Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 ROK w województwie lubelskim Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 ROK w województwie lubelskim Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 2008 ROK w województwie lubelskim Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne - co 1 godzinę 8 minut kradzież mienia - co 1 godzinę 8 minut kradzież mienia - co 1 godzinę, 43 minuty kradzież z włamaniem - co 1 godzinę, 43 minuty kradzież z włamaniem - co 8 godzin, 4 minuty przestępstwo rozbójnicze - co 8 godzin, 4 minuty przestępstwo rozbójnicze - co 9 godzin, 43 minuty bójkę lub pobicie - co 9 godzin, 43 minuty bójkę lub pobicie - co 43 godziny 22 minuty kradzież samochodu - co 43 godziny 22 minuty kradzież samochodu

4 2008 ROK w województwie lubelskim Wszczęto postępowań przygotowawczych Wszczęto postępowań przygotowawczych - w tym o przestępstwa kryminalne postępowań - w tym o przestępstwa kryminalne postępowań podejrzanych podejrzanych Zabezpieczono mienie w postępowaniach Zabezpieczono mienie w postępowaniach wartości zł. wartości zł.

5 System Ocenny Komend Wojewódzkich Policji 2008 Dynamika wszczęć Dane obliczane zbiorczo dla 5 kategorii: bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu Nastąpił spadek ilości przestępstw: rozbojówo 99 bójeko 24 kradzieży z włamaniemo 723 kradzieżyo 672 kradzieży samochoduo 73

6 System Ocenny Komend Wojewódzkich Policji 2008 Wykrywalność Dane obliczane zbiorczo dla 5 kategorii: bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu Wskaźnik wykrywalności względem 2007 r. dla: rozbojów spadło 5% bójek spadło 3,8% kradzieży z włamaniem wzrósło 4% kradzieży wzrósło 0,7% kradzieży samochodu wzrósło 4,1%

7 System Ocenny Komend Wojewódzkich Policji 2008 Zabezpieczenie mienia Wskaźniki osiągnięte w 2008 roku: Liczba postępowań, w których dokonano zabezpieczenia mienia Ogólna liczba postępowań zakończonych wynikiem pozytywnym

8 System Ocenny Komend Wojewódzkich Policji 2008 Poszukiwania Liczba zatrzymanych osób i ustalonych miejsc pobytu na koniec 2008 roku wyniosła: Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca jednostek terenowych KWP (w zakresie poszukiwania osób) z oficerami kontaktowymi Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji Wydziału Wywiadu Kryminalnego, co skutkowało zatrzymaniem za granicami kraju m.in. 3 szczególnie niebezpiecznych przestępców: Marka Bawolskiego ps.Bizon (za zabójstwo, zatrz. w Wielkiej Brytanii), Marka Bawolskiego ps.Bizon (za zabójstwo, zatrz. w Wielkiej Brytanii), Władysława Wiśniewskiego ps.Rancio (za zabójstwo, zatrz. we Francji) Władysława Wiśniewskiego ps.Rancio (za zabójstwo, zatrz. we Francji) Marcina Bartkiewicza ps.Doktor (za rozboje, zatrz. w Wielkiej Brytanii) Marcina Bartkiewicza ps.Doktor (za rozboje, zatrz. w Wielkiej Brytanii)

9 Poszukiwania STAN I EFEKTY POSZUKIWAŃ OSÓB UKRYWAJĄCYCH SIĘ PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (liczenie osób) 1 /1 JEDNOSTKIIlość os. posz. na dzień Zarejestr. osób w badanym okresie -2 Zatrzymano osób -3Wyrej. os. z pow. innych niż zatrz -4 Ilość os. posz. na dzień SKUTECZNOŚĆ POSZUKIWAŃ (5/1) Nakaz List gończy Ogółem* posz. proc Nakaz List gończy Ogółem* posz. proc Nakaz List gończy Ogółem* posz. proc Przedawnienie Ogółem* posz. proc Nakaz List gończy Ogółem* posz. proc Nakaz List gończy Listy gończe + Nakazy PO KWP Poznań ,060,860,93 GD KWP Gdańsk ,010,850,96 LU KWP Lublin ,040,890,96 LD KWP Łódź ,080,880,96 OL KWP Olsztyn ,120,870,96 GO KWP Gorzów Wlkp ,990,960,97 WA KWP Radom ,110,830,97 WR KWP Wrocław ,040,920,99 KK KWP Kraków ,050,891,00 KI KWP Kielce ,070,931,00 BK KWP Białystok ,03 RZ KWP Rzeszów ,080,981,03 SC KWP Szczecin ,100,971,05 OP KWP Opole ,081,031,06 KA KWP Katowice ,170,961,07 BG KWP Bydgoszcz ,250,881,08 WA KSP Warszawa ,271,001,10 Ogółem* ,100,921,01

