Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CTO – Karaibska organizacja turystyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CTO – Karaibska organizacja turystyczna."— Zapis prezentacji:

1 CTO – Karaibska organizacja turystyczna

2 W 1951 roku utworzone zostało Karaibskie Stowarzyszenie Podróży (CTA – Caribbean Travel Association), które miało zająć się promocją turystyczną całego regionu Karaibów. Przez pierwsze kilka lat istnienia, CTA powołało szereg komitetów do działań w różnych sferach turystyki. Pomimo coraz większej specjalizacji karaibskich instytucji turystycznych, nadal odczuwalny był niedostatek informacji potrzebnych do skutecznego planowania rozwoju i edukacji w regionie. W 1974 roku utworzono centrum Badań i Rozwoju Karaibskiej Turystyki (CTRC), chwilę później powstała koncepcja połączenia trzech instytucji (CTA, CHA i CTRC) w jedną organizację. W 1989 roku, w wyniku połączenia trzech organizacji powstaje Karaibska Organizacja Turystyczna – (CTO) z główną siedzibą na Barbadosie.

3 Głównym założeniem istnienia CTO jest dostarczenie swoim członkom usług i informacji potrzebnych do zrównoważonego rozwoju turystyki, w celu osiągnięcia przez mieszkańców Karaibów korzyści społecznych i ekonomicznych.

4 Cele organizacji : Rozwój ruchu turystycznego w krajach członkowskich,
Stworzenie atmosfery uwagi i zrozumienia dla karaibskiej turystyki, Rozwijanie najwyższych umiejętności i profesjonalizmu wśród przewoźników branży turystycznej, Zaprojektowanie i rozwój jasnego systemu informacji turystycznej w regionie, Zapewnienie harmonii pomiędzy turystyką a środowiskiem naturalnym i społecznym, Rozwijanie bliskiej współpracy z regionalnymi instytucjami, Wspieranie tych państw, które nie są w stanie same skutecznie inwestować w swoich turystycznych interesach, Rozwijanie możliwie najściślejszych związków pomiędzy sektorem turystyki a różnymi działami gospodarki (np. rolnictwem, rzemiosłem itd.)

5 Członkostwo W skład CTO wchodzą 32 rządy państw oraz różne przedsiębiorstwa i instytucje sektora prywatnego, związane swoją działalnością z turystyką. Są one pogrupowane w następujące kategorie : Członkowie przewoźnicy (carrier members) Członkowie sprzymierzeni (allied members) Członkowie afiliowani (affiliated members) Członkowie stowarzyszeni (associate members)

6 Strukturę organizacyjną CTO tworzą;
Zarząd- tworzą reprezentanci każdego kraju członkowskiego, Komitet Wykonawczy- składa się z prezesa, czterech wiceprezesów, i siedmiu członków Zarządu, Sekretariat- kierowany przez sekretarza generalnego. Oddziały- na całym świecie.

7 Podstawowy zakres działalności CTO jest ustalany i wstępnie aprobowany na okres trzech lat.
Obecnie organizacja koncentruje się na następujących działaniach: Marketing w turystyce. - opracowywania i rozpowszechniania programów promujących Karaiby, jako region wyjątkowo atrakcyjny dla turystów, - koordynacji Regionalnego Programu Marketingowego , - rozwijania sieci Oddziałów na najważniejszych rynkach, - prowadzenia szkoleń marketingowych wśród członków. CTO sponsoruje regularne targi turystyczne w Europie oraz doroczną Karaibską Konferencję Turystyczną.

8 Zarządzanie badaniami naukowymi i informacją.
CTO prowadzi szereg badań oraz zarządza rozbudowanym systemem informacji turystycznej, z którego korzystają zarówno publiczne, jak i prywatne podmioty karaibskiego rynku turystycznego. Rozwój zasobów ludzkich. Organizacja pracuje nad poszerzaniem i poprawą kwalifikacji osób pracujących w sektorze turystycznym. Rozwój produktów turystycznych i wsparcie techniczne. CTO przez bliską współpracę z członkami oraz innymi organizacjami turystycznymi regionu karaibskiego-rozwija politykę turystyczną w poszczególnych krajach, pomagając m.in. w tworzeniu planu marketingowego. Usługi doradcze. CTO świadczy szeroką gamę usług doradczych dla międzynarodowych instytucji, rządów państw oraz organizacji sektora publicznego i prywatnego w zakresie turystycznego know- how.

9 Oprócz wymienionych rodzajów działalności, CTO jest zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego oraz promocję zrównoważonego rozwoju w regionie karaibskim.

10 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "CTO – Karaibska organizacja turystyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google