Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza trendów przestępczości na przykładzie woj. podkarpackiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza trendów przestępczości na przykładzie woj. podkarpackiego."— Zapis prezentacji:

1 Analiza trendów przestępczości na przykładzie woj. podkarpackiego.
(1) Analiza trendów przestępczości na przykładzie woj. podkarpackiego. Poczucie bezpieczeństwa jako subiektywny czynnik „określający” rozmiary przestępczości Efekt P_U01: …student potrafi rozróżnić wybrane zjawiska społeczne ze względu na ich potencjał kryminogenny

2 Przestępstwa kryminalne odnotowywane w policyjnych statystykach dzielą się na:
przestępstwa pospolite przeciwko mieniu (kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, kradzieże samochodów) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (bójki i pobicia, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, gwałty, zabójstwa)

3 Wykres 1.1 Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w latach 2003–2012 ; źródło KGP

4 Liczba przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców

5 Liczba przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców

6 Liczba przestępstw kryminalnych i poziom ich wykrywalności na Podkarpaciu (2009) i w Polsce (2012)

7 Rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze na Podkarpaciu (w tym wykryte)

8 Kradzieże na Podkarpaciu (w tym wykryte)

9 Kradzieże samochodów na Podkarpaciu (w tym wykryte)

10 Włamania na Podkarpaciu (w tym wykryte)

11 Przestępczość gospodarcza na Podkarpaciu (wysoki poziom wykrywalności

12 W analizowanym okresie na Podkarpaciu:
Co 13,5 min. dochodziło do przestępstwa (38 702, 72,2 proc. wykrytych) Co 22 min. popełniano przestępstwo kryminalne Co pół godz. dochodziło do przestępstwa przeciwko mieniu ( przypadków), tj.: co 1,5 godz. do kradzieży (5801) co 2 godz. do kradzieży z włamaniem (4177) co 14 dni odbierano sygnał o kradzieży samochodu (94) Uwaga: mowa jest o przestępstwach ujawnionych!

13 Oprócz tego podkarpaccy policjanci ujawniali:
Co 6 godz. odnotowywano przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, a konkretnie: co 8 godz. przestępstwo narkotykowe (1135) co 14 godz. dochodziło do bójki lub pobicia (627) co 7 dni przyjmowano zgłoszenie o zgwałceniu (51) Co 14 dni dochodziło do zabójstwa (26) Oprócz tego podkarpaccy policjanci ujawniali: 9 przestępstw korupcyjnych tygodniowo (467) co 2 godziny przestępstwo gospodarcze (4551) Co godzinę też ktoś popełniał przestępstwo na drogach Podkarpacia, najczęściej – kierował pojazdem będąc nietrzeźwym

14 Wnioski Kradzieże Przestępstwa gospodarcze Kradzieże z włamaniem
Najczęstsze były: Kradzieże Przestępstwa gospodarcze Kradzieże z włamaniem Narkotyki Bójki i pobicia Korupcja Nietrzeźwi kierowcy

15 Ani nie zagraża, ani zagraża
Odczuwane przez rzeszowian zagrożenia odnoszone do Polski - według odsetka wskazań Lp. Rodzaj zagrożenia Zagraża Ani nie zagraża, ani zagraża Nie zagraża 1. Bezrobocie 80,8 9,8 9,3 2. Chuligani 69,9 20,2 9,9 3. Bieda 66,9 22,3 10,9 4. Piraci drogowi 63,1 22,1 14,8 5. Kradzieże, włamania 57,3 18,9 23,7 6. Rozboje 55,4 25,0 19,7 7. Narkomania 46,1 30,6 23,4 8. Mafia, gangi 26,5 34,9 38,5 9. Zmiany klimatu 26,1 16,1 57,8 10. Terroryzm 14,0 23,1 62,9 11 Obcy, przybysze 13,0 37,0 50,0

16 Ani nie zagraża, ani zagraża
Odczuwane przez rzeszowian zagrożenia odnoszone do Rzeszowa - według odsetka wskazań Lp. Rodzaj zagrożenia Zagraża Ani nie zagraża, ani zagraża Nie zagraża 1. Bezrobocie 74,3 13,2 12,7 2. Chuligani 59,8 23,3 16,9 3. Bieda 56,5 26,7 16,8 4. Piraci drogowi 52,1 22,6 25,2 5. Kradzieże, włamania 48,7 28,0 23,4 6. Rozboje 47,2 24,1 28,8 7. Narkomania 33,8 29,1 37,0 8. Mafia, gangi 18,6 58,0 9. Zmiany klimatu 17,3 18,8 64,1 10. Obcy, przybysze 11,5 40,3 48,1 11 Terroryzm 6,9 21,9 71,1

