Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM W WOJCIESZKOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM W WOJCIESZKOWIE"— Zapis prezentacji:

1

2 GIMNAZJUM W WOJCIESZKOWIE
20 lat z gminą WOJCIESZKÓW

3 Program „20 lat wspólnie”
Centrum Edukacji Obywatelskiej, wspierane przez Ministra Edukacji Narodowej, inicjatora ogłoszenia roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, a także przez ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządów terytorialnych, zaprosiło samorządy, szkoły, uczniów i nauczycieli do udziału w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”. Celem Akcji jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypada 27 maja 2010 roku. Akcja zachęci mieszkańców do docenienia pozytywnej działalności samorządów poprzez pokazanie, co się zmieniło w okolicy dzięki władzom lokalnym.

4 Krótko o gminie Gmina Wojcieszków położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego i rozciąga się wzdłuż rzeki Bystrzyca. Liczy 7210 mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni ha. Gmina ma typowo rolniczy charakter. Obecnie gminę tworzy 22 wsie. Wojcieszków leży na trasie Łuków, Kock, Lublin w odległości 18 km od Łukowa.

5 Budynek urzędu gminy

6 Władze gminy Wójt Gminy - Janusz Wylotek
Sekretarz Gminy - Barbara Lotek Skarbnik Gminy - Zofia Smarz Dyrektor GZEAS-u - Zofia Mazur

7 Wójt gminy Wojcieszków
Wójtem gminy Wojcieszków już od 3 kadencji jest mieszkaniec Wojcieszkowa – Janusz Wylotek.

8 Rada gminy Członkowie Rady Gminy: Andrzej Barszcz Janusz Barszcz
Waldemar Bujak Witold Burdach Marian Grabiec Mieczysław Jóźwik Zdzisław Kaliński Marek Kasak Stanisław Kopyść Jarosław Ksok Andrzej Mazurek Kazimierz Osiak Jerzy Suska Stanisław Wardak Mirosław Zacharski

9 Przewodniczący rady gminy
Przewodniczącym Rady Gminy Wojcieszków jest Janusz Barszcz. Działa on w naszej gminie drugą kadencje.

10 Krok pierwszy „LEKCJE O SAMORZĄDNOŚCI”

11 - 21 kwietnia – wizyta władz gminy w szkole (wójt gminy, sekretarz gminy, dyrektor GZEAS-u ) -6 maja wizyta uczniów w urzędzie gminy Wojcieszków (zapoznanie z o osiągnięciami gminy i planami na najbliższą przyszłość, zwiedzenie pomieszczeń urzędu gminy, zapoznanie się z pracą poszczególnych referatów)

12 KROK DRUGI „DZIAŁANIA MŁODZIEŻOWYCH GRUP BADAWCZYCH”

13 W dniu 7 maja odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniu, jak przygotować się do wywiadu. Uczniowie podzielili się na grupy i ustalili z kim przeprowadzą wywiady, które ukażą, jakie działania wykonał samorząd gminny w okresie ostatnich 20 lat. 11 maja odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy. Jedna z grup badawczych udała się do sali konferencyjnej, aby zaobserwować, jak wygląda przebieg sesji, jak pracują radni, jak wygląda zatwierdzanie uchwał.

14 Przeprowadziliśmy wywiady,
m.in. z Panem Wójtem, przewodniczącym rady gminy, panią prezes Towarzystwa Przyjaciół Wojcieszkowa, radnymi, mieszkańcami gminy, członkami naszych rodzin.

15 Ciekawą formą zbierania informacji był sondaż uliczny.
W dniu 7 maja grupa badawcza wybrała się na miejscowe targowisko, aby zapoznać się z opinią mieszkańców gminy na temat pracy naszego samorządu gminnego. Nie wszyscy mieszkańcy chcieli udzielać wywiadu do kamery. Na ogół opinie były pozytywne. Zarejestrowaliśmy kilka wywiadów na filmie.

16 Inna grupa badawcza odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną, gdzie szukała informacji w czasopismach i innych dokumentach na temat działań samorządu gminnego. Praca okazała się owocna. Zebraliśmy wiele wycinków z gazet, które wykorzystaliśmy w gazetkach. Dużą pomoc okazały panie bibliotekarki.

