Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 ROK w województwie lubelskim Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 ROK w województwie lubelskim Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 2008 ROK w województwie lubelskim Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne - co 1 godzinę 8 minut kradzież mienia - co 1 godzinę 8 minut kradzież mienia - co 1 godzinę, 43 minuty kradzież z włamaniem - co 1 godzinę, 43 minuty kradzież z włamaniem - co 8 godzin, 4 minuty przestępstwo rozbójnicze - co 8 godzin, 4 minuty przestępstwo rozbójnicze - co 9 godzin, 43 minuty bójkę lub pobicie - co 9 godzin, 43 minuty bójkę lub pobicie - co 43 godziny 22 minuty kradzież samochodu - co 43 godziny 22 minuty kradzież samochodu

4 2008 ROK w województwie lubelskim Wszczęto 49 151 postępowań przygotowawczych Wszczęto 49 151 postępowań przygotowawczych - w tym o przestępstwa kryminalne 32 885 postępowań - w tym o przestępstwa kryminalne 32 885 postępowań 29 575 podejrzanych 29 575 podejrzanych Zabezpieczono mienie w 4 316 postępowaniach Zabezpieczono mienie w 4 316 postępowaniach wartości 6 934 757 zł. wartości 6 934 757 zł.

5 System Ocenny Komend Wojewódzkich Policji 2008 Dynamika wszczęć Dane obliczane zbiorczo dla 5 kategorii: bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu Nastąpił spadek ilości przestępstw: rozbojówo 99 bójeko 24 kradzieży z włamaniemo 723 kradzieżyo 672 kradzieży samochoduo 73

6 System Ocenny Komend Wojewódzkich Policji 2008 Wykrywalność Dane obliczane zbiorczo dla 5 kategorii: bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu Wskaźnik wykrywalności względem 2007 r. dla: rozbojów spadło 5% bójek spadło 3,8% kradzieży z włamaniem wzrósło 4% kradzieży wzrósło 0,7% kradzieży samochodu wzrósło 4,1%

7 System Ocenny Komend Wojewódzkich Policji 2008 Zabezpieczenie mienia Wskaźniki osiągnięte w 2008 roku: Liczba postępowań, w których dokonano zabezpieczenia mienia 3 888 Ogólna liczba postępowań zakończonych wynikiem pozytywnym 18 919

8 System Ocenny Komend Wojewódzkich Policji 2008 Poszukiwania Liczba zatrzymanych osób i ustalonych miejsc pobytu na koniec 2008 roku wyniosła: 6 565 Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca jednostek terenowych KWP (w zakresie poszukiwania osób) z oficerami kontaktowymi Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji Wydziału Wywiadu Kryminalnego, co skutkowało zatrzymaniem za granicami kraju m.in. 3 szczególnie niebezpiecznych przestępców: Marka Bawolskiego ps.Bizon (za zabójstwo, zatrz. w Wielkiej Brytanii), Marka Bawolskiego ps.Bizon (za zabójstwo, zatrz. w Wielkiej Brytanii), Władysława Wiśniewskiego ps.Rancio (za zabójstwo, zatrz. we Francji) Władysława Wiśniewskiego ps.Rancio (za zabójstwo, zatrz. we Francji) Marcina Bartkiewicza ps.Doktor (za rozboje, zatrz. w Wielkiej Brytanii) Marcina Bartkiewicza ps.Doktor (za rozboje, zatrz. w Wielkiej Brytanii)

9 Poszukiwania STAN I EFEKTY POSZUKIWAŃ OSÓB UKRYWAJĄCYCH SIĘ PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (liczenie osób) 1 /1 JEDNOSTKIIlość os. posz. na dzień 2007.12.31 -1 Zarejestr. osób w badanym okresie -2 Zatrzymano osób -3Wyrej. os. z pow. innych niż zatrz -4 Ilość os. posz. na dzień 2009.01.01 -5 SKUTECZNOŚĆ POSZUKIWAŃ (5/1) Nakaz List gończy Ogółem* posz. proc Nakaz List gończy Ogółem* posz. proc Nakaz List gończy Ogółem* posz. proc Przedawnienie Ogółem* posz. proc Nakaz List gończy Ogółem* posz. proc Nakaz List gończy Listy gończe + Nakazy PO KWP Poznań1270212445925504510921149736248498769661342182544101,060,860,93 GD KWP Gdańsk228612126571467130693554047376771335012652314102867441,010,850,96 LU KWP Lublin1140153445004914434741443184026565769751190136842571,040,890,96 LD KWP Łódź136019775807426964182323676764724918611361474174055991,080,880,96 OL KWP Olsztyn916176736734304512679336915415966828041029154437381,120,870,96 GO KWP Gorzów Wlkp.76715222962264736544522210448368048660759145830880,990,960,97 WA KWP Radom136914144023486626974944030365642621811711525117638651,110,830,97 WR KWP Wrocław2803212185036090568100745456705893128710472906195784411,040,920,99 KK KWP Kraków230112136428432119469943673242608720511682427108061851,050,891,00 KI KWP Kielce1013112627272547257365822652623148664921083105127471,070,931,00 BK KWP Białystok639186334072006487435715823783596138568659192435681,03 RZ KWP Rzeszów10399434010238617445242021190385280503111992241371,080,981,03 SC KWP Szczecin180293548644297314753238793176552157748197790749811,100,971,05 OP KWP Opole9336362760219212732181930162282880352100365327421,081,031,06 KA KWP Katowice3750339611382102631182174958580116314952323233543893259116851,170,961,07 BG KWP Bydgoszcz170013594380464738074793625347590816711012117120148031,250,881,08 WA KSP Warszawa967156755275123645114014271591952524211901229156861501,271,001,10 Ogółem*2605226701860787500073571295146420578661113282781164682854124656871171,100,921,01

