Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat Samorządu w Grabowie nad Pilicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat Samorządu w Grabowie nad Pilicą"— Zapis prezentacji:

1 20 lat Samorządu w Grabowie nad Pilicą

2 INFRASTRUKTURA Odnowione drogi w Grabowie nad Pilicą

3 Oczyszczalnia ścieków
Nowoczesną oczyszczalnię ścieków wybudowano na Wyborowie.

4 Z zakresu infrastruktury zmieniło się bardzo dużo
Z zakresu infrastruktury zmieniło się bardzo dużo. Przy kościele powstał parking, na ulicach wyłożono kostkę, na drogach namalowano pasy i postawiono znaki.

5 Wywiad z radnym Waldemarem Gizą 1
Wywiad z radnym Waldemarem Gizą 1. Jakie zmiany zaszły w gminie Grabów nad Pilicą przez ostatnie 20 lat? Ostatnie 20 lat gminy Grabów nad Pilicą cechuje m.in. rozwój samorządu. Przede wszystkim samorząd musiał nauczyć się działać w warunkach demokratycznych. Działając w warunkach gminy małej jaką jest nasza gmina udało się stworzyć sieć wodociągową, wybudować oczyszczalnię ścieków, rozbudować i odnowić szkołę w Grabowie oraz w Augustowie. 2. Czy te zmiany miały wpływ na młodzież? Na młodzież miały wpływ następujące zmiany: -powstał klub sportowy „Tęcza”, który gmina wspiera adekwatnie do środków, -został wprowadzony dowóz uczniów do szkoły. 3. Jakie ważne obiekty powstały na terenie gminy? Z obiektów kulturalnych został odnowiony pomnik z czasów wojny polsko – szwedzkiej, pomnik Marii Komornickiej, którego powstanie wspierała gmina, w Łękawicy zostało upamiętnione miejsce śmierci mieszkańców zbombardowanych przez Hitlerowców, pomnik w Czerwonce upamiętniający śmierć mieszkańców rozstrzelanych w czasie wojny. 4. Czy zmalało bezrobocie w ciągu tych 20 lat? Trudno powiedzieć o bezrobociu gminy ponieważ są to tereny rolniczo – rekreacyjne. Część mieszkańców gdy nie znajdzie pracy na terenie gminy korzysta z bliskości miasta stołecznego Warszawy i tam najczęściej znajduje pracę. Dla likwidacji bezrobocia przyczynia się też bliskie sąsiedztwo miasta Warki. 5. Jak zmieniła się gęstość zaludnienia? W naszej gminie przybywa głównie mieszkańców z miasta, którzy kupują działki w celach rekreacyjnych, a także osób, które powracają w rodzinne strony. 6. Jakie wydarzenia kulturalne miały miejsce w naszej gminie? Ważne wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w naszej gminie to np.: odsłonięcie pomnika Marii Komornickiej, dożynki gminne, dożynki powiatowe, inscenizacja zrzutów samolotowych w Paprotni, dzień dziecka. 

6 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Budynek gminy w Grabowie nad Pilicą.