17 „Owoce naszej pracy” wywiady

18 Wywiad z wójtem Rozmawiały: K.Strzyżak, J.Wójcik, E.Żendełek

19 Wywiad z przewodniczącym Rady gminy
Rozmawiała: J.Jalowska

20 Wywiad z prezesem towarzystwa przyjaciół Wojcieszkowa
Rozmawiały: J.Jalowska, I.Kozak

21 Wywiad z radnym panem waldemarem b.
Co nowego powstało na terenie naszej gminy? Na terenie naszej gminy zostały wybudowane zadaszenia przy przystankach autobusowych. Powstał także Zespół Szkół w Wojcieszkowie, w którym mieści się szkoła podstawowa, przedszkole i gimnazjum, powstała również duża wielofunkcyjna sala gimnastyczna. […] Rozmawiali:

22 Wywiad z radnym panem witoldem b.
Jakie zmiany wpłynęły na dobro środowiska? -Jest wybudowana oczyszczalnia ścieków. No i myślę, że w najbliższym czasie będzie jakieś boisko żeby młodzież mogła bardziej dorównywać innej młodzieży w sporcie.

23 Jak zmieniły się urzędy w naszej gminie?
WYWIAD Z PANIĄ HALINĄ O. Jak zmieniły się urzędy w naszej gminie? Jeżeli chodzi o urzędy to powstała nowa gmina, gdzie można załatwić chyba większość spraw, raczej niewiele osób jeździ do Łukowa chyba tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy ja pójdę do gminy i załatwiam różne sprawy pracownicy gminy obsługują mnie bardzo dobrze, jest to miła obsługa i uważam, że inni mieszkańcy są obsługiwani tak samo. W okresie dwudziestu lat powstał budynek Poczty Polskiej. Budynek Straży Pożarnej, dawniej był to stary budynek. […] Rozmawiali: M.Ociesa, T.Izdebski

24 Wywiad z sołtysem panem Ryszardem p.
Jakie zmiany zaszły w ciągu 20-stu lat w naszej gminie? Najważniejszą zmianą jest nie wątpliwie wodociąg , który bardzo ułatwił życie mieszkańcom. Poza tym główne drogi dojazdowe są utwardzone za pomocą asfaltu. Natomiast na dróżkach polnych w większości znajduje się żużel. Dobudowano mieszkalną cześć szkoły, w której obecnie znajduje się sala komputerowa, mieszkanie oraz kotłownia. Niedawno w placówce oświaty został przeprowadzony remont , wymieniono okna oraz centralne ogrzewanie , zmodernizowano pracownię informatyczną. Na początku mojej pierwszej kadencji utworzono sklep należący do GS-u. Obecnie jest własnością prywatnego właściciela. Ponadto na terenie mojej miejscowości umieszczono kontenery na śmieci. Teraz są one zastąpione specjalnymi workami. Rozmawiały: K.Piotrowska, M.Zdunek

25 Wywiad z byłym kierownikiem Gops-U panią Teodozją ł.
Jakie zmiany zaszły na terenie gminy w ciągu ostatnich 20 lat? W okresie ostatnich 20 lat w Gminie Wojcieszków zaszły następujące zmiany: Nowy budynek Urzędu Gminy Budynek Szkoły w Wojcieszkowie Sale gimnastyczne przy szkole w Wojcieszkowie i Wólce Domaszewskiej Zwodociągowano wszystkie sołectwa w Gminie. Wybudowano oczyszczalnie ścieków oraz kanalizację w miejscowości Wojcieszków W zakresie budownictwa drogowego wybudowano dużo dróg o nawierzchni utwardzonej i bentonicznej. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w komputery oraz podłączone do Internetu. Rozmawiały: K.Piotrowska, M.Zdunek