10 Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych

11 Wykrywalność przestępstw

12 Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa kryminalne

13 Wykrywalność przestępstw kryminalnych

14 Przestępstwa gospodarcze Ilość wszczętych postępowań Ilość wszczętych postępowań Wykrywalność Ilość stwierdzonych postępowań Ilość stwierdzonych postępowań

15 Przestępstwa korupcyjne Ilość wszczętych postępowań Ilość wszczętych postępowań Wykrywalność Ilość stwierdzonych postępowań Ilość stwierdzonych postępowań

16 Przestępstwa narkotykowe Ilość wszczętych postępowań Ilość wszczętych postępowań Wykrywalność Ilość stwierdzonych postępowań Ilość stwierdzonych postępowań

17 Wyniki Pracy Pionu Kryminalnego KWP w Lublinie w 2008 roku W województwie lubelskim od 2004 roku odnotowuje się spadek dynamiki postępowań wszczętych. W województwie lubelskim od 2004 roku odnotowuje się spadek dynamiki postępowań wszczętych. W ciągu ostatnich 5 lat liczba czynów stwierdzonych w prowadzonych postępowaniach spadła o ok. 23 %. W ciągu ostatnich 5 lat liczba czynów stwierdzonych w prowadzonych postępowaniach spadła o ok. 23 %. Jednocześnie w okresie tym stale wzrasta wykrywalność przestępstw ogółem, jak również w kategorii przestępstw kryminalnych. Jednocześnie w okresie tym stale wzrasta wykrywalność przestępstw ogółem, jak również w kategorii przestępstw kryminalnych. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII: Na podstawie bazy AFIS ustalono przynależność śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń w 46 postępowaniach. Na podstawie bazy AFIS ustalono przynależność śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń w 46 postępowaniach. Ponadto w wyniku przeszukania Bazy Danych DNA,w jednym przypadku dopasowano profil DNA. Ponadto w wyniku przeszukania Bazy Danych DNA,w jednym przypadku dopasowano profil DNA.

18 Wyniki Pracy Pionu Kryminalnego KWP w Lublinie w 2008 roku wartość mienia zabezpieczonego ( w zł) wartość mienia odzyskanego (w zł) wielkość strat (w zł) wskaźnik skuteczności (%) 7,65,97,317,412,611,1 Wyszczególnienie * Liczba postępowań, w których dokonano zabezpieczenia mienia Ogólna liczba postępowań zakończonych wynikiem pozytywnym Wartość wskaźnika 0,720,932,8510,2415,6520,55 Dane w powyższych tabelach uzyskano z systemu STATYS * do wyliczenia wskaźnika w 2008 r. nie uwzględniono postępowań z art. 178 a § 2 kk maleje wysokość stratOd 2005 roku maleje wysokość strat spowodowanych przestępstwami. Stale rośnie liczba postępowań, w których funkcjonariusze zabezpieczyli mienie sprawców

19 Wyniki Pracy Pionu Kryminalnego KWP w Lublinie w 2008 roku Dotychczasowe doświadczenie wskazuje jednak, że przestępcy coraz częściej starają się ukryć lub zalegalizować swój majątek poprzez przepisywanie go na członków rodziny lub osoby podstawione, a także wykorzystując bardzo skomplikowane operacje finansowe, dlatego w chwili obecnej konieczne staje się powołanie specjalistycznych komórek zajmujących się ustalaniem takiego majątku celem zabezpieczenia go na potrzeby toczącego się postępowania. W związku z powyższym Lubelski Komendant Wojewódzki Policji wydał polecenie utworzenia w ramach Wydziału d/w z PG KWP Zespołu ds. Odzysku Mienia.

20

21 Zadania do realizacji przez służbę kryminalną w KWP w Lublinie w 2009 roku Zintensyfikowanie działań w zakresie zwalczania przestępczości: narkotykowej, rozbójniczej, przeciwko mieniu (w szczególności kradzieży z włamaniem) Utrzymanie aktualnie wysokiego poziomu zatrzymań osób poszukiwanych W zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej zwiększenie wykrywalności przestępczości akcyzowej oraz przestępczości związanej z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków unijnych; Zwiększenie nadzoru i koordynacji oraz szkolenie policjantów w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej; Zwiększenie skuteczności wykrywczej Sekcji Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Wydziału Techniki Operacyjnej ukierunkowanej na przestępczość naruszenia praw autorskich i intelektualnych; Aktywowanie Zespołu Odzysku Mienia usytuowanego w Wydziale d/w z PG KWP zajmującego się ustalaniem składników majątkowych osób podejrzanych.


Pobierz ppt "2008 ROK w województwie lubelskim Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google