7 Poczta Polska Posterunek policji Bank Spółdzielczy Biblioteka gminna Ośrodek zdrowia

8 Wywiad z Wójtem Euzebiuszem Strzelczykiem 1
Wywiad z Wójtem Euzebiuszem Strzelczykiem 1. Jakie zmiany zaszły w gminie Grabów nad Pilicą przez ostatnie 20 lat? Przede wszystkim zmienił się wygląd. Wybudowano 80 km sieci wodociągów (90% gminy z wodociągowało się), lecz gdy przyszedłem nie było tego wcale. Wybudowano kanalizację, oczyszczalnię ścieków. Około 40% ludności gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowano drogi nie w całości, lecz w dużej mierze. Wyremontowano szkołę, wcześniej była w opłakanym stanie. Zmieniło się prowadzenie kuratorium. Wcześniej było to kuratorium w Warszawie, a teraz w Radomiu. Generalnie nastąpił wzrost infrastruktury. 2. Czy te zmiany miały wpływ na młodzież? W pewnym sensie tak, mamy m.in. lepsze warunki do nauki, pomoce dydaktyczne, sale. Łatwiejszy dojazd do szkoły dzięki autobusom. 3. Jakie ważne obiekty powstały na terenie gminy? Powstało wiele obiektów. Ważne obiekty to np. oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna.   A jeśli chodzi o pomniki? Takie najważniejsze to pomnik pomordowanych ludzi z Grabowa w Czerwonce, tablica upamiętniająca 350 rocznicę potopu szwedzkiego, wspólny pomnik zabitych ludzi w Magnuszewie, krzyż i kopiec upamiętniający potop szwedzki w Rozniszewie. 4. Czy zmalało bezrobocie w ciągu tych 20 lat? Powiem tak, że gdy tu przyszedłem nie było jako takiego bezrobocia. Teraz jest tego wzrost, ale utrzymuje się na takim samym poziomie. Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Utrzymuje się to na poziomie średnim około 10%-15%. To są różne okresy . W zależności jaka jest koniunktura w Grabowie. Jest to wolny rynek. Mieszkańcy mają możliwość zatrudnienia np.: teraz na stacji kolejowej jest o wiele więcej samochodów niż kiedyś… 5. Jak zmieniła się gęstość zaludnienia? Jesteśmy taką gminą, gdzie ludność to około 3700 do Jesteśmy jedyną gminą gdzie w roku 2009 przybyło 30 osób. Struktura zatrudnienia zmienia się. Z Łękawicy ludzie przenoszą się do większych miast, ale osoby z Warszawy budują się tu i przenoszą. Brakuje działek do budowy. Ludnościowo nie jesteśmy gminą dużą, 50% całego obszaru zajmują lasy. 6. Jakie wydarzenia kulturalne miały miejsce w naszej gminie? Jednym z największych wydarzeń kulturalnych to 350 rocznica walk ze Szwedami. W 2005 roku odbyły się dożynki gminne, uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające walki. W tym roku odbędą się dożynki gminne 29 sierpnia.

9 STRAŻ POŻARNA Rozbudowano budynek Straży Pożarnej. Powstała sala, na której odbywają się różnego rodzaju uroczystości. Przed budynkiem wybudowano kapliczkę świętego Jerzego – patrona strażaków. Zakupiono nowe wozy strażackie i dobudowano dla nich garaże.

10 ZABYTKI I POMNIKI Pomnik Marii Komornickiej

11 POMNIKI UPAMIĘTNIAJĄCE WAŻNE WYDARZENIA I LUDZI
Od lewej: cmentarz z I wojny światowej ( ), mogiła na Czerwonce przypominająca o śmierci ludzi rozstrzelanych przez Hitlerowców, pomnik upamiętniający zrzut Cichociemnych.

12 SZKOŁA -w 2006 r. szkoła została wyremontowana (ocieplono ją, wymieniono otwory okienne, wymieniono posadzki) -odremontowano kuchnię szkolną -w 2010 r. odnowiono starą część szkoły, która ją reprezentuje.

13 Od lewej: sala gimnastyczna, plac zabaw, dom nauczyciela oraz oddział zerowy, boiska szkolne, piece olejowe, sala informatyczna.

14 TEREN KOŚCIOŁA Plebania Kościół św. Trójcy
Tablica upamiętniająca 350 rocznicę walk ze Szwedami Grób rodziny Komornickich Grób ks. Rejdaka Popiersie kard. Stefana Wyszyńskiego

15 PRACĘ WYKONAły: Ucznennice kl. Ib Publicznego Gimnazjum im. Gen. Władysława Andersa w Grabowie nad Pilicą. Od lewej: Aleksandra Szeląg, Laura Giza, Klaudia Niesłuchowska, Karolina Cicholwas, Magdalena Szczygieł. Naszym opiekunem był nauczyciel od historii pan Jacek Cichowski.


Pobierz ppt "20 lat Samorządu w Grabowie nad Pilicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google