Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie neuronawigacji w połączeniu z techniką mikroskopową i endoskopową w leczeniu patologii okołosiodłowych - doświadczenia wstępne. W.Bonicki,J.Kunicki,P.Poppe,R.Michalik,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie neuronawigacji w połączeniu z techniką mikroskopową i endoskopową w leczeniu patologii okołosiodłowych - doświadczenia wstępne. W.Bonicki,J.Kunicki,P.Poppe,R.Michalik,"— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie neuronawigacji w połączeniu z techniką mikroskopową i endoskopową w leczeniu patologii okołosiodłowych - doświadczenia wstępne. W.Bonicki,J.Kunicki,P.Poppe,R.Michalik, P.Nauman,A.Oziębło Klinika Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie Warszawa

2 Nowoczesne technologie wspomagające działania neurochirurgiczne w zakresie operacji guzów przysadki: Endoskopia Endoskopia Neuronawigacja Neuronawigacja Obrazowanie śródopreacyjne Obrazowanie śródopreacyjne Radiochirurgia/ radioterapii sterotaktyczna Radiochirurgia/ radioterapii sterotaktyczna

3 Cele: Wstępna ocena przydatności systemu nawigacji kierowanej obrazem w operacjach transsphenoidalnych. Wstępna ocena przydatności systemu nawigacji kierowanej obrazem w operacjach transsphenoidalnych. Porównanie czasu trwania zabiegu wykonywanego klasycznie i z użyciem systemu neuronawigacji Porównanie czasu trwania zabiegu wykonywanego klasycznie i z użyciem systemu neuronawigacji Ocena dokładności systemu nawigacji w operacjach transsphenoidalnch. Ocena dokładności systemu nawigacji w operacjach transsphenoidalnch.

4 Materiał i metodyka W okresie od X X 2005 operowano 62 chorych z guzami okolicy okołosiodłowej. W okresie od X X 2005 operowano 62 chorych z guzami okolicy okołosiodłowej. W tym wg rozpoznania hist.pat: Gruczolaki przysadki – 54 ( makro- 35, mikro- 9,re -10) Gruczolaki przysadki – 54 ( makro- 35, mikro- 9,re -10) Craniopharyngioma -3 Craniopharyngioma -3 Rak zatoki klinowej - 2 Rak zatoki klinowej - 2 Esthesioneuroblastoma - 2 Esthesioneuroblastoma - 2 Dysplazja włóknista - 1 Dysplazja włóknista - 1

5 Materiał i metodyka 52 chorych ( 84 %) operowano drogą transsphenoidalną z wykorzystaniem techniki mikrochirurgicznej lub endoskopowej. 52 chorych ( 84 %) operowano drogą transsphenoidalną z wykorzystaniem techniki mikrochirurgicznej lub endoskopowej. U 17 ( 32%) operowanych drogą transsphenoidalną wspomagano się systemem nawigacji Stealth Station,Medtronic. U 17 ( 32%) operowanych drogą transsphenoidalną wspomagano się systemem nawigacji Stealth Station,Medtronic.

6 Grupy chorych Grupa 1 (n=35) operowani metodą transsphenoidalną z użyciem podglądu fluorosokpowego. (Reo - 3 ) Grupa 1 (n=35) operowani metodą transsphenoidalną z użyciem podglądu fluorosokpowego. (Reo - 3 ) Grupa 2 ( n= 17 ) operowani metodą transsphenoidalną z użyciem systemu Neuronawigacji ( Reop – 7) Grupa 2 ( n= 17 ) operowani metodą transsphenoidalną z użyciem systemu Neuronawigacji ( Reop – 7)

7 Obrazowanie przedoperacyjne Obrazowanie przedoperacyjne Wszyscy operowani chorzy w okresie w przedoperacyjnym tj. maks.4-6 tyg.przed operacją mieli wykonane diagnostyczne badanie MR. Wszyscy operowani chorzy w okresie w przedoperacyjnym tj. maks.4-6 tyg.przed operacją mieli wykonane diagnostyczne badanie MR. Pacjenci u których planowano zastosowanie nawigacji śródoperacyjnej systemem kierowanym obrazem mieli dodatkowo wykonywane badanie TK głowy oraz badanie MR wg.protokołu do neuronawigacji. Pacjenci u których planowano zastosowanie nawigacji śródoperacyjnej systemem kierowanym obrazem mieli dodatkowo wykonywane badanie TK głowy oraz badanie MR wg.protokołu do neuronawigacji.