10 Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych

11 Wykrywalność przestępstw

12 Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa kryminalne

13 Wykrywalność przestępstw kryminalnych

14 Przestępstwa gospodarcze Ilość wszczętych postępowań Ilość wszczętych postępowań Wykrywalność Ilość stwierdzonych postępowań Ilość stwierdzonych postępowań

15 Przestępstwa korupcyjne Ilość wszczętych postępowań Ilość wszczętych postępowań Wykrywalność Ilość stwierdzonych postępowań Ilość stwierdzonych postępowań

16 Przestępstwa narkotykowe Ilość wszczętych postępowań Ilość wszczętych postępowań Wykrywalność Ilość stwierdzonych postępowań Ilość stwierdzonych postępowań

17 Wyniki Pracy Pionu Kryminalnego KWP w Lublinie w 2008 roku W województwie lubelskim od 2004 roku odnotowuje się spadek dynamiki postępowań wszczętych. W województwie lubelskim od 2004 roku odnotowuje się spadek dynamiki postępowań wszczętych. W ciągu ostatnich 5 lat liczba czynów stwierdzonych w prowadzonych postępowaniach spadła o ok. 23 %. W ciągu ostatnich 5 lat liczba czynów stwierdzonych w prowadzonych postępowaniach spadła o ok. 23 %. Jednocześnie w okresie tym stale wzrasta wykrywalność przestępstw ogółem, jak również w kategorii przestępstw kryminalnych. Jednocześnie w okresie tym stale wzrasta wykrywalność przestępstw ogółem, jak również w kategorii przestępstw kryminalnych. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII: Na podstawie bazy AFIS ustalono przynależność śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń w 46 postępowaniach. Na podstawie bazy AFIS ustalono przynależność śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń w 46 postępowaniach. Ponadto w wyniku przeszukania Bazy Danych DNA,w jednym przypadku dopasowano profil DNA. Ponadto w wyniku przeszukania Bazy Danych DNA,w jednym przypadku dopasowano profil DNA.

18 Wyniki Pracy Pionu Kryminalnego KWP w Lublinie w 2008 roku 200320042005200620072008 wartość mienia zabezpieczonego ( w zł) 2.249.3436.562.8604.829.69911.560.89510.822.6286.922.117 wartość mienia odzyskanego (w zł) 13.052.92510.377.90911.102.0698.407.5737.768.8088.686.331 wielkość strat (w zł) 200.767.523285.827.685218.699.391114.927.105147.560.793140.971.682 wskaźnik skuteczności (%) 7,65,97,317,412,611,1 Wyszczególnienie 200320042005200620072008* Liczba postępowań, w których dokonano zabezpieczenia mienia 2222758382.8033.6843.888 Ogólna liczba postępowań zakończonych wynikiem pozytywnym 31.04229.60629.38027.38323.54218.919 Wartość wskaźnika 0,720,932,8510,2415,6520,55 Dane w powyższych tabelach uzyskano z systemu STATYS * do wyliczenia wskaźnika w 2008 r. nie uwzględniono postępowań z art. 178 a § 2 kk maleje wysokość stratOd 2005 roku maleje wysokość strat spowodowanych przestępstwami. Stale rośnie liczba postępowań, w których funkcjonariusze zabezpieczyli mienie sprawców

19 Wyniki Pracy Pionu Kryminalnego KWP w Lublinie w 2008 roku Dotychczasowe doświadczenie wskazuje jednak, że przestępcy coraz częściej starają się ukryć lub zalegalizować swój majątek poprzez przepisywanie go na członków rodziny lub osoby podstawione, a także wykorzystując bardzo skomplikowane operacje finansowe, dlatego w chwili obecnej konieczne staje się powołanie specjalistycznych komórek zajmujących się ustalaniem takiego majątku celem zabezpieczenia go na potrzeby toczącego się postępowania. W związku z powyższym Lubelski Komendant Wojewódzki Policji wydał polecenie utworzenia w ramach Wydziału d/w z PG KWP Zespołu ds. Odzysku Mienia.

20

21 Zadania do realizacji przez służbę kryminalną w KWP w Lublinie w 2009 roku Zintensyfikowanie działań w zakresie zwalczania przestępczości: narkotykowej, rozbójniczej, przeciwko mieniu (w szczególności kradzieży z włamaniem) Utrzymanie aktualnie wysokiego poziomu zatrzymań osób poszukiwanych W zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej zwiększenie wykrywalności przestępczości akcyzowej oraz przestępczości związanej z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków unijnych; Zwiększenie nadzoru i koordynacji oraz szkolenie policjantów w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej; Zwiększenie skuteczności wykrywczej Sekcji Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Wydziału Techniki Operacyjnej ukierunkowanej na przestępczość naruszenia praw autorskich i intelektualnych; Aktywowanie Zespołu Odzysku Mienia usytuowanego w Wydziale d/w z PG KWP zajmującego się ustalaniem składników majątkowych osób podejrzanych.


Pobierz ppt "2008 ROK w województwie lubelskim Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 11 minut, popełniono przestępstwo Co 16 minut popełniono przestępstwo kryminalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google