztów w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze strony UE Koszty kwalifikowane - koszty niekwalifkowane projektu Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczące warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współ finansowane z funduszy strukturalnych Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

5 Koszt kwalifikowane/niekwalifikowane projektu Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

6 Montaż finansowy w ramach projektów realizowanych ze wsparciem UE Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

7 Tabela montażu finansowego Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

8 Stopa współfinansowania projektów ze strony UE Stopa współfinansowania projektów uzależniona jest od: - regionu w którym realizowany jest projekt, - specyfiki realizowanego projektu w ramach konkretnego działania danego SPO, - generowania przez dany projekt zysku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1260/1999/WE) Determination of the rate of assistance for revenue-generating investments under the Structural Funds - how to apply Article 29(4) of Council regulation (EC) No 1260/1999 in cases of investment in infrastructure Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

9 Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów unijnych Kredyty pomostowe Kredytowanie wkładu własnego Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

10 Przebieg realizacji projektu (aspekty finansowe) - założenia Beneficjent ostateczny (odbiorca pomocy) pomiot wnioskujący : przedsiębiorstwo z sektora MSP Cel projektu: zakup linii produkcyjnej Realizacja projektu: w ramach SPO WKP Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

11 Wybór adekwatnego SPO/Priorytetu/Działania/Poddziałania Nazwa Programu Operacyjnego SPO - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Nazwa Priorytetu Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim Nazwa działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Nazwa poddziałania 2.3.1 Inwestycje w technologie 2.3.2 Wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorstw 2.3.3 Projekty modernizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach 2.3.4 Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych 2.3.5 Projekty promocyjne Max. wysokość pomocy (w % kwalifikujących się kosztów) 50% dla wszystkich poddziałań Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

12 Przebieg realizacji projektu - aspekty finansowe założenia Przewidywany czas trwania projektu: 12 miesięcy Przewidywany koszt realizacji projektu: 100 000 zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zadeklarowana we wniosku: 90 000 zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 30% Wolne środki własne przedsiębiorstwa: 30 000 zł Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

13 Klasyfikacja kosztów projektu Koszt ekspertyzy technicznej (audyt technologiczny): 10 000 zł Zakup linii produkcyjnej: 60 000 zł w tym VAT (16,66%) 10 000 zł Koszty transportu i instalacji: 10 000 zł Szkolenia pracowników (nauka obsługi): 20 000 zł ------------- Suma kosztów realizacji projektu: 100 000 zł - koszty niekwalifikowane - 10 000 zł ----------- Koszty kwalifikowane inwestycji 90 000 zł Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

14 Obliczenie stopy dofinansowania unijnego Przewidywany koszt realizacji projektu: 100 000 zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: 90 000 zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 30% Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE: 30% z 90 000 zł = 27 000 zł Wymagane środki własne w ramach projektu: 73 000 zł Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

15 Przewidywane rozłożenie wydatków w czasie w ramach realizowanego projektu Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

16 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa (wkład własny) Wkład unijny w ramach projektu: 27 000 zł Środki własne znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa: 30 000 zł Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa w ramach finansowania wkładu własnego: 43 000 zł Rozwiązanie dla firmy: kredyt inwestycyjny w wysokości 43 000 zł zaciągnięty na czas dłuższy od realizacji projektu z możliwością wcześniejszej, częściowej spłaty (opcjonalnie) zabezpieczony zastawem na zakupie inwestycyjnym Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

17 Tryb uzyskania kredytu inwestycyjnego w ramach realizacji projektu unijnego 1.wystąpienie z wnioskiem kredytowym 2.ocena projektu inwestycyjnego przez oficera kredytowego: - okres kredytowania, - udział własny, - zabezpieczenie kredytu, - wymagane dokumenty, - oprocentowanie, - prowizja. 3.wyliczenie kosztu kredytu (ryzyko wnioskodawcy wraz z ryzykiem projektu) 4.uzyskania promesy kredytowej (uzależnienie przyznania kredytu od podpisania umowy z agencją wdrażającą) Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

18 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa (finansowanie luki czasowej) Finansowanie luki czasowej równe jest finansowaniu wkładu unijnego w wysokości 27 000 zł. Rozwiązanie dla firmy: 14 miesięczny kredyt pomostowy w wysokości 27 000 zł Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności z tytułu płatności ze strony instytucji płatniczej Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

19 Cechy kredytu pomostowego obniżony w stosunku do rynkowego koszt kredytu (niskie ryzyko kredytowe generowane dla Banku); wariant podpisywania kompleksowej umowy kredytowej z bankiem (np. pakiet usługi doradcze, kredyt finansujący wkład własny, kredyt finansujący lukę czasową - pomostowy); możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji finansowych. Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

20 Zakres świadczonych usług doradczych Identyfikacja możliwości realizacji projektu Pomoc w opracowywaniu wniosku Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej Warszawa, 30 września 2003 r. Zarys."

Podobne prezentacje


Reklamy Google