8 Obrazowanie przedoperacyjne Badania w protokole do neuronawigacii wykonywano ze znacznikami przymocowanymi do głowy chorego śr.6 ( 4 – 10 ). Badania w protokole do neuronawigacii wykonywano ze znacznikami przymocowanymi do głowy chorego śr.6 ( 4 – 10 ). Protokół badania wykorzystywanego do neuronawigacji zakłada wykonanie serii przekrojów axialnych o grubośc warstwy 1- 2 mm, obejmujących warstwy od podniebienia twardego do szczytu głowy Protokół badania wykorzystywanego do neuronawigacji zakłada wykonanie serii przekrojów axialnych o grubośc warstwy 1- 2 mm, obejmujących warstwy od podniebienia twardego do szczytu głowy Badanie MR wykonywano po podaniu kontrastu. Badanie MR wykonywano po podaniu kontrastu. Badanie TK wykonywano bez kontrastu Badanie TK wykonywano bez kontrastu

9 Faza przygotowawcza Ułożenie Ułożenie Fuzja badania MR i TK Fuzja badania MR i TK Rejestracja Rejestracja Wstępne sprawdzenie dokładności działania systemu nawigacji Wstępne sprawdzenie dokładności działania systemu nawigacji

10 Fuzja obrazów MR i TK

11 REKONSTRUKCJA MODELU 3D

12 REJESTRACJA

13 Faza operacji Od rozpoczęcia procedury inwazyjnej /nacięcie, wprowadzeni endoskopu/ Od rozpoczęcia procedury inwazyjnej /nacięcie, wprowadzeni endoskopu/ Do zakończenia operacji. Do zakończenia operacji.

14 NAWIGACJA ŚRÓDOPERACYJNA

15

16

17 Ocena dokładności Ocenianiano dokładność wskazań systemu nawigacji względem charakterystycznych punktów anatomicznych tj.kolec nosowy przedni, dziób i grzebień klinowy, najniższy punkt dna siodła Ocenianiano dokładność wskazań systemu nawigacji względem charakterystycznych punktów anatomicznych tj.kolec nosowy przedni, dziób i grzebień klinowy, najniższy punkt dna siodła

18 Metoda Czas trwania poszczególnych faz ustalano w oparciu o retrospekywną analizę standardowej dokumentacji dtyczącej leczenia operacyjnego ( karty znieczulenia, księgi operacyjne, opisy operacji). Czas trwania poszczególnych faz ustalano w oparciu o retrospekywną analizę standardowej dokumentacji dtyczącej leczenia operacyjnego ( karty znieczulenia, księgi operacyjne, opisy operacji).

19 Wyniki Czas trwania procedury Grupy operowanych Czas trwania Śr. ( zakres) min. Faza wstępna Faza operacji Gr.1 (Fluoroskopia) N = ( ) min 76 ( 32 – 185) min Gr.2 ( Nawigacja StS) N = (43 – 76 ) min 83 ( ) min 83 ( ) min

20 Czas trwania procedury w przypadku reoperacji Reoperacje Czas trwania Śr. ( zakres) min. Faza operacji Gr.1 (Fluoroskopia) N = ( 86 – 185) min Gr.2 ( Nawigacja StS) N = 7 95 ( ) min

21 Wyniki Nie obserwowano różnic w ilości powikłań wczesnych pomiędzy obu grupami chorych. Nie obserwowano różnic w ilości powikłań wczesnych pomiędzy obu grupami chorych.

