Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Europejski PKO Banku Polskiego. PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Program Europejski PKO BP SA - to stworzona z myślą o klientach PKO BP, potencjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Europejski PKO Banku Polskiego. PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Program Europejski PKO BP SA - to stworzona z myślą o klientach PKO BP, potencjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Program Europejski PKO Banku Polskiego

2 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Program Europejski PKO BP SA - to stworzona z myślą o klientach PKO BP, potencjalnych beneficjentach programów pomocowych UE, kompleksowa oferta komplementarnych względem siebie produktów i usług bankowych

3 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP bezpieczne rozliczanie projektów doradztwo finansowe/merytoryczne pomoc przy opracowywaniu schematów montażu finansowego oraz wyborze instrumentów finansowych przydatnych w realizacji projektów ułatwienie dostępu do informacji o zasadach udzielania unijnej pomocy strukturalnej oraz procedurze wnioskowania o refundację kosztów realizacji projektów zapewnienie źródeł finansowania bogata oferta zróżnicowanych źródeł i form finansowania projektów zarówno w fazie ich przygotowania jak i realizacji

4 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Finansowanie projektów Płatności i rozliczenia POMOC F-SZY UE (np. dotacje) WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA FINANSOWANIE POMOSTOWE (krótkoterminowe) KREDYTY KRÓTKO I ŚREDNIO -TERMINOWE KREDYTY DŁUGOTERMINOWE RACHUNKI PROJEKTÓW BEZPIECZNE INSTRUMENTY ROZLICZEŃ Doradztwo w przygotowaniach GWARANCJE (przetargowe, zwrotu zaliczki itp.) DORADZTWO PROSTE WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI DORDCZYMI DORADZTWO FINANSOWE Fundusz Poręczeń Unijnych Promesy kredytowe Kredyty z linii EBOiR

5 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP dla JST oraz przedsiębiorców: PROJEKTY CZY firma może aplikować? JAKI projekt zrealizować? JAK projekt zrealizować? POTENCJALNI BENEFICJENCI finansowanie rozliczenia doradztwo WYKONAWCY PODWYKONAWCY DOSTAWCY Klienci PKO BP

6 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Ocena projektów Ewaluacja zgłaszanych projektów będzie miała charakter oceny kryteriów: formalnych; techniczno-ekonomicznych; merytorycznych.

7 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Kwalifikowalność kosztów Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003

8 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP MONTAŻ FINANSOWY Całkowity koszt projektu Koszty niekwalifikowane Środki własne beneficjenta Kredyt bankowy/FPU Koszty kwalifikowane Wkład własny beneficjenta Środki własne beneficjenta Wkład rzeczowy Dotacje (np. NFOŚiGW) Kredyt bankowy/FPU Dofinansowanie z funduszu strukturalnego

9 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Przebieg realizacji projektu aspekty finansowe - założenia Przewidywany czas trwania projektu: 12 miesięcy Przewidywany koszt realizacji projektu: zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 65% Wolne środki własne JST: zł

10 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Klasyfikacja kosztów projektu Koszt nr 1 (wykup gruntów): zł Koszt nr 2 (prace montażowe i instalacyjne): zł Koszt nr 3: (nadzór inżynierski): zł Koszt nr 4 (przygotowanie dokumentacji technicznej) zł Suma kosztów realizacji projektu: zł - koszty niekwalifikowane zł koszty kwalifikowane inwestycji zł

11 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Obliczenie stopy dofinansowania unijnego Przewidywany koszt realizacji projektu: zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 65% Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE: 65% z zł = zł

12 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Potrzeby kapitałowe (wkład własny / prefinansowanie) Wkład unijny w ramach projektu (prefinansowanie): zł Środki własne znajdujące się w dyspozycji benficjenta: zł Potrzeby kapitałowe w ramach finansowania wkładu własnego (współfinansowanie): zł

13 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Montaż finansowy JST otrzyma refundację w kwocie: zł * zaciąga w banku kredyt pomostowy zł (np.. 18 mies., zabezpieczony cesją praw do refundacji) * zaciąga w banku kredyt inwestycyjny zł Dysponując zł gotówki i kredytem na zł gmina realizuje w ciągu 1 roku inwestycję o wartości 1 miliona zł.

14 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Specyfika płatności ze strony UE Kontraktowanie projektu (punkt kwalifikowalności wydatków) Koszty poniesione w okresie nr 1,2,3,...,n Zgłoszenie płatności okresowej nr 1,2,3...,n do instytucji odpowiedzialnej za weryfikację płatności Weryfikacja płatności okresowej Płatność okresowa - przekazanie środków na rachunek beneficjenta Tryb refundacji wydatków beneficjenta

15 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Finansowanie projektów (a) Kredyt pomostowy Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych) Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia

16 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Finansowanie projektów (b) Kredyt na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE Umożliwia sfinansowanie wkładu własnego realizatora projektu oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych (nie podlegających refundacji) WALUTA UDZIELENIA KREDYTÓW: DOWOLNA, ustalona z PKO BP PROMESA KREDYTOWA: fakultatywnie, w celu wskazania źródeł finansowania Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu; karencja w spłacie do 12 miesięcy; brak prowizji za wcześniejszą spłatę Udział własny w projekcie – min. 10 % wartości projektu Zabezpieczenie – FPU (do 60 % kwoty kredytu), standardowe zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjne (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym)

17 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 3. Rozliczenia projektów Rachunek projektu Założenie w PKO BP osobnego rachunku projektu ułatwia zarządzanie procesem jego realizacji Akredytywa dokumentowa Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją Gwarancja bankowa Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji/dostawcy towarów i/lub usług, jak i właścicieli projektów/beneficjentów Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym Kontrakty terminowe forward, kontrakty ARF i FRA

18 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Cechy wyróżniające ofertę zawartą w Programie Kredyty na współfinansowanie wkładu własnego – minimalny wkład własny to 10 % wartości projektu Kredyty pomostowe – szeroko określony zakres kredytowania, elastyczność w spłacie, udzielany do 100 % wartości wsparcia Polityka cenowa – niższe opłaty i prowizje przy kompleksowej obsłudze projektu np. odstąpienie od opłat za przedterminową spłatę obniżenie minimalnej marży stosowanej przez PKO BP dla kredytów DOBÓR USŁUG I ICH PARAMETRÓW ZALEŻY OD STANDINGU FINANSOWEGO BENEFICJENTA!!!

19 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Co należy zrobić, by skorzystać z oferty? Kontakt z doradcami klientów w Centrach Korporacyjnych PKO BP Dziękuję Państwu za uwagę Agnieszka Kleczko Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach tel. 032 /


Pobierz ppt "Program Europejski PKO Banku Polskiego. PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Program Europejski PKO BP SA - to stworzona z myślą o klientach PKO BP, potencjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google