Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy wychowawcze szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy wychowawcze szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Problemy wychowawcze szkoły
Irena Dzierzgowska Marzec 2004

2 CELE SZKOLENIA Zintegrowanie grupy nauczycieli, spójne działania
Przekonanie o wartości spójnych działań Ustalenie kręgu wpływów Uzgodnienie cech „człowieka porządnego” Zdiagnozowanie kultury organizacyjnej szkoły. Przedyskutowanie niezbędnych zmian Opracowanie Zasad dobrego zachowania Program wychowawczy - tryb prac Statut szkoły Procedura postępowania na wypadek agresji Uzgodnienie planów dalszych działań

3 KULTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY
A – Sieć pajęcza Hasło: Jedna wielka, szczęśliwa rodzina B – Świątynia Hasło: Prawo i porządek C- Orkiestra Hasło: Wspólne rozwiązywanie problemów D – Plejada gwiazd Hasło: Każdy jest gwiazdą filmową

4 SZKOŁA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE
Kultura organizacyjna szkoły - zbiór zasad, tradycji, zwyczajów Jasne zasady wychowawcze – kodeks ucznia Program wychowawczy szkoły Samorządność dzieci i młodzieży Organizacje młodzieżowe działające w szkole, takie jak harcerstwo Różnorodne aktywności uczniów Akcje charytatywne, działania o znaczeniu społecznym Tradycja i uroczystości szkolne Uczenie i praktyczne stosowanie praw człowieka Obowiązki - kontrakty i umowy szkolne Współpraca wszystkich nauczycieli Rodzice jako partnerzy nauczycieli

5 NAUCZYCIEL DYDAKTYK I WYCHOWAWCA
Dobór wiedzy Dobór metod i sposobów działania Stosunek nauczyciel – uczeń

6 WYCHOWAWCA – METODY Podawanie wzorów Prowokacja sytuacyjna Trening
Nadawanie znaczenia

7 ZNAJOMOŚĆ WYCHOWANKÓW
Znajomość z imienia i nazwiska każdego ucznia, rozpoznanie go w dowolnej sytuacji Poznanie zainteresowań i uzdolnień każdego wychowanka Znajomość sytuacji domowej i losowej dziecka Pozyskanie zaufania

8 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Wspólny cel – właściwe wychowanie dzieci Więcej czasu na kontakty Ośmielać rodziców, by szczerze mówili o swoich problemach Stworzyć rodzicom warunki do intymnej rozmowy Razem tworzyć program wychowawczy Namówić rodziców, aby interesowali się nauką dzieci Zdobyć zaufanie rodziców

9 UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Umiejętności komunikacyjne, umiejętność wyrażania emocji Radzenie sobie ze stresem i uczuciem złości Samoocena Rozumienie procesów grupowych, asertywność Współpraca zespołowa, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

10 WYCHOWANIE NA PAPIERZE
Program rozwoju szkoły Statut szkoły Program wychowawczy i program profilaktyczny Kodeks ucznia Procedura postępowania w sytuacji agresji


Pobierz ppt "Problemy wychowawcze szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google