Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie
WYDZIAŁ TURYSTYKI I NAUK O ZDROWIU Kierunek: Turystyka i Rekreacja Aneta Oczkowska 43669 Beata Jakubiec 42824 Monika Irzyk Anna Nawrocka 50747 Natalia Blok Paulina Borek

2 ,,Zasady uzyskiwania uprawnień pilota wycieczek i jego obowiązki.

3 PILOT WYCIECZEK To osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawująca opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług.

4 WYMAGANIA: Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, aby zostać pilotem wycieczek należy spełnić następujące wymagania: ukończyć 18 lat; skończyć szkołę średnią, a więc tym samym posiadać wykształcenie minimum średnie; posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy); nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek;

5 odbyć szkolenie teoretyczne i praktykę przewodnicką oraz zdać egzamin na pilota wycieczek;
posiadać uprawnienia. Aby zostać przewodnikiem turystycznym, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje i zdany egzamin. Dotyczy to zwłaszcza osób, które chcą wykonywać ten zawód w górach, miastach, czy województwach (regionach).

6 UZYSKANIE UPRAWNIEŃ: szkolenie dla kandydatów na pilotów wycieczek nie powinno trwać krócej niż 4 miesiące zdanie egzaminu kwalifikacyjnego część teoretyczna - pisemna (test składający się z 30 pytań) i ustna (udzielenie odpowiedzi na 3 pytania); część praktyczna - trwa 1 dzień i składa się z 3 zadań; złożenie wniosku do marszałka województwa o nadanie uprawnień pilota wycieczek, wydanie legitymacji i identyfikatora otrzymanie uprawnień; zdanie egzaminu ze znajomości języka obcego

7

8 ObowiĄzki pilota wycieczek:
sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy, zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy, udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej, reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy, dbanie o dobre imię organizatora i nie narażanie go na straty,

9 czuwanie nad sposobem wykonania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług (pilot wycieczek ma obowiązek potwierdzić klientowi reklamacji, a w wypadku jej nie załatawienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki). pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie, warunkowo pełnienie funkcji tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy, zgłaszanie organizatorowi uwagi i opinii z przebiegu imprezy oraz wnioskowanie w sprawach programów imprez.

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGE


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google