17 Czy w Polsce żyje się bezpiecznie CBOS 2010

18 Czy w Polsce żyje się bezpiecznie CBOS 2012

19 Czy tam, gdzie mieszkasz, jest bezpiecznie CBOS 2010

20 Czy tam, gdzie mieszkasz, jest bezpiecznie CBOS 2012

21 Czy Polska jest krajem bezpiecznym
częstości odsetki Bezpiecznym 149 77,2 Ani bezpiecznym, ani niebezpiecznym 15 7,8 Niebezpiecznym 29 15,1 Czy Rzeszów jest miastem bezpiecznym częstości odsetki Bezpiecznym 164 85,9 Ani bezpiecznym, ani niebezpiecznym 11 5,8 Niebezpiecznym 16 8,3

22 Czy obawiasz się, że staniesz się ofiarą przestępstwa – CBOS 2012

23 Czy obawiasz się, że ofiarą przestępstwa stanie się ktoś z Twoich bliskich – CBOS 2010

24 Tabela krzyżowa: czy w Polsce żyje się bezpiecznie i czy Twoje miejsce zamieszkania jest bezpieczne – CBOS 2009

25 Czy w ostatnim pięcioleciu byłeś(aś) ofiarą przestępstwa, a jeśli tak, to jakiego? – CBOS 2012

26 Czy w ostatnim pięcioleciu byłeś(aś) ofiarą przestępstwa, a jeśli tak, to ilu? – CBOS 2010

27 Skrzyżowanie obaw (czy obawiasz się, że staniesz się ofiarą przestępstwa) i faktów (czy byłeś/aś taką ofiarą w minionym pięcioleciu) – CBOS 2010

28 Pytania: Czy, a jeśli tak, to jakie cechy respondentów, czyli osób ankietowanych, mogą różnicować ich odpowiedzi na zadawane pytania? Innymi słowy: kto jak postrzega Polskę, miejsce zamieszkania, kto czuje się bardziej lub mniej zagrożony i dlaczego?

29 Wnioski Bezpieczniej w swoim miejscu zamieszkania czują się:
Mieszkańcy wsi i małych miast (inne zmienne nie są tak istotne) Zagrożenie przestępczością rzadziej odczuwają: Mieszkańcy wsi i małych miast Lepiej sytuowani Z wykształceniem niższym Osoby w młodszym wieku mężczyźni

30 Wnioski Obawy o swoich bliskich rzadziej wyrażają: mieszkańcy wsi
z wykształceniem niższym (inne zmienne mało istotne) Na opinię o bezpieczeństwie miejsca zamieszkania wpływa też doświadczenie osobiste: czy w ostatnich 5 latach było się, czy nie ofiarą przestępstwa

31 Pytanie… Jak wytłumaczyć, że częściej ludzie ze wsi i miasteczek uważają swój teren za bezpieczny niż mieszkańcy dużych miast, ale Polskę uważają za bardziej niebezpieczną niż sądzą respondenci z aglomeracji?

32 Wnioski Aby zdiagnozować pełniej poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, należy zapytać o nie ludzi o różnych cechach: młodszych i starszych mężczyzn i kobiety z aglomeracji i ze wsi oraz małych miasteczek lepiej i gorzej wykształconych lepiej i gorzej sytuowanych Oczywiście można sięgnąć po dokumenty miejscowej komendy policji, po dane, jakimi dysponuje lokalna komórka samorządowa zajmująca się bezpieczeństwem

33 Z kim/czym kojarzymy zagadnienie zwalczania przestępczości?

34 Zadowolenie Polaków z policji – CBOS, marzec 2013

35

36 Wnioski Z działań policji bardziej zadowoleni są: mieszkańcy wsi
gorzej wykształceni którzy nie padli ofiarą przestępstwa

37 Wykres 2.3.1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku? Źródło KGP
Wykres Biorąc wszystko pod uwagę, czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest: bardzo skuteczna, raczej skuteczna, raczej nieskuteczna czy też bardzo nieskuteczna? (w %)

38 Na następne ćwiczenia czytamy:
Andrzej Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, rozdz. 1, s (zwracamy zatem uwagę na przestępczość, nie na pojęcia bezpieczeństwa)


Pobierz ppt "Analiza trendów przestępczości na przykładzie woj. podkarpackiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google