Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU. ECTAA – Ugrupowanie Krajowych Stowarzyszeń Agentów Podróży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU. ECTAA – Ugrupowanie Krajowych Stowarzyszeń Agentów Podróży."— Zapis prezentacji:

1 Nazwa ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU. ECTAA – Ugrupowanie Krajowych Stowarzyszeń Agentów Podróży i Touroperatorów w Ramach UE

2 ECTAA – to międzynarodowa niekomercyjna organizacja zarejestrowana zgodnie z prawem belgijskim z siedzibą w Brukseli. Reprezentuje interesy ponad 120 tys. biur podroży i touroperatorów obsługujących zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne.

3 Historia ECTAA została założona w 1961 roku w Bad Kreuznach w Niemczech, przez krajowe stowarzyszenia biur podróży i touroperatorów z 6 założycielskich Państw Członkowskich wspólnego rynku. Stowarzyszenia innych krajów dołączyły do ECTAA z sukcesywnego rozszerzenia UE.

4 Historia Historia Niemcy, Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg i Holandia. Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Grecja. Hiszpania i Portugalia. Szwecja i Norwegia. Austria, Finlandia, Szwecja, Węgry i Estonia. Turcja i Polska. Cypr i Rumunia. Chorwacja. Słowacja. Malta. Łotwa i Bułgaria. Republika Czeska. Litwa. Słowenia.

5 Historia ECTAA obecnie reprezentuje krajowe stowarzyszenia biur podróży i organizatorów imprez turystycznych 25 państw. ECTAA to główne przedstawicielstwo zarówno biur podróży jak i organizatorów imprez turystycznych. Jest poważnym partnerem cennych konsultacji, które mogą mieć wpływ na działalność biur podróży i touroperatorów.

6 Misja ECTAA to głos Europejskiego Biura Podróży i organizatorów wycieczek. Ma ona na celu: Monitorowanie wszystkich wniosków legislacyjnych i nie legislacyjnych działań, które mają bezpośredni wpływ na biura podróży i touroperatorów. Informowanie swoich członków we wszystkich sprawach europejskich poprzez regularną korespondencję i organizację spotkań. Konsultacja z członkami w celu przyjęcia wspólnego stanowiska handlowego w sprawie wniosków legislacyjnych. Planowanie inicjatyw oraz procedury konsultacyjnych organizacji europejskich i międzynarodowych. Reprezentowanie interesów handlowych instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych.

7 Działalność ECTAA ściśle współpracuje z każdą z instytucji europejskich i monitoruje każdy rozwój na szczeblu europejskim, który może mieć wpływ na turystykę.

8 Działalność Działa ona głównie w następujących dziedzinach:
Ochrona konsumentów, Transport Lotniczy, Transport Morski, drogowy i kolejowy, Rynek wewnętrzny - w szczególności swobodnego świadczenia usług i uznawania kwalifikacji, Turystyka, głównie turystyka zrównoważona, Podatki, Polityka gospodarcza, Konkurencja, Polityka w zakresie sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

9 Działalność ECTAA działa jako punkt kontaktowy dla rządów w miejscach, gdzie rozpatrywane są zagadnienia związane z Tour Operatour i koordynuje wymianę informacji między członkami w kluczowych obszarach operacyjnych dostawy (kryzys obsługi, zdrowia i bezpieczeństwa, zrównoważonej polityki turystycznej).

10 Struktura Walne Zgromadzenie - Zgromadzenie Ogólne składa się ze wszystkich pełnoprawnych członków ECTAA. Komitety zbierają się przynajmniej raz do roku. Jest upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie przyjmowania nowych członków, zatwierdzania budżetu Stowarzyszenia i kontroli rachunków.

11 Struktura Rada Dyrektorów - jest wybierana z ogólnego Zarządu Stowarzyszenia. Spotyka się co najmniej raz w roku. Zarząd wybiera ze swych członków Przewodniczącego, czterech Wiceprzewodniczących i Skarbnika. Każdy z wybranych członków musi być z innego kraju, który ma siedzibę w państwie członkowskim UE.

12 Struktura Prezydent - wybierany jest przez Radę Dyrektorów (Zarząd) w ramach swoich członków na okres dwóch lat. Prezydencja pełnoprawnego członka jest określana zgodnie z francuskim porządkiem alfabetycznym państw członkowskich UE.

13 Struktura Komitety - składają się z przedstawicieli krajowych delegacji pełnoprawnych członków, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w sprawach, które są rozpatrywane przez dany Komitet. Komitety te są następujące: Air Matters Komitetem Komitet Prawny Komitet Podatkowy Komitet Technologii Komitet Turystyki Przyjazdowej Komitet Touroperatorów Komitet Ceł

14 Struktura Spotkania Biznesowe - organizowane są co najmniej raz w roku. Ma to na celu przede wszystkim umożliwienie pełnej współpracy członków w celu omówienia najnowszych osiągnięć na szczeblu europejskim, jak i wymianę swoich punktów widzenia oraz doświadczeń na szczeblu krajowym.

15 Władza Osobą prawnie odpowiedzialną za ECTAA jest obecnie Pan Michel de Blust pełniący funkcję Sekretarza Generalnego, zaś funkcję Prezydenta pełni Pan Boris Zgomba.

16 ECTAA w Polsce W Krakowie w dniach r. zostało zorganizowane przez Polską Izbę Turystyki Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych Związków Biur Podróży ECTAA. Było to pierwsze posiedzenie ECTAA odbywające się w naszym kraju. Reprezentantem PIT w Europejskim Stowarzyszeniu Biur Podróży ECTAA jest Pan Paweł Niewiadomski.

17 Opracowanie Dominika Mazurkiewicz nr48284 Małgorzata Szoja nr47862


Pobierz ppt "Nazwa ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU. ECTAA – Ugrupowanie Krajowych Stowarzyszeń Agentów Podróży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google