Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: Gliwice, 9 grudnia 2011 1. Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno-bytowych w aspekcie zwiększenia wykorzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: Gliwice, 9 grudnia 2011 1. Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno-bytowych w aspekcie zwiększenia wykorzystania."— Zapis prezentacji:

1

2 Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: Gliwice, 9 grudnia 2011 1. Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno-bytowych w aspekcie zwiększenia wykorzystania OZE 1.1. Uogólniona definicja zarządzania 1.2. Zasoby podlegające zarządzaniu 1.3. Systemy środowiskowe jako przykładowe zasoby podlegające zarządzaniu 1.4. Wstępna analiza optymalizacyjna rozpatrywanej aplikacji zarządzania 2. Ocena efektywności substytucji paliw nieodnawialnych przez OŹE o poszczególnych odbiorców dóbr i usług 3.Innowacyjność etapu 4. Podsumowanie

3 Gliwice, Lipiec 2008 Uogólniona definicja zarządzania Gliwice, 9 grudnia 2011 W części etapu objętej sprawozdaniem kontynuowano próbę dostosowania ogólnej teorii zarządzania do warunków dotyczących zarządzania zespołem obiektów w aspekcie zwiększonego wykorzystania OZE. Uogólniona definicja zarządzania racjonalne gospodarowanie grupą specyficznych zasobów Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno- bytowych….. Ocena efektywności substytucji paliw……. Innowacyjność etapu Podsumowanie

4 Gliwice, Lipiec 2008 Zasoby podlegające zarządzaniu Gliwice, 9 grudnia 2011 zarządzania budynkami lub zespołami obiektów W aspekcie zarządzania budynkami lub zespołami obiektów przy uwzględnieniu możliwości zwiększenia wykorzystania OZE należy wyróżnić w szczególności zasoby: energetyczne, środowiskowe, ludzkie, czasu wolnego, finansowe, środków trwałych i aktyw materialnych jakości, ryzyka, nieruchomościowe. Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno- bytowych….. Ocena efektywności substytucji paliw……. Innowacyjność etapu Podsumowanie

5 Gliwice, Lipiec 2008 Systemy środowiskowe jako przykładowe zasoby podlegające zarządzaniu Gliwice, 9 grudnia 2011 Na przykład: System Zarządzania Środowiskiem BS 7750:1994 System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996 ISTNIEJĄCE SYSTEMY MAJĄ CHARAKTER NORMATYWÓW I ZARZĄDZEŃ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z CERTYFIKACJĄ Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno- bytowych….. Ocena efektywności substytucji paliw……. Innowacyjność etapu Podsumowanie

6 Gliwice, Lipiec 2008 Wstępna analiza optymalizacyjna rozpatrywanej aplikacji zarządzania Gliwice, 9 grudnia 2011 Każdy z zarządzanych zasobów określa właściwe dla siebie kryterium optymalizacyjne. W przypadku zasobów środowiskowych kryterium stanowi ograniczenie emisji substancji szkodliwych, w przypadku zasobów energetycznych – ograniczenie zużycia paliw pierwotnych, natomiast w dla zasobów ludzkich – np. utworzenie nowych miejsc pracy. W sposób niejako naturalny problem pretenduje do zadań z zakresu optymalizacji wielokryterialnej przy uwzględnieniu właściwych ograniczeń Parametrem doskonałości powinno być wykorzystanie OZE Można również podjąć próbę doprowadzenia do analizy jednokryterialnej wyrażając efekty zarzadzanie poszczególnymi zasobami na sposób ekonomiczny. W dotychczasowych analizach podjęto próbę zastosowania obydwu metod oraz oceny wpływu niepewności na reprezentatywność rezultatów badań. Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno- bytowych….. Ocena efektywności substytucji paliw……. Innowacyjność etapu Podsumowanie

7 Gliwice, Lipiec 2008 Ocena efektywności substytucji paliw nieodnawialnych przez OZE Gliwice, 9 grudnia 2011 Wskaźnik efektywności energetycznej Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno- bytowych….. Ocena efektywności substytucji paliw……. Innowacyjność etapu Podsumowanie gdzie: η si – jednostkowa ilość produktów użytecznych odniesionych do jednostki podstawowej energii stosowanej w danym sposobie zasilania procesu (sprawność energetyczna procesu), si – udział energii podstawowej w ogólnym zużyciu energii, k oi,k si – jednostkowy koszt wytwarzania produktu użytecznego przy stosowaniu sposobu odniesienia sposobu analizowanego, Kosztgraniczny

8 Gliwice, Lipiec 2008 Ocena efektywności substytucji paliw nieodnawialnych przez OZE Gliwice, 9 grudnia 2011 Wpływ liczby obiektów objętych zarządzaniem na efekt społeczny oraz koszt graniczny substytucji paliw nieodnawialnych przez OZE

9 Gliwice, Lipiec 2008 Innowacyjność etapu Gliwice, 9 grudnia 2011 Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno- bytowych….. Ocena efektywności substytucji paliw……. Innowacyjność etapu Podsumowanie Za elementy innowacyjne uważa się: zaproponowaną metodę oceny efektów substytucji paliw nieodnawialnych przez OZE, wstępne opracowanie metodyki zarządzania zespołem obiektów w aspekcie zwiększonego wykorzystania OZE.

10 Gliwice, Lipiec 2008 Podsumowanie: Gliwice, 9 grudnia 2011 Etap 10 w okresie sprawozdawczym był wykonywany przez: prof. dr hab. inż. Joachima Kozioła, dr Joannę Czubalę mgr inż. Barbarę Mendecką, mgr inż. Magdalenę Piłat, mgr inż. Joannę Sas. Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno- bytowych….. Ocena efektywności substytucji paliw……. Innowacyjność etapuPodsumowanie

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: Gliwice, 9 grudnia 2011 1. Zarzadzanie zespołem obiektów komunalno-bytowych w aspekcie zwiększenia wykorzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google