22 Wyniki Średni błąd wskazań topograficznych punktów wynosił 1,8 0,5 mm, co nie odbiegało od zakładanej dokładności systemu ( 2 mm)

23 Pozwala na odniesienie położenia narzędzia względem wielopłaszczyznowych przekrojów badania obrazowego. Pozwala na odniesienie położenia narzędzia względem wielopłaszczyznowych przekrojów badania obrazowego. Ułatwia wyznaczanie linii pośrodkowej w jamie nosa i zatoce klinowej względem płaszczyzny poziomej i czołowej Ułatwia wyznaczanie linii pośrodkowej w jamie nosa i zatoce klinowej względem płaszczyzny poziomej i czołowej Umożliwia pośrednią ocenę radykalności zabiegu Umożliwia pośrednią ocenę radykalności zabiegu Zalety zastosownia systemu neuronawigacij w operacji transsphenoidalnej

24 Zalety zastosownia systemu neuronawigacij w operacji transsphenoidalnej z użyciem endoskopu Ułatwia orientację topograficzna w zatoce klinowej - przypadku braku charakterystycznych punktów anatomicznych – /guz, reoperacja/ Ułatwia orientację topograficzna w zatoce klinowej - przypadku braku charakterystycznych punktów anatomicznych – /guz, reoperacja/ Operacja poza obszarem zatoki klinowej / fuzja TK i MRI/ - wewnątrzczaszkowo - okreslenie granicy zmiany patologicznej, położenia ICA, N II Operacja poza obszarem zatoki klinowej / fuzja TK i MRI/ - wewnątrzczaszkowo - okreslenie granicy zmiany patologicznej, położenia ICA, N II

25 Wnioski Neuronawigacja w istotny sposób ułatwia śródoperacyjną orientację anatomiczną Neuronawigacja w istotny sposób ułatwia śródoperacyjną orientację anatomiczną Metoda ta pozwala na zwiększenie radykalności operacji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powikłań Metoda ta pozwala na zwiększenie radykalności operacji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powikłań Szczególna przydatność metody w operacjach transsphenoidalnch znajduje w przypadkach powtórnych opreacji. Szczególna przydatność metody w operacjach transsphenoidalnch znajduje w przypadkach powtórnych opreacji.

26 Wnioski Zastosowanie systemu neuronawigacji wydaje się nieco przedłużać czas trwania zabiegu głównie przez wydłużenie czasu fazy wstępnej procedury. Zastosowanie systemu neuronawigacji wydaje się nieco przedłużać czas trwania zabiegu głównie przez wydłużenie czasu fazy wstępnej procedury. W przypadku reoperacji średni czas zabiegu ulega jednak skróceniu. W przypadku reoperacji średni czas zabiegu ulega jednak skróceniu. Z uwagi na zmieniający się kształt i objętość loży po guzie ocena radykalności usunięcia guza może być tylko pośrednia i nie zawsze adekwatna. Z uwagi na zmieniający się kształt i objętość loży po guzie ocena radykalności usunięcia guza może być tylko pośrednia i nie zawsze adekwatna.

27 Wnioski W przypadkach w których nie istnieje podejrzenie trudności z lokalizacją topograficzną str.linii pośrodkowej, przy jednoczesnym zastosowaniu techniki endoskopowej używanie systemu nawigacji nie wydaje się konieczne. W przypadkach w których nie istnieje podejrzenie trudności z lokalizacją topograficzną str.linii pośrodkowej, przy jednoczesnym zastosowaniu techniki endoskopowej używanie systemu nawigacji nie wydaje się konieczne. Biorą pod uwagę wstępne doświadczenia z metodą chirurgii przysadki kierowanej obrazem uzasadnione wydaje się stosowanie jej w przypadku reoperacji, oraz w przypadkach trudnych konfiguracji topograficzych guza i str.anatomicznych ( zmiany bliznowate, odmiany anatomiczne, znaczna ekspansja pozasiodłowa guza itp..) Biorą pod uwagę wstępne doświadczenia z metodą chirurgii przysadki kierowanej obrazem uzasadnione wydaje się stosowanie jej w przypadku reoperacji, oraz w przypadkach trudnych konfiguracji topograficzych guza i str.anatomicznych ( zmiany bliznowate, odmiany anatomiczne, znaczna ekspansja pozasiodłowa guza itp..)


Pobierz ppt "Zastosowanie neuronawigacji w połączeniu z techniką mikroskopową i endoskopową w leczeniu patologii okołosiodłowych - doświadczenia wstępne. W.Bonicki,J.Kunicki,P.Poppe,R.Michalik,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google