26 Wywiad z byłym przewodniczącym rady gminy panem Jerzym J.
Jakie zmiany zauważa Pan na terenie naszej gminy? Osiągnięciem ówczesnego samorządu Gminy Wojcieszków było powszechne wodociągowanie, tak w ostatnich kilku latach (bez mojego udziału) była budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Te dwie inwestycje w moim przekonaniu są podstawą budowy całej infrastruktury służącej społeczności naszej gminy. W sensie ogólnym samorząd lokalny (gminny) udowodnił mimo wielu niedociągnięć swój cel istnienia w tym głównie to, że to mieszkańcy gminy a nie ktoś z góry wybierają swoich przedstawicieli do samorządu, który jest zobowiązany działać w interesie mieszkańców niekoniecznie wąskich grup mieszkańców. Rozmawiała: G.Jóźwik

27 Osiągnięcia naszej gminy

28 DROGI W ostatnich latach wiele dróg lokalnych zostało utwardzonych, a niektóre pokryte nawierzchnią bitumiczną. W wielu sołectwach ułożono estetyczne chodniki, które umożliwiają bezpieczne poruszanie się pieszych

29 z nowoczesną wielofunkcyjną halą sportową i zespołem żywieniowym.
EDUKACJA W zakresie działań inwestycyjnych zbudowano piękny zespół szkół w Wojcieszkowie z nowoczesną wielofunkcyjną halą sportową i zespołem żywieniowym.

30 Kultura Na terenie gminy Wojcieszków występuje szereg atrakcji: zabytkowy park, zagospodarowany Plac Próchniewicza, Kościół Parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, biblioteka publiczna i grób trzeciej żony H. Sienkiewicza.

31 GOSPODARKA WODNA Powstanie sieci wodociągowej
w gminie, gdzie większość sołectw ma dostęp do bieżącej wody. Uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków wraz z lokalną siecią kanalizacyjną dla Wojcieszkowa. Problem usuwania odpadów stałych został po części rozwiązany poprzez organizację zbiórki worków z terenu gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej

32 Życie kulturalne Izba Regionalna w Wojcieszkowie utworzona została 1991 r przy Towarzystwie Przyjaciół Wojcieszkowa, którego prezesem jest Jadwiga Józwik. Eksponaty zgromadzone umożliwiają nie tylko poznanie przeszłości, ale zbliżają do ludzi, którzy żyli tu na początku XIX w. W izbie wystawione są przedmioty wytworzone przed I wojną światową będące w powszechnym użyciu. Prezentowane są więc meble, elementy wyposażenia wnętrz, liczne przedmioty użytkowe i dekoracyjne (np. porcelana, szkło, wyroby artystyczne i codziennego użytku).

33 Lutnia – Ludowy zespół z Wojcieszkowa
Zespół śpiewaczy "Lutnia" został założony przy Towarzystwie Przyjaciół Wojcieszkowa w roku Zespół prowadzi Pani Jadwiga G. Może on pochwalić się dużą aktywnością w zakresie krzewienia miejscowej tradycji ludowej i folkloru.

34 Sondaż uliczny „ co myślą mieszkańcy o władzach gminy wojcieszków ?”

35 „Finał akcji” Uwieńczeniem naszej pracy był udział w uroczystej sesji rady gminy 30 maja roku, na której przedstawiliśmy naszą prezentacje dotyczącą zmian w naszej gminie w ciągu ostatnich 20 lat.

36 podsumowanie Uczniowie naszego gimnazjum poprzez program „20 lat wspólnie” zapoznali się ze specyfiką pracy samorządu terytorialnego. Była to świetna lekcja historii, podczas której można było dostrzec zmiany, jakie zaszły w naszej gminie w okresie ostatniego dwudziestolecia. Młodzież pozytywnie ocenia działalność naszego samorządu lokalnego.

37 Prezentację przygotowali
1994, Kinga Strzyżak, IIIa 1994, Ewelina Żendełek, IIIa 1994, Justyna Wójcik, IIIa 1994, Bartłomiej Sęk, IIIa 1994, Izabela Kozak, IIId 1994, Justyna Jalowska, IIIb Opiekunowie: Zofia Sobiech Halina Latoch Bożena Zacharska


Pobierz ppt "GIMNAZJUM W WOJCIESZKOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google