Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena skażenia mikrobiologicznego podczas operacji onkologicznych z jednoetapową rekonstrukcją w obrębie głowy i szyi Klinika Nowotworów Głowy i Szyi,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena skażenia mikrobiologicznego podczas operacji onkologicznych z jednoetapową rekonstrukcją w obrębie głowy i szyi Klinika Nowotworów Głowy i Szyi,"— Zapis prezentacji:

1 Ocena skażenia mikrobiologicznego podczas operacji onkologicznych z jednoetapową rekonstrukcją w obrębie głowy i szyi Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Kawecki Autorzy: Mazurek M., Nowakowski F., Włodarczyk A., Głuski M., Jaworowski J., Rysz M.

2 Wstęp: Długie operacje resekcji guzów głowy i szyi z jednoetapową rekonstrukcją niosą za sobą duże ryzyko związane z zakażeniem. Ocena rodzaju czynników zakaźnych i częstości ich występowania jest istotna w celu uniknięcia możliwych komplikacji Ewaluacja czynnika zakaźnego Ocena możliwych komplikacji Poprawa wyników leczenia

3 Materiał i Metodyka: Nasza praca jest badaniem prospektywnym, zaakceptowanym przez komisję bioetyczną; Badanie zostało przeprowadzone podczas długich operacji onkologicznych z jednoetapową rekonstrukcją; Próbki były pobierane z umytego pola operacyjnego i obłożenia chirurgicznego co 2 godziny (w 0,2,4,6); Wykonano badanie mikrobiologiczne wg standardowego protokołu badawczego; Próbki zostały podzielone na grupy wg długości operacji; Do analizy wyników użyto programu Statistica.

4 Wyniki: 39 Pacjentów w Badaniu, 185/250 zainfekowanych próbek; Wystąpiło 8 późniejszych komplikacji, z czego 2/8 mikrobiologiczne 6/8 naczyniowe; W 0 godzinie operacji 28/39 (p. operacyjne) i 18/39 (obłożenie) skażonych próbek! Antybiogram: Amoksycyl.+kw.klaw. 1/22, Penicylina 0/11, Klindamycyna 3/23, Gentamycyna 4/21, Tetracyklina 7/19, Wankomycyna 0/16, Ciprofloksacyna 1/20, Ceftriakson 2/16. *Jedna próbka mogła być zakażona przez więcej niż jeden patogen, przedstawione na wykresie wyniki dotyczą najczęstszych patogenów Typy wyhodowanych patogenów:Wyniki z operacji >6h i 4-6h:

5 Wnioski: Ilość zakażonych próbek z pola operacyjnego najdłuższych operacji nie wzrasta w czasie; Największa ilość skażonych próbek z pola operacyjnego została zaobserwowana w 2 godzinie operacji, co koreluje czasowo z zakończeniem resekcji guza; Najczęstszymi patogenami: Staph. MSN, Strept. Spp., Propionibacterium acnes; Pomimo standardowych procedur aseptycznych bardzo często dochodzi do zakażenia pola i obłożenia chirurgicznego. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji.


Pobierz ppt "Ocena skażenia mikrobiologicznego podczas operacji onkologicznych z jednoetapową rekonstrukcją w obrębie głowy i szyi Klinika Nowotworów Głowy i Szyi,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google